Εγχειρίδιο Bosch GWB 10,8V Li

Bosch GWB 10,8V Li
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 156
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 610 016 854 (2011.09) O / 157 UNI

GWB 10,8-LI Professional

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ

OBJ_DOKU-26591-002.fm Page 1 Tuesday, September 20, 2011 12:51 PM
Bosch GWB 10,8V Li

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWB 10,8V Li ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GWB 10,8V Li να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GWB 10,8V Li εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τρυπάνια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWB 10,8V Li ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GWB 10,8V Li προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GWB 10,8V Li
Προϊόν Τρυπάνι
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Απόδοση
Διάμετρος βίδας (μέγιστη) 6 mm
Μέγιστη ροπή (σκληρές εφαρμογές) 11 Nm
Χαρακτηριστικά
Αναστροφή Ναι
Χρώμα προϊόντος Black,Blue,Red
Διαχείρηση ενέργειας
Τεχνολογία μπαταρίας -
Τάση μπαταρίας - V
Πηγή ισχύος Μπαταρία
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 1200 g
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GWB 10,8V Li .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ