Εγχειρίδιο Bosch WAE 24360

Bosch WAE 24360
6 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 8 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAE 24360
1 2 3 4 5
6
End of programme when ...
... $ Start/Reload flashes and -0- appears on the display
panel.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Select Rinse/ Spin.
Press $ Start/Reload.
Programmes at lower temperatures:
Rinse/Spin (deactivate = Aqua Plus button) or
select > Drain.
Press $ Start/Reload.
Changing the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press $ Start/Reload. The new programme starts from
the beginning.
Reloading laundry, if ... a page 5
... $ Start/Reload selected and then YES is lit in the
display panel. If NO is lit, the washing machine door
cannot be opened.
Press $ Start/Reload.
Correct installation according to the
separate Installation instructions.
Checking the machine
Never use a damaged machine.
Inform customer service.
Connecting the mains plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turning the tap on
Compartment II: Detergent for the main wash, water
softener, bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load a page 7.
Observe the important information a page 6.
Insert large and small items of laundry.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry
between the washing machine door and the rubber seal.
Add detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply
company) and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations ä You have opted for a modern, high-quality
domestic appliance manufactured by Bosch. This washing machine
is distinguished by its economical water and energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly
to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
Further information: www.bosch-home.com
You can find the contact details for your nearest after-sales service
here or in the after-sales service directory (depending on model).
GB 0844 8928979
Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per
minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.
IE 01450 2655
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with
environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive
2002/96/EEC on waste electrical and electronic equipment
(WEEE).
This directive provides the framework for the EU-wide collection and
reuse of used appliances.

Intended use

Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ....................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care .....................................................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if... .................................................................................. 11
Protection of the environment/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of LF Cottons 90 °C, choose the programme
LF Cottons 60 °C with the additional function Ĉ EcoPerfect.
Comparable cleaning result with significantly lower energy
consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the spin
speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first time
Wash once without any laundry a page 9.
Setting** and adjusting programmes
Spin
speed*
Programme selector
Start/
Reload
Programme selector for
switching the machine on
and off and for selecting
the programme. Can be
turned in either direction.
Programmes
Detailed overview of programmes a page 7.
Spin speed can be selected individually, irrespective of the
selected programme and programme progress.
LF Cottons Hard-wearing fabrics
+ Prewash Hard-wearing fabrics, pre-wash at
30 °C
/ Mixed Load
Different types of laundry
@ SuperQuick 15’ Short programme
2 Rinse/ Spin Laundry washed by hand,
= Aqua Plus button activated; if only
using the spin cycle, deactivate the
button
> Drain Drain rinsing water for Rinse Hold
(without final spin)
: / Wool Hand/machine-washable wool
Delicate/Silk Delicate washable fabrics
I Easy-Care Easy-care fabrics
**If the ' symbol flashes in the
display panel, the childproof lock
is active a deactivate, page 5.
Additional functions, the options
button and spin speeds a
Individual settings, page 5.
$ Start/Reload

Washing

1
2

Washing

Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Washing machine
door
Compartment 0: Fabric softener, starch
Compartment I: Detergent for pre-wash
ʋ for domestic use only,
ʋ for washing machine-washable fabrics and hand-wash-
able wool in detergent solution,
ʋ to be operated with cold drinking water and commer-
cially available detergents and care products which are
suitable for use in washing machines.
.
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Read these instructions and the separate
installation instructions before operating the
washing machine.
Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Ready in  options button
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can
delay the start of the programme before it begins. The Ready in- time can be set in
increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the Ready in button
repeatedly until the required number of hours is displayed (h = hour). Choose $ Start/
Reload. It is not possible to make adjustments once the programme has started.
ʑ
Spin c/ without final spin
Before and while the selected programme is running, you can set the spin speed or Rinse
Hold (without final spin, laundry soaks in the last rinsing water, display - - -). The effects
depend on the programme progress. The maximum selectable spin speed depends on the
model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions a and overview of programmes, see page 7
ĉ SpeedPerfect For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to
that of the standard programme. Maximum load a Overview of
programmes, page 7.
Ĉ EcoPerfect For saving energy with a washing performance comparable to that of
the standard programme.
S Reduced Ironing Special spin sequence with subsequent fluffing. More gentle final spin
- residual moisture in the laundry slightly increased.
= Aqua Plus Increased water level and additional rinse cycle, extended washing
time. For areas with very soft water or for further enhancing the spin
result.
ʑ
Childproof lock and reloading
'
Childproof lock/
Appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.
ON /OFF: Press and hold the $ Start/Reload button for approx. 5
seconds after the start/end of the programme.
Note: The childproof lock can remain activated until you wish to start
the next programme, even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childproof lock before the start of the
programme and activate it again as necessary once the programme
has started.
YES
Reload
If you want to add additional items of laundry after the programme has
started, choose $ Start/Reload. The machine checks whether
reloading is possible.
YES is lit: Reloading is possible.
NO flashes: wait until YES lights up.
Note: do not open the door until YES is lit.
NO: It is not possible to reload.
Note: For safety reasons, the washing machine door remains locked
when the water level and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the $ Start/Reload.
ʑ
$ Start/Reload
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate
the childproof lock.

Individual settings

ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine
When determining the dosage of all washing powders, additives and cleaning agents, you
must follow the manufacturer's instructions.
Empty pockets.
Look out for metal items (paperclips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light Do not pre-wash. If required, choose the additional function
ĉ SpeedPerfect.
Pre-treat any stains as necessary.
intense Do not load as much laundry.
Choose a programme with pre-wash.
Soaking Load laundry of the same colour
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's
instructions. Turn the programme selector to LF Cottons 30 °C and press $ Start/Reload.
After approx. 10 minutes, press $ Start/Reload to pause the programme. Once the required
soaking time has elapsed, press $ Start/Reload again to continue the programme, or select
a different programme.
Starching Laundry must not be treated with fabric softener
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in
accordance with the manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first
if necessary).
Dyeing/Bleaching
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel.
Always follow the dye manufacturer's instructions! Do not use the washing machine for
bleaching clothes!
2. Setting the volume
for ...
1. Activating the mode
for setting the signal
volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
press and hold
+
1 step, release
Button signals Information signals
Set to
Setting the
volume*
Setting the
volume*
1 step
direct
* you may need to select
the function several times.
1200
1000
800
600
Rinse Hold
All buttons are sensitive and need
only to be touched lightly. Press
and hold the options and spin
speed buttons to run through the
setting options automatically.
Additional
functions
3
Drum
Control panel
Service flap
Programme sequence displays:
ü'ü1üü2üü Childproof lock, washing, rinsing, spinning
1 - 24h Programme end after
Ready in
Display panel/
Options button
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If Rinse Hold (without final spin) is active: Turn the
programme selector to > Drain or select the spin speed.
Press $ Start/Reload.
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent
drawer open so that any residual water can
evaporate.
Turning the tap off
Not required for Aqua-Stop models a Refer to installation
instructions.
Switching off
Turn the programme selector to Off.
(*depending on the model)

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAE 24360 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 24360 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 24360 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAE 24360 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAE 24360 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAE 24360.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAE 24360
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAE 24360 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα