Εγχειρίδιο Bosch GBH 2-24 D

Bosch GBH 2-24 D
(10)
  • Αριθμός σελίδων: 169
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E68 (2011.07) PS / 170 UNI

GBH Professional

2-24 D | 2-24 DF

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 1 Monday, July 25, 2011 12:44 PM
Bosch GBH 2-24 D

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GBH 2-24 D ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GBH 2-24 D να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GBH 2-24 D εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τρυπάνια και έχει βαθμολογηθεί από 10 άτομα με μέσο όρο 8.8. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GBH 2-24 D ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GBH 2-24 D προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GBH 2-24 D
Προϊόν Τρυπάνι
EAN 3165140626910
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς εισόδου 790 W
Πηγή ισχύος AC
Απόδοση
Ενέργεια κρούσης 2.7 J
Ρυθμός κρούσης 4700 bpm
Ονομαστική ταχύτητα 950 RPM
Διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα (μέγιστη) 24 mm
Διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα (μέγιστη) 13 mm
Διάμετρος διάτρησης σε ξύλο (μέγιστη) 30 mm
Βέλτιστο φάσμα εφαρμογής στο σκυρόδεμα 6 - 14 mm
Χαρακτηριστικά
Αναστροφή Ναι
Τύπος τσοκ SDS Plus
Άλλα χαρακτηριστικά
Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) 2800 g
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GBH 2-24 D .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ