Εγχειρίδιο Bosch GHO 14,4 V-Li

Bosch GHO 14,4 V-Li
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 181
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 811 (2011.11) O / 182 UNI

GHO Professional

14,4 V-LI | 18 V-LI

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-27386-002.fm Page 1 Tuesday, November 22, 2011 2:58 PM
Bosch GHO 14,4 V-Li

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GHO 14,4 V-Li ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GHO 14,4 V-Li να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GHO 14,4 V-Li εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Αλοιφαδόροι και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GHO 14,4 V-Li ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GHO 14,4 V-Li προδιαγραφές

Όταν η απόδοση είναι η προτεραιότητά σας, βασιστείτε σε αποδεδειγμένη, αξιόπιστη τεχνολογία. Με το κυλινδρικό κελί μπατα...
Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GHO 14,4 V-Li
Προϊόν Αλοιφαδόρος
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Χαρακτηριστικά
Χρώμα προϊόντος Black,Blue,Red
Απόδοση
Βάθος φρεζαρίσματος 8 mm
Στάθμη κραδασμών 3 m/s²
Ταχύτητα αδράνειας 14000 RPM
Πλάτος πλαναρίσματος (μέγιστο) 82 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion )
Πηγή ισχύος Μπαταρία
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 2500 g
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GHO 14,4 V-Li .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ