Εγχειρίδιο Bosch PFS 65

Bosch PFS 65
9 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 181 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοBosch PFS 65
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y13 (2011.08) PS / 182 UNI

PFS 65

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-620-006.book Page 1 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch PFS 65 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Σπρέυ βαφών και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch PFS 65 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch PFS 65 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch PFS 65 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch PFS 65 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch PFS 65.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο PFS 65
Προϊόν Σπρέυ βαφής
EAN 3165140455152
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)
Απόδοση
Έξοδος κόλλας 130 g/min
Χαρακτηριστικά
Χρώμα προϊόντος Πράσινος (Πράσινο)
Μαλακή λαβή Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 2800 g
Διαχείρηση ενέργειας
Πηγή ισχύος Μπαταρία
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch PFS 65 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα