Εγχειρίδιο Bosch GBH 14,4 V-LI

Bosch GBH 14,4 V-LI
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 145
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 X37 (2011.04) PS / 146 UNI

GBH Professional

14,4 V-LI Compact | 18 V-LI Compact

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1331-002.book Page 1 Wednesday, April 6, 2011 2:16 PM
Bosch GBH 14,4 V-LI

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GBH 14,4 V-LI ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GBH 14,4 V-LI να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GBH 14,4 V-LI εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τρυπάνια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GBH 14,4 V-LI ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GBH 14,4 V-LI προδιαγραφές

Όταν η απόδοση είναι η προτεραιότητά σας, βασιστείτε σε αποδεδειγμένη, αξιόπιστη τεχνολογία. Με το κυλινδρικό κελί μπατα...
Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GBH 14,4 V-LI
Προϊόν Τρυπάνι
EAN 3165140600187
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Βάρος και διαστάσεις
Βάθος 278 mm
Ύψος 202 mm
Βάρος 1800 g
Διαχείρηση ενέργειας
Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion )
Πηγή ισχύος Μπαταρία
Τάση μπαταρίας 14.4 V
Απόδοση
Ενέργεια κρούσης 1 J
Ονομαστική ταχύτητα 680 RPM
Διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα (μέγιστη) 8 mm
Διάμετρος διάτρησης σε ξύλο (μέγιστη) 16 mm
Ρυθμός κρούσης 4950 bpm
Διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα (μέγιστη) 12 mm
Χαρακτηριστικά
Αναστροφή Ναι
Χρώμα προϊόντος Black,Blue,Red
Χαρακτηριστικά προστασίας ισχύος Deep discharge,Overheating,Overload
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης Ναι
Άλλα χαρακτηριστικά
Εκπομπή κραδασμών 15 m/s²
Τεχνικές λεπτομέρειες
Σύστημα SDS Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GBH 14,4 V-LI .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ