Εγχειρίδιο Bosch GWS 12-125 CI

Bosch GWS 12-125 CI
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 250
  • Τύπος αρχείου: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y28 (2011.09) O / 251 UNI

GWS Professional

9-115 | 9-125 | 11-125 | 12-125 CI | 12-125 CIE | 15-125 CI | 15-125 CIE |

15-125 CIT | 15-150 CI

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-25445-003.fm Page 1 Thursday, September 8, 2011 4:02 PM
Bosch GWS 12-125 CI

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWS 12-125 CI ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch GWS 12-125 CI να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch GWS 12-125 CI εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Γωνιακοί τροχοί κοπής και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch GWS 12-125 CI ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch GWS 12-125 CI προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο GWS 12-125 CI
Προϊόν Γωνιακός τροχός κοπής
EAN 3165140650601, 3165140650625
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 2300 g
Απόδοση
Ταχύτητα ρελαντί (μεγ) 11500 RPM
Διάμετρος δίσκου άλεσης 125 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς εξόδου 640 W
Ισχύς εισόδου 1200 W
Πηγή ισχύος AC
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch GWS 12-125 CI .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ