Εγχειρίδιο Black & Decker BXPW1300PE

Black & Decker BXPW1300PE

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Black & Decker BXPW1300PE. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Black & Decker
Μοντέλο
BXPW1300PE
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, ιταλικός
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.blackanddecker.com/
cod. 93381 - MQ
High pressure washer
Original instructions
EN
IT
Idropulitrice alta pressione
Istruzioni originali
Водоструйна машина
Превод на оригиналните инструкции
BG
CS
Vysokotlaký čistič
Překlad originálního návodu
Højtryksrenser
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DA
DE
Hochdruckreiniger
Übersetzung der Originalanleitung
PT
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
EL
ES
Hidrolimpiadora de alta presión
Traducción de las instrucciones originales
ET
Kõrgsurvepesur
Originaaljuhendi tõlge
FI
Korkeapainepesuri
Alkuperäisten ohjeiden käännös
FR
Nettoyeur haute pression
Traduction des instructions originales
HR
Visokotlačni uređaj za pranje
Prijevod izvorne upute
HU
Nagynyomású tisztítóberendezés
Az eredeti utasítások fordítása
LT
Aukšto slėgio plautuvas
Originalių instrukcijų vertimas
LV
Augstspiediena mazgātājs
Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums
NL
Hogedrukreiniger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NO
Høytrykksvasker
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
PL
Myjka ciśnieniowa
Tłumaczenie oryginału instrukcji
PT
Lavadora a alta pressão
Tradução das instruções originais
RO
Aparat de spălat cu înaltă presiune
Traducerea instrucţiunilor originale
RU
Моечная машина высокого давления
Перевод оригинальных инструкций
SK
Vysokotlakový čistič
Preklad pôvodného návodu
SL
Visokotlačni čistilec
Prevod izvirnih navodil
SV
Högtryckstvätt
Översättning av bruksanvisning i original
TR
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Orijinal talimatların tercümesi
UK
Мийка високого тиску
Переклад оригінальна інструкція
BXPW1300E - BXPW1300PE
BXPW1400E - BXPW1400PE
BXPW1500E - BXPW1500PE
BXPW1600E - BXPW1600PE
BXPW1700E - BXPW1700PE
www.blackanddecker.eu
BXPW1300E
BXPW1300PE
BXPW1600E
BXPW1600PE
BXPW1400E
BXPW1400PE
BXPW1500E
BXPW1500PE
BXPW1700E
BXPW1700PE

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Black & Decker BXPW1300PE;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: