Εγχειρίδιο Bosch WAE 20362

Bosch WAE 20362
6.7 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 8 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAE 20362
1 2 3 4 5
6
End of programme when ...
... Inicio/Pausa + Carga flashes and -0- appears on the display
panel.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Choose (rinse).
Press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause).
Programmes at lower temperatures:
Choose Centrif. adicional (spin) or > (drain).
Press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause).
Changing the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause). The new
programme starts from the beginning.
Reloading laundry, if ... –> page 5
... Press Inicio/Pausa + Carga (Start/Pause), both the
symbols YES and + are lit in the display panel. If NO is
lit, the washing machine door cannot be opened.
Press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause).
Correct installation according to the
separate Installation instructions.
Checking the machine
Never use a damaged machine.
Inform customer service.
Connecting the mains plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turning the tap on
Compartment II: Detergent for the main wash, water softener, bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load -> page 7.
Observe the important information -> page 6.
Insert large and small items of laundry.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry
between the washing machine door and the rubber seal.
Add detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply
company) and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations ä You have opted for a modern, high-quality
domestic appliance manufactured by Bosch. The washing machine
is distinguished by its economical energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly
to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
Further information: http://www.boschappliances.co.uk
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with
environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive
2002/96/EEC on waste electrical and electronic equipment
(WEEE).
This directive provides the framework for the EU-wide collection and
reuse of used appliances.
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ...................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care .....................................................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if... .................................................................................. 11
Protection of the environment/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of Resistentes/Algod. (Cottons/clrds) 90 °C, choose
the programme Resistentes/Algod. (Cottons/clrds) 60 °C with
the additional function EcoPerfect j. Comparable cleaning
result with significantly lower energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the spin
speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first time
Wash once without any laundry -> page 9.
Programmes
Detailed overview of programmes -> page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually, irrespective of the
selected programme and programme progress.
Resistentes/Algod.
(Cottons/clrds)
Hard-wearing fabrics
+ Prelav. (Prewash) Hard-wearing fabrics –> page 6
Sintéticos (Easy-care) Easy-care fabrics
+ Prelav. (Prewash) Easy-care fabrics –> page 6
Mix (Mixed fabrics) Different types of laundry
Delicado/Seda (Delicates/silk) Delicate washable fabrics
ÿ Lana/Lã (Wool) Hand/machine-washable wool
(Rinse) With subsequent spin
Centrif. adicional (Spin)
Laundry washed by hand
> (Drain)
Drain rinsing water for
Centrif. delicado
(Gentle spin)
Laundry washed by hand with a reduced spin
speed
Rápido 15’ (Rapid) Short programme
R. de cama (Bed linen) Bed linen or dark-coloured fabrics
Sport $ Fabrics made from microfibre
Clinic Wash Ă Hard-wearing fabrics

Washing

1
2
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If c(without final spin) is active: Turn the programme
selector to > (Drain) or select the spin speed.
Press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent
drawer open so that any residual water can
evaporate.
Turning the tap off
Not required for Aqua-Stop models –> Refer to installation
instructions
Switching off
Turn the programme selector to Stop.

Washing

Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Washing machine
door
Compartment u: Fabric softener, starch
Compartment I: Detergent for pre-wash
ʋ for domestic use only,
ʋ for washing machine-washable fabrics and hand-wash-
able wool in detergent solution,
ʋ to be operated with cold drinking water and commer-
cially available detergents and care products which are
suitable for use in washing machines.
.
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Options buttons
You can change the spin speed and the temperature before the selected programme starts
and while it is running. The effects depend on the programme progress.
ʑ
V (Temperature)
You can change the displayed washing temperature. The maximum selectable temperature
depends on the current programme.
ʑ
(Finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can
delay the start of the programme before it begins. The "finished in" time can be set in
increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the (finished in) button
repeatedly until the required number of hours is displayed (h = hour). Press Inicio/Pausa +
Carga(Start/Pause).
ʑ
(spin speed in rpm)
You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on
the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions –> and overview of programmes, see page 7
TurboPerfect i For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to
that of the standard programme. Maximum load –> Overview of
programmes, page 7.
EcoPerfect j For saving energy with a washing performance comparable to that of
the standard programme.
Fácil S
(Easy-iron)
Special spin sequence with subsequent fluffing. More gentle final spin
- residual moisture in the laundry slightly increased.
Skin Care
(Water plus)
Increased water level and additional rinse cycle, extended washing
time. For areas with very soft water or for further enhancing the spin
result.
ʑ
Childproof lock and reloading
$
Childproof lock/
Appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.
ON/OFF: Press and hold the Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause)
button for 5 seconds after the start/end of the programme.
Note: The childproof lock can remain activated until you wish to start
the next programme, even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childproof lock before the start of the
programme and activate it again as necessary once the programme
has started.
YES + o
Reload
If you want to add subsequent items of laundry after the programme
has started, press the Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause) button. The
machine checks whether reloading is possible.
YES + illuminated: Reloading is possible.
NO flashes: wait until YES + light up.
Note: do not open the door until both the YES + symbols are lit.
NO: It is not possible to reload.
Note: For safety reasons, the washing machine door remains locked
when the water level and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the
Inicio/Pausa + Carga(Start/
Pause)
button.
ʑ
Inicio/Pausa + Carga (Start/Pause)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate
the childproof lock.

Individual settings

ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine
Empty pockets.
Look out for metal items (paperclips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light Do not pre-wash. If required, choose the additional function TurboPerfect i.
Pre-treat any stains as necessary.
intense Do not load as much laundry.
Choose a programme with pre-wash (pre-wash at 30 °C).
Soaking Load laundry of the same colour
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's instructions. Turn the
programme selector to Resistentes/Algod. (Cottons/clrds) 30 °C and press Inicio/Pausa + Carga(Start/
Pause). After approx. 10 minutes, press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause) to pause the programme. Once
the required soaking time has elapsed, press Inicio/Pausa + Carga(Start/Pause) again to continue the
programme, or select a different programme.
Starching Laundry must not be treated with fabric softener
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in accordance with the
manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first if necessary).
Dyeing/bleaching
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel. Always follow the dye
manufacturer's instructions! Do not use the washing machine for bleaching clothes!
2. Setting the
volume for ...
1. Activating the mode
for setting the signal
volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
press and hold
+
1 step, release
Button signals Information signals
Set to
Setting the
volume*
Setting the
volume*
1 step
direct
* you may need to select
the function several times.
3
Drum
Control panel
Service flap
: - 90 °C V (Temp. °C)
Select the temperature (: = cold)
1 - 24h
(Finished in)
Select the spin speed (*depending on the model) or
(no final spin,
laundry soaks in the last rinsing water, display panel - - -)
- 1200*
(rpm) Programme end after
Status displays Programme sequence displays:
þüüüücü-0- Wash, rinse, spin, programme duration or end (-0-)
# Childproof lock –> page 5
Open the washing machine door, reload laundry –> page 4, 5
Display panel /
option buttons
Programme selectorStart/Pause
(reload)
Programme
selector for
switching the
machine on and off
and for selecting
the programme.
Can be turned in
either direction.
** If the #symbol flashes in the
display panel, the childproof lock
is active -> deactivate, page 5.
Additional functions and options
buttons –> Individual settings,
page 5.
Select Inicio/Pausa +Carga(Start/Pause)
All buttons are sensitive and need
only to be touched lightly. If the
buttons are held for longer, the
appliance automatically runs
through the setting options.
Additional
functions
Setting** and adjusting programmes

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAE 20362 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 6.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 20362 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 20362 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAE 20362 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAE 20362 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAE 20362.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAE 20362
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAE 20362 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα