Εγχειρίδιο Binatone Solas 1500

Binatone Solas 1500
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 2
  • Τύπος αρχείου: PDF
THIS EQUIPMENT IS NOT DESIGNED FOR MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALLS WHEN THE POWER FAILS. ALTERNATIVE ARRANGEMENTS SHOULD BE MADE FOR ACCESS TO DIAL EMERGENCY SERVICES.Before operating this set,please read these instructions carefully.
1 2
3
1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the 1) Read and understand all the instructions. 2) Follow all warnings and instructions marked on the product. 3) Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4)
sink, swimming pool). 5) Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock. 6) Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to our Repair When the power supply cord or plug is damaged or frayed. If the product does not operate normally by following the operating instructions. If the product has been dropped and the cabinet has been damaged. If the product exhibits a distinct change in performance. 7) NEVER use your 8) Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 9) Use only the supplied NiMH (Nickel Metal Hydride) batteries! The operation periods for the handsets are only applicable with the default battery capacities
10) The use of other battery types or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous. These may cause interference and/or damage to the unit or surroundings. The manufacturer will not be held liable for damage arising from such non-compliance. 11) Do not use third party charging bays. Damage may be caused to the batteries.12) Please ensure the batteries are inserted in the correct polarity.13) Dispose of batteries safely. Do not immerse them in water, burn them, or put them where they could get punctured.Centre under the following conditions:
4
following: 3 GETTING TO KNOW YOUR PHONE
6
Indicates when the battery needs charging. Flashes when low battery power level is detected.
7
(BACK)
(INT)
Indicates when there are more characters or numbers in front of those Indicates when there are more characters or numbers after those being Press the MENU/OK key to access the main menu.Press the MENU/OK key to confirm the current selection.Indicates a new Call List entry is beingPress the C/MUTE key to start an intercom call.Press the C/MUTE key to go back to the previous menu level or cancelPress the C/MUTE key to clear a character, stop the alarm, or mute/unmutebeing displayed. displayed.the current action. the microphone during a call.3.4 Menu StructureIn idle mode, press <MENU/OK> Refer to the following for the menu structure.
8
9
3.5 Text and Digit Entry Table The following table shows you where each letter and punctuation character can be found, by using repeated presses of the alphanumeric keypad. This will be helpful when storing a name in the phonebook and renaming your handset. In editing mode, a cursor is displayed to indicate the current text entry position. It is positioned at the right of the last character entered. Writing Tips: 1. Once a character is selected, the cursor will move to the next position after a short pause. 2. You can move the cursor within the text with the <UP/DOWN> keys to amend the text entry. 3. Press <C> to delete the last character. 4. Press and hold <C> to delete the entire text string.
10
4.3 End a Call During a call press <TALK OFF> to end the call.
OR
Put the handset on the base station or charger to end the call.
12
11
13
4.4 Adjust Earpiece Volume During a call: setting is shown. When you end the call, the setting will remain at the last selected level. 4.5 Mute a Call You can talk to someone nearby without letting the caller hear you during a call.During a call:
Press <C> to mute the microphone and “MUTED” will display on the LCD.
Your caller cannot hear you. Press <C> again to unmute the microphone.
4.6
the
In idle, press and hold <HASH/#> to turn off the handset ringer. The “RINGER OFF”
icon is displayed on the LCD.
4.7 Turn on the Keypad Lock In idle, press and hold <STAR/*> to turn on the keypad lock. The4.8 Redial the last numberYou can redial any of the 5 last numbers called. If you have stored a name in the phonebook to go with the number, the name will be displayed instead. 4.8.1 Redial a Number from the Redial List 1. ress <
Note: If the redial list entry shows a name, press <Hash/#> to view the number 2. Press <UP/DOWN> to browse the redial list. 3. Press <TALK ON> to dial to the selected redial number.Note: If there are no numbers in the redial list, the display shows
EMPTY
.
4.8.2 Store a Redial Number into the Phonebook 1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1.2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select ADD TO PB.3. Press <OK> and then enter the name you want to use in the phonebook. 4. Press <OK> and then modify the number, if necessary.5. Press <OK> to show <MELODY 1>.6. Press <UP/DOWN> to browse the ringtone list. The respective ringtone will be played when browsing the ringtone list. (Note: the selected melody will 7. Press <OK> to confirm, and the entry will be stored.
Note: The display will still flash the Call icon and show CALL or the Caller Display
number, when there is an incoming call, even if the ringer is turned offTo turn the ringer back on, press and hold <HASH/#> again.Note: You can still use <TALK ON> to answer a callTo turn the keypad lock off, press and hold <STAR/*> again.only be played if you subscribe to Caller Display and the incoming number icon is displayed on the LCD.
The most recent last number will display at the top of the redial list.
of this entry.matches the stored number.)4.8.3 Delete a Redial Number 1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1
.
2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE.3. Press
<OK> to confirm, and the entry will be deleted.4.9 Find the Handset You can locate the handset by pressing <PAGE> on the base station. All the handsets registered to the base will produce the paging tone and show 4.8.4 Delete all Redial List entries1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.8.1. 2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE ALL3. Press <OK> to display <CONFIRM?>.4. Press <OK> to confirm. All entries will be deleted and the display will show
<EMPTY>. <TALK OFF> /<C> on any handset or <PAGE> on the base again. Note: If there is an incoming call during paging, the phone will ring with the 4.10 Make an Internal Call (For multi-handset versions only) This feature is only applicable when there are at least two registered handsets. It allows you to make internal calls, transfer external calls from one handset to incoming call instead of paging.LOCK” "PAGING" on the display. You can stop the paging by pressing <TALKON>/another handset and make conference calls. If the called handset is notanswered within 60 seconds, the called handset will stop ringing and the calling Note: If only one handset is registered to the base station, when <C/MUTE/INT>
is pressed, it will display NOT POSSIBLE
4.10.1
Intercom Another Handset1. In idle mode, press <C/MUTE/INT> and all the other registered handset 2. Enter the number of the handset that you want to call, or enter "9" to call all 3. The called handset rings and <TALK ON> must be
Note: If only two handsets are registered to the base station, pressing
<C/MUTE/INT> will call the other handset immediately.numbers will display, along with a "9".to establish the intercom call.4.10.3 Transfer an External Call to another handset During an external call: 1. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select INTERCOM
.
2.
Press <OK> to show all the other registered handset numbers, plus "9". 3. The external call is put on hold automatically and the called handset rings.4. Press <TALK ON> on the called handset to establishEnter the number for the handset you want to transfer the call to.handset will return to standby mode. handsets. 5. Press <TALK OFF> on the calling handset or put the calling handset on the charging cradle to end the current call with the external party.6. The external call is transferred to the called handset.4.10.2 Call All Handsets 1. In idle mode, press <C/MUTE/INT> and the registered handsets will display.2. Press digit key <9> to ring to all registered handsets4.10.4 Make a 3
-
way Conference Call The conference call feature allows one external call to be shared with two handsets (in intercom). The three parties can share the conversation and no additional network subscription is required.
14
During an external call:
1.
Follow Steps 1 to 4 in section 4.10.3. 2. Press and hold <STAR> on the calling handset to establish the conference callEither handset can exit the conference by pressing <TALK OFF>, leaving the other handset still connected to the external call.5 PRIVATE PHONEBOOK
15
16
pressed on that handset an internal call. handset is ringing.when the
5
near water (for example, near a bath tub, kitchen Keep your se this product and don't let it get wet or u base from the telephone line and the mains socket when there are storms
in your area. Damage caused by l ightning is not covered by the guarantee.
Speakerphone
Y
our
h
a
n
d
s
e
t
'
s
loud
s
p
e
a
ke
r
is
on
.
Speakerphone
Y
our
h
a
n
d
s
e
t
'
s
lou
d
s
p
e
a
ke
r
is
on
.
to go to CALL LIST, the first option in the menu list. Press <UP> or <DOWN> to go to other options in the menu list. Press <MENU/OK> to enter a sub-menu or function. Press <C/MUTE> to go back to the previous level. ress <UP/DOWN> to select volume 1-5. The current Turn offHandset Ringer
Note: If there is an external call while you are on an intercom call, you'll
hear warning beeps, and you have to end the intercom all, before you can c
answer the external call.
Note: If the other handset has not answered the intercom call, you can stop
the intercom and return to the external call by pressing <TALK OFF>
P
TECHNICAL DETAILSStandard Frequency rangeChannel bandwidthOperating rangeOperating time Temperature rangeDigital Enhanced CordlessTelecommunication (DECT) 1.88 to 1.9 GHz 1.728 MHzUp to 300m outdoors; up to 50m indoorsStandby: 100 hours,Talking:
10 hoursBattery charge time:15 hoursOperating 0 C to 40 C(bandwidth = 20 MHz) Port specification The port (connec ted to the mains power supply) is a SELV port with respect to EN41003.CLEANING AND CAREDo not clean any part of your phone system with benzene, thinners or othersolvent chemicals - this may cause permanent damage which is not covered by theGuarantee.When necessary, clean it with a damp cloth.Keep your phone system away from hot, humid conditions
or
strongand don't let it get wet.Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your do not try to
, Storage -20 C to 60 CCaution Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type Dispose of used batteries according to the instructions. The port (connected to the telephone line) is aTNV port with respect to EN41003.
repair it yourselfsunlight,, consult your supplier or the Helpline.
Main
Menu
CALL LIST PHONEBOOK
BS
SETTINGS
HS
SETTIN
GS
REGISTRATION DEFAULT
Sub
menu
ADD TO PB DELETEDELETE ALL
phonebook Entry.
ADD
VIEW
EDIT
DELETEDELETE ALLPB STATUS DELETE HSDIAL MODEFLASH TIMEALARM RING SETUPTONE SETUPLANGUAGERENAME HSHS DISPLAYAUTO ANSWER DATE & TIME PIN? - - - -PIN? - - - -<UP/DOWN>Key Press
<MENU> <UP/
DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN><UP/DOWN>Shows EMPTY or the first Call List Entry. Then<OK> for: Shows EMPTY or the first Then <OK> for:
ADD
PB STATUS
or
CHANGE PINDETAILSEach handset can store up to 20 private phonebook entries with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 12 characters for the name. You can also select different ringtones for your phonebook entries. (Note: the different ringtones only play if 5.1 Add a New Phonebook Entry In idle:
1.
Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press
<OK> to access the phonebook.2. Press <MENU> to show ADD. 3. Press <OK> and then enter the name. 4. Press <OK> and then enter the number. 5. Press <OK> and <UP/DOWN> to select the desired ringtone for your6. Press <OK> to store the phonebook entry. you subscribe to Caller Display and the incoming number matches the stored number.) Phonebook entries are stored alphabetically by name. phonebook entry. 5.2 Search for a Phonebook Entry In idle: 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press2. Enter the first letter of the name using the alphanumeric keys(e.g. if it want.5.3 View a Phonebook Entry In idle: 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press<OK> to access the phonebook. 2. Press <UP/DOWN> to select the desired phonebook entry. 3. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select VIEW.4. Press <OK> and <UP/DOWN> to review the name, number and ringtone of the selected phonebook entry. Note: If the number is more than 12 digits, press <LEFT SOFT KEY> or <RIGHT SOFT KEY> to view the remaining digits.and then <UP/DOWN> to scroll to the entry you
be
gi
ns
wi
th
C,
pr
es
s t
he
2 k
ey
th
re
e t
im
es
),
<OK> to access the phonebook. 5.4 Edit a Phonebook EntryIn idle: 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press to access the phonebook. 2. Press <UP/DOWN> to select the desired phonebook entry. 3. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select EDIT.4. Press <OK> to display the current name.5. Edit the name and press <OK>. 6. Edit the number and press <OK>. 7. Press <UP/DOWN> to select the ringtone and press <OK> to confirm.5.5 Delete a Phonebook EntryIn idle: 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press to access the phonebook. 2. Press <UP/DOWN> to select the desired phonebook entry. 3. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE
.
4. Press <OK> to confirm, and the entry will be deleted.5.6 Delete all Phonebook entries 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press
2.
3.
Press <MENU> and <UP/DOWN> to select DELETE ALL.
4.
Press <OK> to display <CONFIRM?>. Press <OK> to confirm. All entries will be deleted and the display will show <EMPTY>. 5.7 Check the Phonebook Usage You can check how many phonebook entries are stored in your handset and how many phonebook entries are available for you to store in the phonebook. 1. Press <MENU> then <UP/DOWN> to select PHONEBOOK and then press to access the phonebook. 2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to select PB STATUS.3. Press <OK> to display how much of the phonebook is being used, for example < 6/ USED> means 6 entries are stored out of the total available spaces. <OK><OK><OK> to access the phonebook. <OK>If the call is from someone who withheld their number, e.g. by dialling 141,will display. If the call is from someone whose number is unavailable, e.g. an international call or from a private exchange, OUT OF AREA” will display. If you've got new Caller Display records, the handset will display "X NEW 6.1 View the Call List All received calls are saved in the Call List,When the call list is full, the oldest call will be replaced by a new call. Any unanswered calls which have not been viewed are marked with a
<*> icon at the CALLS" in standby mode. The New Calls indication will remain until all the new call records have been viewed on that handset.centre of the bottom line of the display. 1. Press <UP> to access the call list.OR Press <MENU> and <UP/DOWN> to show CALL LIST, then press OK. 2. Press <UP/DOWN> to select the desired entry. 3. Press <#> to view the caller’s number if applicable. 6.2 Store a Call List Number into the Phonebook 1. Follow Steps 1 and 2 in Section 6.1. 2. Press <MENU> and <UP/DOWN> to show ADD TO PB.3. Press <OK> and then enter the name. 4. Press <OK> and the selected call list number is displayed. 5. Edit the number if necessary. 6. Press <OK> and <UP/DOWN> to select the ringtone. 7. Press <OK> to store the phonebook entry and return to the calls list.
4
.
Press <MENU>, <UP/DOWN> to show DETAILS, and then <OK> to display the date and time of the call. Press <OK> to go back to the previous screen.WITHHELD”

6 CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT) This feature is available if you have subscribed to the Calling Line Identification service with your network service provider. Your phone can store up to 10
received calls with date/time information in the Call List. The number will be
shown on the handset display when the phone is ringing. If the number matches
with one of the entries in your Private Phonebook, the caller’s name stored in the
private phonebook will be displayed alternately with the number, and thehandset will ring with the ringtone associated with that phonebook entry.
with the latest call at the top of the list. 2 INSTALLING YOUR PHONE 2.1 Connecting the base station 1) Plug the power supply and line cord 2) Plug the power adapter into a 230Vac, 3) Always use the cables provided in the boxWarning: Use only the provided adaptor, using other power supplies may cause a hazard.50Hz mains socket, and the line cord into your 2.2 Installing and charging the batteries1) Place the 2 supplied batteries into the battery
3) Put the handset on the base and charge for 15 hours before using the handset for the first time. If you have aBroadband lineIf you connect your telephone to a line with insert a micro-filter between the telephone and the telephone line, otherwise you may get interference between the telephone and the broadband, which could cause problems. a broadband connection, you will need to
telephone line socket.Warning: Install the base unit in a position wheremains power cable.Note: The base unit needs mains power for normal operation, not just for charging the handset batteries. Use only the NiMH rechargeable battery type2) Position the battery compartment cover over the In a home with broadband, every telephone must have a micro-filter connected, not just the one at the telephone point that your modem is connected to. If you need more broadband micro-filters, contact your broadband supplier. compartment with the polarity markings as shownThe handset will give a beep when it is properlyinto the base station. batteries and slide up to click into place.placed on the base or charger.the mains adapter plug will reach an easilyaccessible mains socket. Never try to lengthen the provided.Indicates you can scroll up / down the menu items / Phonebook list /Steady when the handset is in range of the base. Flashes when out ofSteady when an intercom call is in progress. Flashes when there is an incoming internal call. Indicates a call is in progress on that handset.Indicates that the ringer is switched off. Steady when an alarm is set. Flashes when the alarm is sounding.Indicates that the keypad is locked. Indicates when you have a new Voice Mail message. (This is a Caller Display service and is not usually available fromrange of the base or not registered to the base. UK network providers.)Indicates when the battery is fully charged. Whole icon flashes when the battery s charging. Internal block icon flashes when the battery is in final charging stage. handset
i
Flashes when there is an incoming external call.3.5.1 Character Set
Key
Press1st 2
nd
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th1 space - 1 12 A B C 2 2
3
D E F 3 3
4 G H I 4 4
5 J K L 5 56 M N O 6 6
7 P Q R S 7 7
8 T U V 8 89 W X Y Z 9 90 0, or P (Pause) if press and hold
*
*
? / \( ) *
#
Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset )Number Editing (For phonenumber editing,date/time editing)
Ø
# o ' , - , &Note: There are some different characters if the handset language is changed (page 20).
20
20
4 USING YOUR PHONE 4.1 Make a Call 4.1.1 Preparatory DiallingEnter the phone number and press <TALK ON>
to
dial the number. When entering the number, if you make a mistake,
to delete digits.4.1.2 Direct DiallingPress <TALK ON> to connect to the line and then4.1.3 Call from the phonebook Press <MENU/OK>, then <DOWN>, then <MENU/OK> again to access the
phonebook and press <UP/DOWN> to Press <TALK ON> to dial out the selected phonebook entry.(Note: if you enter a wrong digit you cannot correct it with the <C> key.)select the desired phonebook entry. 4.1.4 Call from the Call List (only available with Caller Display)Press <UP> to access the Call List and press <UP/DOWN> to select the desiredPress <TALK ON> to dial out the selected Call List entry.Note: You can also access the Call List by pressing <MENU/OK> twice.4.1.5 Call from the redial list
Press <DOWN> to access the redial list and press <UP/DOWN> to select the
Note: The alphanumeric keys provide a short-cut to find entries beginning with the corresponding letters.Call List entry. desired redial number. Press <TALK ON> to dial out the selected redial number. 4.1.6 Call timer Your handset automatically times the duration of every call. The call timer is displayed as soon as you answer a call or 15 seconds after It is shown in hours, minutes and seconds4.2 Answer a CallIf the handset is not on the charging cradle: When the phone rings, press <TALK ON> to answer a call. Note: If AUTO ANSWER is set to ON, then lifting the handset off the base or charger will answer the call automatically, and no buttons need to be format (HH:MM:SS).pressed.enter the phone number. press <C>
dialling and remains on the screen for 5 seconds after the end of the call.to connect to the line and3.2 Base Station Overview
Press the Page button on the basestation to page your handset(s).It will ring for approximately 60 seconds. 2. CHARGING CRADLE 3.3 Display Icons and Symbols The LCD display gives you information on the current status of the telephone.Press and hold to put base into registration mode.
1
2
1. PAGE < >Electrical powerTenPao - S004LB0600030/S004LV0600030 -Charger unit: TenPao - S004LB0600030 / S004LV0600030 -Battery Information Base unit: input 100-240VAC 50/60Hz 150mA, output 6VDC 300mA input 100-240VAC 50/60Hz 150mA, output 6VDC 300mA

USER GUIDE

**Please note that all calls are charged at local ratewww.binatoneonline.comor visit our website: Binatone Helpline (for UK only)Monday to Friday from 9:00am to 5:00pmTel: 0845 345 9677displayed.Redial list / Call List Solas 1505 system. However, if something does go wrong, pleasephone away from hot, humid conditions or strong sunlight, phone outdoors during a thunderstorm-unplug the Package contents The package contains the following items:
• 1 Handset • 1 Base station • 1 Mains power adapter • 1 Telephone line cord 2 AAA rechargeable batteries• 1 User manual Note: If you have a Twin, Triple or Quad system, you will also have the requisite extra handset(s) and batteries, and a charger pod for each extra handset.Handset - Base Connection1) When purchased, all handsets are already registered to the base unit and shouldlink to it when they are all powered up. 2) To use your cordless handset and base unit together, you must be able toestablish a radio link between them. The signal between the handset and the base is> Any large metal object, such as a refrigerator, mirror or filing cabinet, between thehandset and the base unit may block the radio signal. > Other solid structures, like walls, may reduce the signal strength.> Other electrical equipment may cause interference and/or affect the range. 3) Do not place close to another telephone, a TV or audio equipment - it may causeinterference. 4) Out of Range warning. If you hear a warning tone during a call, and/or the soundin the earpiece becomes faint or distorted, you may be going out of range of the baseunit, so move nearer to the base unit within 20 seconds, otherwise the call may becut off. to 300 metres outdoors or 50 metres indoors. Be aware that:in accordance with the normal standards for a DECT phone: Maximun range upConnection and Conditions for use:You can connect your phone to a direct exchange line (DEL) on a localexchange with its own phone number; to an extension socket connected to aDEL; or to an extension on an approved compatible PBX. Do not connect as anextension to a payphone.The ringer equivalence number (REN) of all equipment (phones, fax machines, modems, etc.) connected to an exchange line must not add up to more than 4, otherwise one or more of them may not ring and/or answer calls correctly. Thisphone has a REN of 1, and most other elephones have a REN of 1 unlessmarked otherwise.3.1 Handset Overview2 LEFT SOFT KEY( /OK)Use with icons on display above, to
open menu and confirm options.Make or answer callsUse with icons on display above, to8 R - RECALL (also called Flash)Sends a recall (R) signal, used for some PBX / Calling Features.7 TALK OFFEnd a call or return to previous menu.1 UPFrom idle: access the Call ListPress and hold to turn the handset on / off.In lists: move up the optionsDuring calls / ringing: increase the volume.menu, mute the microphone or make
3 TALK ON(CLEAR/BACK/MUTE/INTERCOM)6 RIGHT SOFT KEY
3
1
2
4
5
8
6
7
clear characters, go back to previousan intercom call.GPI - VTBYD - H-AAA400A 2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH40AAAHC 2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMHDigital Cordless TelephoneSolas 1505Solas 1505 TwinSolas 1505 TripleThere are 5 levels (VOLUME 1 to VOLUME 5) to choose from for the earpiece
volume.
CHARACTER SET3.5.1 .....................................................................................................
TABLE OF CONTENTS
1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..........................................................
2
INSTALLING YOUR PHONE............................................................................ 5
2.1 .......................................................................... 5
2.2 ...................................................... 5
3
GETTING TO KNOW YOUR PHONE................................................................ 6
3.1
HANDSET OVERVIEW
................................................................................................ 6
3.2
BASE STATION OVERVIEW.......................................................................................
3.3
DISPLAY ICONS AND SYMBOLS............................................................................... 7
3.4
MENU STRUCTURE....................................................................................................
3.5
TEXT AND DIGIT ENTRY TABLE................................................................................ 9
4
USING YOUR PHONE.....................................................................................
4.1 MAKE A CALL ............................................................................................................ 10
4.1.3CALL FROM THE PHONEBOOK.............................................................................104.1.4 CALL FROM THE CALL LIST(ONLY AVAILABLE WITH CALLER DISPLAY)...............................................................................4.1.5CALL FROM THE REDIAL LIST4.1.6CALL TIMER
.............................................................................................................10
4.2
ANSWER A CALL......................................................................................................
4.3
END A CALL
............................................................................................................... 11
4.4
ADJUST EARPIECE VOLUME..................................................................................
4.5
MUTE A CALL.............................................................................................................
4.6
.................................................................................
4.7
TURN ON THE KEYPAD LOCK.................................................................................
4.8
REDIAL THE LAST NUMBER....................................................................................4.8.1REDIAL A NUMBER FROM THE REDIAL LIST.......................................................4.8.2 ..........................................4.8.3DELETE A REDIAL NUMBER..................................................................................4.8.4 DELETE ALL REDIAL LIST ENTRIES
..................................................................
4.9
FIND THE HANDSET..................................................................................................
4.10
MAKE AN INTERNAL CALL(FOR MULTI-HANDSET VERSIONS ONLY ).................4.10.1.........................................................................4.10.2CALL ALL HANDSETS............................................................................................4.10.3TRANSFER AN EXTERNAL CALL TO ANOTHER HANDSET...............................4.10.4MAKE A 3-WAY CONFERENCE CALL..................................................................
8
7
10
.........TURN OFF HANDSET RINGER
3
4.1.1PREPARATORY DIALLING......................................................................................4.1.2DIRECT DIALLING....................................................................................................
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
13
9
CONNECTING THE BASE STATIONINSTALLING AND CHARGING THE BATTERIESSTORE A REDIAL NUMBER INTO THE PHONEBOOKINTERCOM ANOTHER HANDSET
12
12
5
PRIVATE PHONEBOOK...................................................................................
5.3 VIEW A PHONEBOOK ENTRY...................................................................................
5.4 EDIT A PHONEBOOK ENTRY....................................................................................
5.5
DELETE A PHONEBOOK ENTRY..............................................................................
5.6 DELETEALLPHONEBOOKENTRIES
5.7 CHECK THE PHONEBOOK USAGE ..........................................................................
6
CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT)..............................................
6.1 VIEW THE CALL LIST.................................................................................................
6.2
STORE A CALL LIST NUMBER INTO THE PHONEBOOK ......................................
6.3
DELETE AN ENTRY IN THE CALL LIST....................................................................
6.4 DELETE ALL CALL LIST ENTRIES
7
PHONE SETTINGS...........................................................................................
7.1
DATE AND TIME SETTINGS .......................................................................................18
7.1.1
CHANGE THE DATE FORMAT.................................................................................
7.1.2 CHANGE THE TIME FORMAT ..................................................................................
7.1.3
SET THE TIME...........................................................................................................18
7.1.4
SET THE DATE..........................................................................................................18
7.2
ALARM SETTINGS.....................................................................................................
7.2.1
TURN ON/OFF THE ALARM .....................................................................................1 9
7.2.2 SET THE ALARM TIME .............................................................................................1 9
7.3
HANDSET SETTINGS .................................................................................................
7.3.1SET THE RINGER MELODY FOR INTERNAL CALLS
7.3.2 SET THE RINGER MELODY FOR EXTERNAL CALLS ............................................
7.3.3 SET THE RINGER VOLUME .....................................................................................
7.3.4 SET ALERT TONES...................................................................................................
7.3.5 SET THE HANDSET LANGUAGE .............................................................................
7.3.6 RENAME THE HANDSET..........................................................................................
7.3.7 CHOOSE THE INFORMATION TO BE DISPLAYED IN IDLE ...................................
7.3.8 SET THE AUTO ANSWER ........................................................................................
7.4 BASE SETTINGS ......................................................................................................... 21
5.1 ADD A NEW PHONEBOOK ENTRY ...........................................................................
5.2
20
20
21
TROUBLESHOOTING......................................................................................DECLARATION OF CONFORMITY..................................................................
20
20
21
21
7.4.1 DE-REGISTER A HANDSET.....................................................................................7.4.2 CHANGE THE DIAL MODE.......................................................................................7.4.3 CHANGE THE FLASH (RECALL)TIME.....................................................................
7.4.4 CHANGE THE SYSTEM PIN CODE .........................................................................
7.5
..........................................................................................................23
7.6
RESET YOUR PHONE ................................................................................................
22
22
8
9
24
...........................................................................
SEARCH FOR A PHONEBOOK ENTRY...................................................................
19
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
21
22
23
10 GUARANTEE AND SERVICE.........................................................................
26
14
14
......................................................................................................................REGISTRATION
25
P REDIAL> to access the redial list.4 DOWNIn lists: move down the optionsDuring calls / ringing: decrease thevolumeDuring a call: Press to turn on / off the speakerphone.Call List / Phonebook entry : Press tomake a call with speakerphoneDuring ringing: Press to answer a callwith speakerphoneDuring answering machine messageplayback / call screening:Press to play message via speaker5 SPEAKERPHONE ( )CORUN- NI-MHAAAJ400, Type NiMH (Rechargeable battery)Voltage Rating 400mAh ,2 X 1.2V AAA Size
Binatone Solas 1500

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Binatone Solas 1500 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Binatone Solas 1500 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Binatone Solas 1500 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τηλέφωνα DECT / VoIP και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Binatone Solas 1500 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Binatone Solas 1500 προδιαγραφές

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε κρυστάλλινα γραφικά και εικόνες με τη ζωντανή ποιότητα των 2 εκατομμυρίων pixel. Η ανάλ...
Γενικά
Μάρκα Binatone
Μοντέλο Solas 1500
Προϊόν Τηλέφωνο DECT / VoIP
EAN 5012786422575
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Απόδοση
Τύπος Τηλέφωνο DECT
τηλεφωνητής Όχι
Μέγιστη εμβέλεια σε κλειστούς χώρους 50 m
Μέγιστη εξωτερική εμβέλεια 300 m
Αριθμός μελωδιών 5
Σχέδιο
Τύπος συναρμολόγησης Γραφείο
Χρώμα προϊόντος Black,White
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) Ναι
Τοποθεσία dialer Βάση
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών 3
Πολυφωνικός ήχος Όχι
Χωρητικότητα τηλεφωνικού καταλόγου 20 καταχωρήσεις
Διαχείρηση κλήσεων
Αναγνωριστικό καλούντος Ναι
Επανάκληση Ναι
Καταγραφή κλήσεων 5
Χρονόμετρο κλήσης Ναι
Χαρακτηριστικά διαχείρησης
Πλήκτρο πλοήγησης Ναι
Οθόνη
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Τύπος οθόνης LCD
Οθόνη αφής Όχι
Συνδεσιμότητα
Ασύρματες συνδέσεις Όχι
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC Ναι
Άλλα χαρακτηριστικά
Ζώνη συχνότητας και κανάλια λειτουργίας 1.88 - 1.9 GHz
Συνδεσιμότητα Macintosh Όχι
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 - 40 °C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης -20 - 60 °C
Διαχείρηση ενέργειας
Τύπος μπαταρίας AAA
Χρόνος ομιλίας 7 h
Χρόνος αναμονής 100 h
Τεχνολογία μπαταρίας Νικέλιο Υδρόδιο Μέταλο (NiMH)
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών 2
Επιδόσεις μπαταρίας 400 mAh
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Binatone Solas 1500 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ