Εγχειρίδιο Black & Decker CK1500RK

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Black & Decker CK1500RK. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Black & Decker CK1500RK.

Please Read and Save this Use and Care Book
Por favor lea este instructivo antes de usar el producto
Veuillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation
Accessories/Parts (USA/Canada)
Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)
Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)
1-800-738-0245
Cordless Kettle
Hervidor inalámbrico
Bouilloire sans fil
Models
Modelos
Modèles
CK1500
CK1500R
CK1500RK
USA/Canada 1-800-231-9786
Mexico 01-800-714-2503
www.blackanddecker.com
Register your product online at www.prodprotect.com/applica,
for a chance to WIN $100,000!
For US residents only
Registre su producto en la Internet en el sitio Web www.prodprotect.com/applica
y tendrá la oportunidad de GANAR $100,000!
Solamente para los residentes de EE.UU
Inscrivez votre produit en ligne à l'adresse www.prodprotect.com/applica
et courez la chance de GAGNER 100 000 $!
aux résidents du É.-U seulement

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Black & Decker CK1500RK;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Black & Decker CK1500RK εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Black & Decker CK1500RK να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.