Εγχειρίδιο Bosch GST 140 CE

Bosch GST 140 CE
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 192
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 830 (2011.12) T / 193 UNI
GST 140 BCE
Professional

GST Professional

140 CE | 140 BCE

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 1 Monday, December 12, 2011 10:05 AM
Bosch GST 140 CE

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GST 140 CE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GST 140 CE να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GST 140 CE εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πριόνια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GST 140 CE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GST 140 CE προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GST 140 CE
Προϊόν Πριόνι
EAN 3165140554022, 3165140554800
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Απόδοση
Μήκος διαδρομής 26 mm
Βάθος κοπής στο ξύλο 140 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο 20 mm
Βάθος κοπής σε μη κραματοποιημένο χάλυβα 10 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς εισόδου 720 W
Πηγή ισχύος AC
Άλλα χαρακτηριστικά
Ποσοστό κτυπήματος χωρίς φορτίο 2800 spm
Χαρακτηριστικά
Τροχιακή δράση Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 2200 g
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GST 140 CE .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ