Εγχειρίδιο Bosch GEX 125 AC

Bosch GEX 125 AC
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 179
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y19 (2011.03) T / 180 UNI

GEX Professional

125 A | 125 AC | 150 AC

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-424-004.book Page 1 Tuesday, March 15, 2011 3:22 PM
Bosch GEX 125 AC

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GEX 125 AC ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GEX 125 AC να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GEX 125 AC εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Αλοιφαδόροι και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GEX 125 AC ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GEX 125 AC προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GEX 125 AC
Προϊόν Αλοιφαδόρος
EAN 3165140298988, 3165140635721
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 2000 g
Διάμετρος δίσκου λείανσης 125 mm
Χαρακτηριστικά
Τύπος λειαντικού -
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς εισόδου 340 W
Πηγή ισχύος AC
Απόδοση
Ταχύτητα ρελαντί (μεγ) 4500 RPM
Διάμετρος τροχιάς 5 mm
Εκκεντρότητα 2.5 mm
Ρυθμός ταλάντωσης σε αναμονή (ελ 9000 OPM
Ρυθμός ταλάντωσης αναμονής (μέγ) 24000 OPM
Άλλα χαρακτηριστικά
9000 - 24000
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GEX 125 AC .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ