Εγχειρίδιο Bosch GWS 1000

Bosch GWS 1000
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 262
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y16 (2012.03) O / 264 UNI

GWS Professional

1000 | 1100 | 1400

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-5045-006.fm Page 1 Monday, March 26, 2012 2:13 PM
Bosch GWS 1000

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWS 1000 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GWS 1000 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GWS 1000 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Γωνιακοί τροχοί κοπής και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWS 1000 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GWS 1000 προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GWS 1000
Προϊόν Γωνιακός τροχός κοπής
EAN 3165140395557
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 1700 g
Απόδοση
Ταχύτητα ρελαντί (μεγ) 11000 RPM
Διάμετρος δίσκου άλεσης 125 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς εξόδου 630 W
Ισχύς εισόδου 1000 W
Πηγή ισχύος AC
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GWS 1000 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ