Εγχειρίδιο Bosch WAE 16261 BC

Bosch WAE 16261 BC
5.3 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 8 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAE 16261 BC
1 2 3 4 5
6
- - - - -
800*
Select the spin speed
(* depending on the
model) or - - - - no final
spin, laundry soaks in the
last rinsing water)
cold - 90 V Selecting the temperature
1 - 24h Programme end after
# Childproof lock
–> page 5
End of programme when ...
... the status indicator Ǐdzǧǩǭ (Spin) flashes and
ƽǙǝǜǦǏǜǗǔ (End) appears in the display panel.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Select 2
/ ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ/DzǶǪǬǰ (Rinse/
Spin).
Select $
(Start/Pause).
Programmes at lower temperatures:
2/
ǓDzǯDzǵǮǤDZǬǩ/ǝǡǕǗǛ (Rinse/Spin) (deactivate
2
(Rinse plus)) or select
> ǒǬǩǣ (Drain).
Select $
(Start/Pause).
Changing the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Select $
(Start/Pause). The new programme starts
from the beginning.
Correct installation according to the
separate Installation instructions.
Checking the machine
Never use a damaged machine.
Inform the after-sales service.
Connecting the mains
plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turning the tap on
Compartment II: Detergent for the main wash, water softener,
bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load –> page 7.
Observe the important information –> page 6.
Insert large and small items of laundry.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry
between the washing machine door and the rubber seal.
Add detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply
company) and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations ä You have opted for a modern, high-quality
domestic appliance manufactured by Bosch. This washing machine
is distinguished by its economical water and energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly
to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
For further information and a selection of our products go to our web
site: www.bosch-home.com
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with
environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This directive provides the framework for the EU-wide collection and
reuse of used appliances.
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes .......................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ....................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care .....................................................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if... .................................................................................. 11
Environmental protection/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of
ǙǯDzdzDzǮ (Cottons) 90 °C, choose the programme
ǙǯDzdzDzǮ (Cottons)
jEcoPerfect 60 °C. Comparable cleaning
result with significantly lower energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the spin
speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first time
Wash once without any laundry –> page 9.
Setting** and adjusting programmes
Display panel/
options buttons
Programme selector$
(Start/
Pause)
Programme selector for
switching the machine on
and off and for selecting
the programme. Can be
turned in either direction.
Programmes
Detailed overview of programmes –> page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
depending on the selected programme and programme
progress.
ǙǯDzdzDzǮ (Cottons)
Hard-wearing fabrics
ispeedPerfect
jEcoPerfect
7 (Pre-wash)
Hard-wearing fabrics, prewash at 30°C
S (Easy-iron) Hard-wearing fabrics
I ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ (Easy-care)
Easy-care fabrics
ispeedPerfect
jEcoPerfect
7 (Pre-wash)
Easy-care fabrics, prewash at 30°C
L DžǿǵǶǴǤȃ /CǰǩǼ.
(Quick/mixed fabrics)
Different types of laundry
ǖDzDZǮDzǩ ǥǩǯȀȄ/ǼȄǯǮ
(Delicates/Silk)
Delicate washable fabrics
ǜǩǴǵǶȀ (Wool)/ Hand/machine-washable wool
@ ǕǷdzǩǴ (Extra short) 15 Short programme
ǗǶdzǶǹDzǨǵǰǭ/ǶǺǮǰǴ
(Rinse/Spin)
Hand-wash laundry, (Rinse plus) activated; if only
using the spin cycle, deactivate the button
> ǙdzǰǪ (Drain) Drain rinsing water for - - - - (without final spin)
**If the #symbol flashes in the
display panel, the childproof lock
is active –> deactivate, page 5.
Additional function and options
buttons –> Individual settings,
page 5.
Select
$
(Start/Pause)

Washing

1
2
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If - - - - ("ohne Endschleudern" without final spin) is active:
Turn the programme selector to
> ǒǬǩǣ (Drain) or select
the spin speed.
Select $
(Start/Pause).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent
drawer open so that any residual water can
evaporate.
Turning the tap off
Not required for HydroSafe models > Refer to installation
instructions
Switching off
Turn the programme selector to ƱǪǙǚ. (Off).

Washing

Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Washing machine
door
Compartment ~: Fabric softener, starch
Compartment I: Detergent for pre-wash
ʋ for domestic use only,
ʋ for machine-washable fabrics and hand-washable wool
in detergent solution,
ʋ to be operated with cold drinking water and commer-
cially available detergents and care products which are
suitable for use in washing machines.
.
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute thick fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Options buttons
The spin speed and temperature can be changed before and during the selected programme
runs. The effects depend on the programme progress.
ʑ
(Spin speed in rpm/without final spin)
You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on
the model and on which programme is currently selected.
ʑ
V (Temperature)
You can change the displayed washing temperature. The maximum washing temperature
that can be selected depends on the programme that has been set.
ʑ
(finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can
delay the start of the programme before it begins. The "Fertig in" (Finished in) time can be
set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the (finished in) button
repeatedly until the required number of hours is displayed (h = hour).
Select $
(Start/Pause).
ʑ
Additional function –> and overview of programmes, see page 7
2 (Rinse plus) Additional rinse cycle. For areas with very soft water or for further
enhancing the washing result.
ʑ
Childproof lock
#
Childproof lock/
Appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.
Ʊƹƺ/ƱNJƹƺ (ON/OFF): Press and hold the Start/Pause button for
approx. 5 seconds after the start/end of the programme.
Note: The childproof lock can remain activated until you wish to start
the next programme, even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childproof lock before the start of the
programme and activate it again as necessary once the programme
has started.
ʑ
$
(Start/Pause)
For starting or interrupting the programme.

Important information

Protecting the laundry and the machine
Empty pockets.
Look out for metal items (paperclips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light Do not pre-wash. If required, choose the ispeedPerfect
programme.
Pre-treat any stains as necessary.
heavy Do not load as much laundry. Select the program with Vorwäsche.
Soaking Load laundry of the same colour
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's
instructions. Turn the programme selector to
DŽǚǝǞǝǙ (Cottons) 30 °C and select $
(Start/Pause). After approx. 10 minutes, press $ (Start/Pause) to pause the programme.
Once the required soaking time has elapsed, select $ (Start/Pause) again to continue the
programme, or select a different programme.
Starching Laundry must not be treated with fabric softener
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in
accordance with the manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first
if necessary).
Dyeing/bleaching
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel.
Always follow the dye manufacturer's instructions! Do not use the washing machine for
bleaching clothes!
Addi-
tional
function
3
Drum
Control panel
Service flap
Status
indi-
cators
If the buttons are held for longer,
the appliance automatically runs
through the setting options.

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAE 16261 BC εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.3. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 16261 BC ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 16261 BC και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAE 16261 BC να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAE 16261 BC προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAE 16261 BC.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAE 16261 BC
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAE 16261 BC παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα