Εγχειρίδιο Binatone Icarus 2020

Binatone Icarus 2020
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 2
  • Τύπος αρχείου: PDF
THIS EQUIPMENT IS NOT DESIGNED FOR MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALLS WHEN THE POWER FAILS. ALTERNATIVE ARRANGEMENTS SHOULD BE MADE FOR ACCESS TO DIAL EMERGENCY SERVICES.Before operating this set,please read these instructions carefully.

USER GUIDE

Digital Cordless TelephoneCLEANING AND CAREDo not clean any part of your Icarus 2020 system with benzene, thinner or other solvent chemicals this
may cause permanent damage which is not covered by the Guarantee.When necessary, clean it with a damp cloth.Keep your hot, humid conditions or strong sunlight,and don't let it get wet.Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your However, if something does go wrong, please try to repair it yourselfconsult your supplier or the Helpline.do not Icarus 2020 system away from Icarus 2020 systemGUARANTEE AND SERVICE
The
purchase shown on your sales receipt. This guaranteedoes not cover any faults or defects caused by accidents,misuse, fair wear and tear, neglect, faults on the telephone line, lightning, tampering with the equipment, or any attempt at adjustment or repair other than through approved agents.Please keep your sales (till) receipt this is your guarantee.You should also keep the original packaging material.In the unlikely event that you need to return your Repair Centre while it is under guarantee, there will be a 5 handling charge.
£
While the unit is under Guarantee1. Disconnect the base unit from the telephone line and the mains electricity supply.2. Pack up all parts of your 3. Return the unit to the shop where you bought it, making sure you take your sales receipt.After the Guarantee has expiredRemember to include the mains adapter.3. Call Helpline on 0845 345 9677 (for UK only) and ask for a quotation of the repair charge and details of where to send your I rus 2020 system for repair.4. Make sure you include with your 5 Return your If the unit is no longer under Guarantee, first follow steps 1 and 2 as for repair under Guarantee. Then...¾ Your name and address¾ A cheque or postal order for the value of the repair* This does not affect your statutory rights.Department.Icarus 2020 system is guaranteed for 12 months from the date of Icarus 2020 system to our Icarus 2020 system.Icarus 2020 system to the address given by the Service Icarus 2020 system , using the original packaging. TABLE OF CONTENTS
1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS........................................................... 4
2
INSTALLING YOUR PHONE............................................................................ 5
2.1 CONNECTING THE BASE STATION .......................................................................... 5
2.2 INSTALLING AND CHARGING THE BATTERIES...................................................... 5
3
GETTING TO KNOW YOUR PHONE................................................................ 6
3.1 HANDSET OVERVIEW ................................................................................................ 6
3.2 BASE STATION ...
3. DISPLAY ICONS AND SYMBOLS............................................................................... 8
3. M
ENU STRUCTURE ....................................................................................................
3. T
EXT AND DIGIT ENTRY TABLE................................................................................ 9
3.5.1
HARACTER SET ......................................................................................... 10
4
USING YOUR PHONE......................................................................................1
4.1 MAKE A CALL ............................................................................................................. 1
4.1.1 PREPARATORY DIALING .........................................................................................1
4.1.2 DIRECT DIALING ....................................................................................................... 1
4.1.3 CALL FROM THE PHONEBOOK ............................................................................... 1 1
4.1.4 CALL FROM THE CALL LIST..................................................................................... 1
4.1.5 CALL FROM THE REDIAL LIST(ONLY AVAILABLE WITH CALLER DISPLAY) ...... 1
4.1.6
CALL TIMER .............................................................................................................. 1
4.2
ANSWER A CALL ....................................................................................................... 1
4.3
END A CALL ................................................................................................................ 1
4.4
ADJUST EARPIECE VOLUME .................................................................................... 1
4.5 MUTE A CALL .............................................................................................................1
4.6 SET THE SILENT MODE .............................................................................................1
4.7 TURN ON THE KEYPAD LOCK...................................................................................1
4.8
REDIAL THE LAST NUMBER .....................................................................................1
4.8.1 REDIAL A NUMBER FROM THE REDIAL LIST.........................................................1
4.8.2 STORE A REDIAL NUMBER INTO THE PHONEBOOK............................................1
4.8.3
DELETE A REDIAL NUMBER ....................................................................................1
4.8.4 DELETE THE ENTIRE REDIAL LIST .........................................................................1
4.9
HANDSET................................................................................................... 1
4.10 MAKE AN INTERNAL CALL (FOR MULTI-HANDSET VERSIONS ONLY ) ................ . 1
4.10.1
INTERCOM ANOTHER HANDSET ..........................................................................1
4.10.2
CALL ALL HANDSETS ............................................................................................. 1
4.10.3
TRANSFER AN EXTERNAL CALL TO ANOTHER HANDSET ................................1
4.10.4 MAKE A 3-WAY CONFERENCE CALL ....................................................................1
5
PRIVATE PHONEBOOK..................................................................................1
5.3 VIEW A PHONEBOOK ENTRY ..................................................................................17
5.4 EDIT A PHONEBOOK ENTRY ................................................................................... 17
5.5
DELETE A PHONEBOOK ENTRY ............................................................................. 17
5.6 DELETE THE ENTIRE PRIVATE PHONEBOOK ....................................................... 17
5.7
CHECK THE PHONEBOOK USAGE .........................................................................17
6
CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT)..............................................1
6.1 VIEW THE CALL LIST ................................................................................................ 18
6.2
STORE A CALL LIST NUMBER INTO THE PHONEBOOK....................................... 18
6.3
DELETE AN ENTRY IN THE CALL LIST ................................................................... 19
6.4 DELETE THE ENTIRE LIST OF THE CALL LIST ...................................................... 19
6.5
VIEW THE DETAILS OF THE CALL LIST ENTRY ....................................................19
7
PHONE SETTINGS..........................................................................................19
7.1
DATE AND TIME SETTINGS ..................................................................................... 19
7.1.1
CHANGE THE DATE FORMAT ................................................................................19
7.1.2 CHANGE THE TIME FORMAT ................................................................................. 19
7.1.3
SET THE TIME.......................................................................................................... 19
7.1.4
SET THE DATE ......................................................................................................... 20
7.2
ALARM SETTINGS.....................................................................................................
7.2.1
TURN ON/OFF THE ALARM .................................................................................... 20
7.2.2 SET THE ALARM TIME ............................................................................................ 21
7.3
HANDSET SETTINGS ................................................................................................
7.3.1
SET THE RINGER RINGTONE FOR INTERNAL CALLS ........................................
7.3.2 SET THE RINGER MELODY FOR EXTERNAL CALLS ...........................................
7.3.3 SET THE RINGER VOLUME ....................................................................................
7.3.4 SET ALERT TONES..................................................................................................
7.3.5 SET THE HANDSET LANGUAGE ............................................................................
7.3.6 RENAME THE HANDSET .........................................................................................
7.3.7 CHOOSE THE INFORMATION TO BE DISPLAYED IN IDLE ..................................
7.3.8 SET THE AUTO ANSWER .......................................................................................
7.4 BASE SETTINGS ....................................................................................................... 22
5.1 ADD A NEW PHONEBOOK ENTRY .......................................................................... 15
5.2 SEARCH A PHONEBOOK ENTRY............................................................................. 15
8

ANSWERING MACHINE

................................................................................ 25
7
21
22
22
3
4
5
1
8.1 TURN ON/OFF THE ANSWERING MACHINE .......................................................... 25
8.2 LISTEN TO THE MESSAGES IN THE ANSWERING MACHINE ............................. 26
8.3
DELETE ALL MESSAGES IN THE ANSWERING MACHINE ...................................27
8.4
RECORD MEMO ........................................................................................................ 27
8.5
ANSWERING MACHINE SETTINGS ......................................................................... 2
8.5.1
SET THE ANSWER MODE ...................................................................................... 28
8.5.2
SET THE OUTGOING MESSAGE (OGM) LANGUAGE (COUNTRY DEPENDENT)
................................................................................................................................. 28
8.5.3
RECORD YOUR OWN OUTGOING MESSAGE (OGM) ......................................... 28
8.5.4
PLAYBACK AND DELETE THE OUTGOING MESSAGE (OGM) ........................... 30
8.5.5
SET THE ANSWER DELAY ..................................................................................... 30
8.5.6 SET THE RECORDING TIME OF INCOMING MESSAGE ......................................
8.5.7
..................................................................................................
8.5.8 CHANGE THE COMPRESSION RATE .................................................................... 31
8.5.9 ACTIVATE REMOTE ACCESS ................................................................................ 31

TROUBLESHOOTING

..................................................................................3

DECLARATION OF CONFORMITY

. ............................................................ 3

CALL SCREENING

9
3.5.
3.5.
2 PHLISH CHARACTER SET......................................................................................
3
10
NORWEGIAN CHARACTER SET............................................................................ 10
3.5. 11 4 GREEK CHARACTER SET .....................................................................................
1
1
1
1

2

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
20
21
2
21
21
22
22
31
LATIN C7.4. D
E-REGISTER A HANDSET .................................................................................... 23
7.4. C
HANGE THE DIAL MODE ......................................................................................
7.4. C
HANGE THE FLASH (RECALL)TIME ....................................................................
7.4. CHANGE THE SYSTEM PIN CODE ........................................................................ 24
7.5
REGISTRATION ......................................................................................................... 24
7.6
RESET YOUR PHONE ............................................................................................... 25
23
23
10
FIND THE 1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the 1) Read and understand all the instructions. 2) Follow all warnings and instructions marked on the product. 3) Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. 4) Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, swimming pool). 5) Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock. 6) Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to our Repair When the power supply cord or plug is damaged or frayed. If the product does not operate normally by following the operating instructions.
If the product has been dropped and the cabinet has been damaged.
If the product exhibits a distinct change in performance. 7) Unless it is an emergency, avoid using the telephone during an electrical storm.There may be a remote risk of electric shock from lightning. 8) Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 9) Use only the supplied NiMH (Nickel Metal Hydride) batteries! The operation periods for the handsets are only applicable with the default battery capacities 10) The use of other battery types or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous. These may cause interference and/or damage to the unit or surroundings. The manufacturer will not be held liable for damage arising from such non-compliance. 11) Do not use third party charging bays. Damage may be caused to the batteries.12) Please ensure the batteries are inserted in the correct polarity.13) Dispose of batteries safely. Do not immerse them in water, burn them, or put Package contents The package contains the following items:
Single • 1 Handset • 1 Base station • 1 Mains power adapter • 1 Telephone line cord • 2 rechargeable batteries • 1 User manual Twin • 2 Handsets • 1 Base station • 1 Mains power adapter • 1 Telephone line cord • 4 rechargeable batteries • 1 User manual • 1 Charger pod with a connected mains power adapterthem where they could get punctured.Centre under the following conditions:
following:
3.2 Base Station with Telephone Answering Machine (TAM) Control
1. PAGE Press the Page on the base station to page your 2. CHARGING
CRADLE
3. CHARGING LED
Steadily on while the handset is charging. 4. TAM ON/OFF Press to turn on the answering machine. Press again to turn off the answering machine. 5. PLAY/STOP Press to play the messagePress to stop the message playback SKIP BACKWARD Press to repeat playing the current message from the beginning. Press twice to skip SKIP FORWARD Press to skip the current message and play the next message VOLUME UP (+) Increase (+) speaker volume during message playback VOLUME DOWN (-) Decrease (-) speaker volume during message playback 10. DELETE Press once to delete the message during playback Press and hold to delete all the messages Note: New voice messages will not be deleted. handset. It will ring for approximately
60
11.
7-SEG LED DISPLAY- - When answering machine is OFF 00 Steadily ON: No voice messages in TAM
XX Flash: There are XX new voice messages received where XX is
from 01 to 59 Steadily ON: Playing the current XX incoming message XX/FF Flashing XX alternatively with FF: There are XX new voice messages received where XX is from 01 to 59 and the TAM memory is full Flashing FF only: TAM is full and only old voice messages are kept
in
the TAM memory
- - /XX Flashing XX alternatively with - -: Time is not set and there are XX
new voice messages received where XX is from 01 to 59 Flashing – only: Time is not set and there are only old voice messages in the TAM memory. YY Steadily ON: There are YY old voice messages (no new voice messages). A1/A2 Steadily ON: Playing the current outgoing message (OGM) where A1,A2 are the OGM of Answer & Record and Answer Only mode respectively. XX/An Flashing XX alternatively with An: XX incoming message is now recording. LA Flashing: Remote access is in progress
LX Steadily ON: Indicate the current volume level where X is from 1 to 8
3.3 Display Icons and Symbols The LCD display gives you information on the current status of the telephone.
Scroll up / down the menu items / Phonebook list / Redial list / Call List Steady when the handset is in range of the base. Flashes when out ofSteady when an intercom call is in progress. Flashes when there is an incoming internal call. Indicates a call is in progress on that handset.Indicates when the telephone answering machine (TAM ) is turned on. Flashes when new TAM messages are received or the TAM messages Indicates that the ringer is switched off. Steady when an alarm is set. Flashes when the alarm is sounding.Indicates that the keypad is locked. Indicates when you have a new Voice Mail message. (This is a Caller Display service and is not usually available fromrange of the base or not registered to the base. UK network providers.)are full.Indicates when the battery is fully charged. Whole icon flashes when the battery performs charging. Internal block icon flashes when the battery is in final charging stage. Indicates when the battery needs charging. Flashes when low battery power level is detected. (BACK) (INT) Indicates when there are more characters or numbers in front of those Indicates when there are more characters or numbers after those being Press the MENU/OK key to access the main menu.Press the MENU/OK key to confirm the current selection.Indicates new TAM message / new call in TAM message list / call list. Press the C/MUTE key to start an intercom call.Press the C/MUTE key to go back to the previous menu level or cancelPress the C/MUTE key to clear a character, stop the alarm, or mute/unmutebeing displayed. displayed.the current action. the microphone during a call.3.4 Menu StructureIn idle mode, press <MENU/OK> to access the Call List menu. Refer to the following for the menu structure.
<UP/DOWN>
Main
Menu
CALL LIST PHONEBOOK
BS
SETTINGS
HS
SETTIN
GS
REGISTRATION DEFAULT ANS. MACHINE
Sub
menu Review Call List Under a selectedCall List entry:ADD TO PB DELETEDELETE ALL DETAILS
Review phonebook listUnder a phonebook entry:
ADD
VIEW
EDIT
DELETEDELETE ALLPB STATUS
BS RINGER RING VOLUMEDELETE HSDIAL MODEFLASH TIMECHANGE PINALARM RING SETUPTONE SETUPLANGUAGERENAME HSHS DISPLAYAUTO ANSWER DATE & TIME
PIN? - - - -MSG PLAYBACKDELETE ALL
MEMO
TAM ON/OFF TAM SETTINGS
ANSWER MOD
E
TAM LANGUA
GE
OGM SETTING
S
ANSWER DEL
AY
RECORD TIMEREMOTE ACCCOMPRESSIONSCREENINGCHANGE
PIN
PIN? - - - -Key Press
<MENU> <UP/
DOWN>
<UP/DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN>3.5 Text and Digit Entry TableThe following table shows you where each letter and punctuation character can be found, by using repeated presses of the alphanumeric keypad. This will be helpful when storing a name in the phonebook and renaming your handset. In editing mode, a cursor is displayed to indicate the current text entry position. It is positioned at the right of the last character entered. Writing Tips:
1. Once a character is selected, the cursor will move to the next position after a
short pause.
2. You can move the cursor within the text with the <UP/DOWN> keys to
amend the text entry. 3. Press <C> to delete the last character.
4. Press and hold <C> to delete the entire text string.
3.5.1 Latin Character Set
Key
Press1st 2
nd
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
1 space - 1 1
2 A B C 2 2
3
D E F 3 34 G H I 4 4
5 J K L 5 5
6 M N O 6 6
7 P Q R S 7 7
8 T U V 8 8
9 W X Y Z 9 9
0 0 0, or P (Pause) if press and hold
*
*
? / \( ) *# #
,
-
.
#
Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset )Number Editing (For phonenumber editing,date/time editing)
3.5.
Key
Press1st 2
nd
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th1 SP - 1 12 A B C 2 2
3
D E F 3 3
4 G H I 4 4
5 J K L 5 56 M N O 6 6
7 P Q R S 7 7
8 T U V 8 8
9 W X Y Z 9 9
0 0 0, P (Pause)
*
*
# #Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset) Number Editing (For phone editing, date/time editing)
Ł
Key
Press1st 2
nd
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th1 SP - 1 1
2
3
D E F 3 3
4 G H I 4 4
5 J K L 5 56 M N O 6 6
7 P Q R S 7 7
8 T U V 8 8
9 W X Y Z 9 9
0 0 0, P (Pause)
*
*
# #Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset) Number Editing (For phone editing, date/time editing)
Ø
2
Polish Character Set 3.5.3 Norwegian Character Set
Key
Key
2 A
Æ B C 2
Key
Press1st 2
nd
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th1 SP - 1 12 A B 2 2
3
E 3 34 H I 4 45 K 5 56 6 67 7 78 8 89 9 90 0 0, P (Pause)
*
*
# #Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset) Number Editing (For phone editing, date/time editing)
Γ
Δ Ζ
Θ
Λ Μ
Ν Ξ ΟΠ Ρ ΣΤ Υ ΦΧ Ψ 3.5.4 Greek Character Set4 USING YOUR PHONE 4.1 Make a Call 4.1.1 Preparatory DialingEnter the phone number and press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to
connect to the line and dial the number. When entering the number, if you
make a mistake, press <C> to delete digits.4.1.2 Direct Dialing Press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to connect to the line and then4.1.3 Call from the phonebook Press <PHONEBOOK> to access the phonebook and press <UP/DOWN> to Press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to dial out the selected phonebook entry.(Note: if you enter a wrong digit you cannot correct it with the <C> key.)Note: You can also access the phonebook by pressing <MENU/OK>, <DOWN>, <MENU/OK>.select the desired phonebook entry. 4.1.4 Call from the Call List (only available with Caller Display)Press <UP> to access the Call List and press <UP/DOWN> to select the desiredPress <TALK ON>/ <SPEAKER PHONE> to dial out the selected Call List entry.Note: You can also access the Call List by pressing <MENU/OK> twice.4.1.5 Call from the redial list
Press <DOWN> to access the redial list and press <UP/DOWN> to select the
Note: The alphanumeric keys provide a short-cut to find entries beginning with the corresponding letters.Call List entry. desired redial number. Press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to dial out the selected redial number.
Note: You can also access the Redial List by pressing the <REDIAL> key.enter the phone number. 4.1.6 Call timer Your handset automatically times the duration of every call. The call timer is displayed 15 seconds after dialling, and remains on the screen for 5 seconds after the end of the call.It is shown in hours, minutes and seconds4.2 Answer a CallIf the handset is not on the charging cradle: When the phone rings, press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to answer a call. Note: If AUTO ANSWER is set to ON, then lifting the handset off the base or charger will answer the call automatically, and no buttons need to be format (HH:MM:SS).pressed.4.3 End a Call During a call press <TALK OFF> to end the call.
OR
Put the handset on the base station or charger to end the call. 4.4 Adjust Volume There are 5 levels (VOLUME 1 to VOLUME 5) to choose the earpiece or During a call: Press <UP/DOWN> to select volume 1-5. The current setting is shown. When you end the call, the setting will remain at the last selected level. 4.5 Mute a Call You can talk to someone nearby without letting the caller hear you during a call.During a call:
Press <C> to mute the microphone and “MUTED” will display on the LCD.
Your caller cannot hear you. Press <C> again to unmute the microphone.
4.6 Set the Silent Mode In idle, press and hold <HASH/#> to turn off the handset ringer. The “RINGER OFF” speakerphone volume. icon is displayed on the LCD.
Note: The display will still flash the Call icon and show CALL or the Caller Display
number, when there is an incoming call, even if the ringer is turned off.To turn the ringer back on, press and hold <HASH/#> again.
4.7 Turn on the Keypad Lock In idle, press and hold <STAR/*> to turn on the keypad lock. The “KEYPAD 4.8 Redial the last numberYou can redial any of the 5 last numbers called. If you have stored a name in the phonebook to go with the number, the name will be displayed instead. 4.8.1 Redial a Number from the Redial List 1. In idle mode, press <DOWN> to access the redial list. Note: If the redial list entry shows a name, press <Hash/#> to view the number 2. Press <UP/DOWN> to browse the redial list.
3. Press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> to dial to the selected redial number.
Note: If there are no numbers in the redial list, the display shows
EMPTY
.
4.8.2 Store a Redial Number into the Phonebook 1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1
.
2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select ADD TO PB.
3. Press <OK> and then enter the name you want to use in the phonebook. 4. Press <OK> and then modify the number, if necessary.5. Press <OK> to show <MELODY 1>.
6. Press <UP/DOWN> to browse the ringtone list. The respective ringtone will
be played when browsing the ringtone list. (Note: the selected melody will 7. Press <OK> to confirm, and the entry will be stored.
Note: You can still use <TALK ON> / <SPEAKER PHONE>to answer a call when
To turn the keypad lock off, press and hold <STAR/*> again.only be played if you subscribe to Caller Display and the incoming number icon is displayed on the LCD.
The most recent last number will display at the top of the redial list.
of this entry.matches the stored number.)4.8.3 Delete a Redial Number 1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1. 2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE.3. Press
<OK> to confirm, and the entry will be deleted.4.8.4 Delete the Entire Redial List 1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1. 2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE ALL3. Press <OK> to display <CONFIRM?>.4. Press <OK> to confirm. All entries will be deleted and the display will show
<EMPTY>. LOCK”
the handset is ringing.4.9 Find the Handset You can locate the handset by pressing <PAGE> on the base station. All the handsets registered to the base will produce the paging tone and show <TALK OFF> /<C> on any handset or <PAGE> on the base again. Note: If there is an incoming call during paging, the phone will ring with the 4.10 Make an Internal Call (For Multi-handset Versions Only)This feature is only applicable when there are at least two registered handsets
.
It allows you to make internal calls, transfer external calls from one handset to incoming call instead of paging."PAGING" on the display. You can stop the paging by pressing <TALKON>/
another handset and make conference calls. If the called handset is not in
answered with 60 seconds, the called handset will stop ringing and the calling Note: If only one handset is registered to the base station, when <C/MUTE/INT>
is pressed, it will display NOT POSSIBLE
4.10.1 Intercom Another Handset1. In idle mode, press <C/MUTE/INT> and all the other registered handset
2. Enter the number of the handset that you want to call, or enter "9" to call all
3. The called handset rings and <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> must be
Note: If only two handsets are registered to the base station, pressing
<C/MUTE/INT> will call the other handset immediately.numbers will display, along with a "9".to establish the intercom call.4.10.3 Transfer an External Call to another handset During an external call: 1. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select INTERCOM
.
2. Press <OK> to show all the other registered handset numbers, plus "9". 3. The external call is put on hold automatically and the called handset rings
.
4. Press <TALK ON> / <SPEAKER PHONE> on the called handset to establishEnter the number for the handset you want to transfer the call to.handset will return to standby mode. handsets. 5. Press <TALK OFF> on the calling handset or put the calling handset on the charging cradle to end the current call with the external party.6. The external call is transferred to the called handset.4.10.2 Call All Handsets 1. In idle mode, press <C/MUTE/INT> and the registered handsets will display.2. Press <KEY 9> to ring to all registered handsetspressed on that handset an internal call. the4.10.4 Make a 3
-
way Conference Call The conference call feature allows one external call to be shared with two handsets (in intercom). The three parties can share the conversation and no additional network subscription is required. During an external call:
1.
Follow Steps 1 to 4 in section 4.10.3.
2. Press and hold <STAR> on the calling handset to establish the conference call
Either handset can exit the conference by pressing <TALK OFF>, leaving the other handset still connected to the external call.5 PRIVATE PHONEBOOK Each handset can store up to 20 private phonebook entries with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 12 characters for the name. You can also select different ringtones for your phonebook entries. (Note: the different ringtones only play if 5.1 Add a New Phonebook Entry In idle: 1. Press <PHONEBOOK> to access the phonebook.
OR
Press <MENU> and <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press
<OK> to access the phonebook. 2. Press <MENU> to show ADD. 3. Press <OK> and then enter the name. 4. Press <OK> and then enter the number. 5. Press <OK> and <UP/DOWN> to select the desired ringtone for your6. Press <OK> to store the phonebook entry. you subscribe to Caller Display and the incoming number matches the stored number.) Phonebook entries are stored alphabetically by name. phonebook entry. 5.2 Search a Phonebook Entry In idle: 1. Press <PHONEBOOK> to access the phonebook. 2. Enter the first letter of the name using the alphanumeric keys, and then <UP/DOWN> to scroll to the entry youwant.
16
Remote operation
Using a tone-dialling phone, dial your home numberYou can also use the codes on the other side of this cardWhile your outgoing message is playing, pressKey in your remote security codeThe default code is 0000. For details of how to set a new code,see the User Guide 8.5.9.1 of page 31.
1
2
3
4
Note: Press <*> key after OGM playback cannot access your answering machine
remotely. If the 4-digit Remote Access PIN is entered incorrectly three times consecutively, the line will be released automatically.
Note: If your answering machine is switched off, the phone will enter into
the remote access mode after 10 rings.You can then enter the 4-digit remote access PIN (Default Remote Access PIN is 0000) to activate the remote access feature.

Icarus 2020 system

1 2 3 410876
5
9
11
12
13
14
15
In a home with broadband, every telephone must have a micro-filter connected, not just the one at the telephone point that your modem is connected to. If you need more broadband micro-filters, contact your broadband supplier. 3 GETTING TO KNOW YOUR PHONE 3.1 Handset OverviewThe maximum range between the base station and the handset is approximately 300 meters. Depending on the surrounding conditions as well as spatial and struct ural factors, the range may be reduced. 2 INSTALLING YOUR PHONE 2.1 Connecting the base station 1) Plug the power supply & line cord into 2) Plug the power adapter into a 230Vac, 3) Always use the cables provided in the box
Warning: Use only the provided adaptor, using other power supplies may cause a hazard.Warning: The power adaptor should be installed and the line cord into your telephone line socket.the base station. 50Hz mains socket, The range indoors is normally less than outdoors, typically being up to 50 meters.near the equipment and should be easily accessible.Triple • 3 Handsets • 1 Base station • 1 Mains power adapter• 1 Telephone line cord 6 rechargeable batteries • 1 User manual • 2 Charger pods with connected mains power adapters• 4 Handsets • 1 Base station • 1 Mains power adapter• 1 Telephone line cord • 1 User manual • 3 Charger pods with connected mains power adaptersQuad
8
2.2 Installing and charging the batteries1) Place the 2 batteries as indicated, ensuring their 2) Slide the battery compartment cover back. 3) Put the handset on the base and charge for 15 hours first time. A beep indicates that the handsepolarity is correct.is properly placed on the base or charger. If you have aBroadband lineIf you connect your telephone to a line with insert a micro-filter between the telephone and the telephone line, otherwise you may get interference between the telephone and the broadband, which could cause problems. a broadband connection, you will need toUse only NiMH rechargeable batteries.rechargeable batteriesWITH TELEPHONE ANSWERING MACHINE(TAM)CONTROL RECALL(also called FLASH)In idle / predialing mode:Press to insert a recallDuring a call:Press to diala recallTALK ONIn idle / predialing mode:Press to make a callIn Redial list / Call List / Phonebookentry:Press to make a call to the selected entry in the listDuring ringing:Press to answer a callLEFT SOFT KEY(MENU/OK)In idle mode:Press to access the main menuIn sub-menu mode:Press to confirm the selectionDuring a call: Press to accessIntercom/Phonebook/ RedialList/ Call ListTALK OFFDuring a call: Press to end a call and goback to idle screen In menu / editing mode: Press to go backto previous menuIn idle mode:Press and hold to power off the handsetIn idle mode (when the handset is poweredoff): Press and hold to power
DOWN
In idle mode:Press to access the redial listIn menu mode:Press to scroll down the menu itemsIn Phonebook list / Redial list / Call List:Press to scroll down the listDuring a call:Press to decrease the earpiece volumeDuring ringing:Press to decrease the ringer volume
UP
In idle mode:Press to access the call listIn menu mode:Press to scroll up the menu itemsIn Phonebook list / Redial list / Call List:Press to scroll up the listDuring a call:Press to increase the earpiece volumeDuring ringing:Press to increase the ringer volumeRIGHT SOFT KEY(CLEAR/BACK/MUTE/INTERCOM)n main menu mode: Press to go back to idle screen In sub-menu mode: Press to go back to previous levelIn sub-menu mode: Press and hold to go back to idle screenIn editing / predialing mode: Press to clear a character / digi
t
In editing / predialing mode: Press and hold to delete all the characters / digitsDuring a call: Press to mute/ unmute the microphoneIn idle mode:Press to intercom another handsetSPEAKERPHONEDuring a call:Press to turn on / off the speakerphone.Call List / Phonebook entry :Press to make a call with speakerphoneDuring ringing:Press to answer a call with speakerphoneDuring answering machine message playback / call screening:Press to play message via speaker
5
7.4.
7.4.
1
2
SET THE BASE RINGER MELODY .....................................................
SET THE RINGER VOLUME ....................................................................................
23
3
4
5
6
9
2
2
2
3
3
3
4
4
5
8
1
8
30
3
4
6.
7.
8.
9.
12.
IN USE LEDSteadily ON: During a call Flashing: During ringing or new TAM message is received.VOLUME
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
3
12
...................... 22
ca
Icarus 2020 system
Binatone Icarus 2020

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Binatone Icarus 2020 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Binatone Icarus 2020 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Binatone Icarus 2020 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τηλέφωνα DECT / VoIP και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Binatone Icarus 2020 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Binatone Icarus 2020 προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Binatone
Μοντέλο Icarus 2020
Προϊόν Τηλέφωνο DECT / VoIP
EAN 5012786433250, 5012786486270, 5012786486287
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Απόδοση
Τύπος Τηλέφωνο DECT
τηλεφωνητής Ναι
Χρόνος καταγραφής 15 λεπτά
Αριθμός μελωδιών 5
Σχέδιο
Τύπος συναρμολόγησης Γραφείο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Χαρακτηριστικά διαχείρησης
Ρολόι με ημερολόγιο Ναι
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) Ναι
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών 2
Σίγαση μικροφώνου Ναι
Πολυφωνικός ήχος Όχι
Χωρητικότητα τηλεφωνικού καταλόγου 20 καταχωρήσεις
Διαχείρηση κλήσεων
Αναγνωριστικό καλούντος Ναι
Επανάκληση Ναι
Καταγραφή κλήσεων 10
Χρονόμετρο κλήσης Ναι
Οθόνη
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Τύπος οθόνης LCD
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού Πράσινος (Πράσινο)
Συνδεσιμότητα
Ασύρματες συνδέσεις Όχι
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC Ναι
Άλλα χαρακτηριστικά
Συνδεσιμότητα Macintosh Όχι
Διαχείρηση ενέργειας
Χρόνος ομιλίας 10 h
Χρόνος αναμονής 100 h
Τεχνολογία μπαταρίας Νικέλιο Υδρόδιο Μέταλο (NiMH)
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών 2
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Binatone Icarus 2020 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ