Εγχειρίδιο Bosch WAE32463SN

Bosch WAE32463SN
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 8
  • Τύπος αρχείου: PDF
1 2 3 4 5
6
: - 90 °C Temp. °C Select the temperature (: = cold)
1 - 24h Finished in Programme end after
- 1,600* rpm Select the spin speed (*depending on the model) or (rinse hold = with no final
spin, laundry soaks in the last rinsing water)
Status displays Programme sequence displays:
1üü2üücü-0- Wash, rinse, spin, programme duration or end (-0-)
' Childproof lock > page 5
Open the washing machine door, reload laundry > page 4, 5
End of programme when ...
...$ (Start/Pause) flashes and -0- appears on the display
panel.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Choose 2
Rinse.
Press $ (Start/Pause).
Programmes at lower temperatures:
Choose
cSpin or >Drain.
Press $ (Start/Pause).
Changing the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press $ (Start/Pause). The new programme starts from
the beginning.
Reloading laundry, if ... > page 5
... Press $ (Start/Pause) both the symbols YES and +
are lit in the display panel. If NO is lit, the washing machine
door cannot be opened.
Press $ (Start/Pause).
Correct installation according to the
separate Installation instructions.
Checking the machine
Never use a damaged machine.
Inform customer service.
Connecting the mains
plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turning the tap on
Compartment II: Detergent for the main wash, water softener, bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load -> page 7.
Observe the important information -> page 6.
Insert large and small items of laundry.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry
between the washing machine door and the rubber seal.
Add detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply
company) and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations ä You have opted for a modern, high-quality
domestic appliance manufactured by Bosch. The washing machine
is distinguished by its economical energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly
to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
FFor further information on our products, accessories, spares and
services, consult our website www.bosch-home.com or contact any
of our customer service centres.
You can find the contact details for your nearest after-sales service
here or in the after-sales service directory (depending on model).
G
B 0844 8928979 (calls from a BT landline will be
charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply)
IE 01450 2655
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with
environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive
2002/96/CE on the waste electrical and electronic equipment
(WEEE).
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ....................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care .....................................................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if... .................................................................................. 11
Protection of the environment/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of
LFCottons 90 °C, choose the programme
LFCottons 60 °C with the additional function
ĈøEcoPerfect.
Comparable cleaning result with significantly lower energy
consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the spin
speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first time
Wash once without any laundry -> page 9.
Setting** and adjusting programmes
Display panel /
options buttons
Programme selectorStart/Pause
Programme selector for
switching the machine on
and off and for selecting
the programme. Can be
turned in either direction.
Programmes
Detailed overview of programmes -> page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
irrespective of the selected programme and programme
progress.
LF Cottons Hard-wearing fabrics
7+ Prewash Hard-wearing fabrics > page 6
IEasy-Care Easy-care fabrics
7+ Prewash Easy-care fabrics > page 6
Mix Different types of laundry
cDelicates/Silk Delicate washable fabrics
O:Wool Hand/machine-washable wool
2Rinse With subsequent spin
cSpin Laundry washed by hand
>Drain
Drain rinsing water for
cGentle Spin Laundry washed by hand with a reduced spin speed
@SuperQuick 15 Short programme
JEasy-Care+ Dark-coloured fabrics
ZSportswear Fabrics made from microfibre
VSensitive Hard-wearing fabrics
**If the ' symbol flashes in the
display panel, the childproof lock
is active -> deactivate, page 5.
Additional functions and options
buttons > Individual settings,
page 5.
Press $(Start/Reload)

Washing

1
2

Washing

Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Washing machine
door
Compartment u: Fabric softener, starch
Compartment I: Detergent for pre-wash
ʋ for domestic use only,
ʋ for washing machine-washable fabrics and hand-
washable wool in detergent solution,
ʋ to be operated with cold drinking water and commer-
cially available detergents and care products which are
suitable for use in washing machines.
.
Read these instructions and the separate
installation instructions before operating the
washing machine.
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Options buttons
You can change the spin speed and the temperature before the selected programme starts
and while it is running. The effects depend on the programme progress.
ʑ
Temperature °C
You can change the displayed washing temperature. The maximum selectable temperature
depends on the current programme.
ʑ
Finished in
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can
delay the start of the programme before it begins. The Finished in time can be set in
increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the Finished in button
repeatedly until the required number of hours is displayed (h = hour). Choose $ (Start/
Pause).
ʑ
spin speed in rpm
You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on
the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions> and overview of programmes, see page 7
ĉøSpeedPerfect
For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to
that of the standard programme. Maximum load > Overview of
programmes, page 7.
ĈøEcoPerfect
For saving energy and water with a washing outcome comparable to
that of the standard programme.
SEasy-Iron Special spin sequence with subsequent fluffing. More gentle final spin
- residual moisture in the laundry slightly increased.
2Rinse plus Additional rinse cycle. For areas with very soft water or for further
enhancing the spin result.
ʑ
Childproof lock and reloading
'
Childproof lock/
Appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.
ON /OFF: Press and hold the
$ (Start/Pause) button for 5 seconds
after the start/end of the programme.
Note: The childproof lock can remain activated until you wish to start
the next programme, even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childproof lock before the start of the
programme and activate it again as necessary once the programme
has started.
YES + o
Reload
If you want to add additional items of laundry after the programme has
started, choose
$ (Start/Pause). The machine checks whether
reloading is possible.
YES + illuminated: Reloading is possible.
NO flashes: spin speed is too high, wait until YES + is lit.
Do not open the washing machine door until both symbols Y
ES +
are illuminated.
NO: It is not possible to reload.
Note: For safety reasons, the washing machine door remains locked
when the water level and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the
$ (Start/Pause) button.
ʑ
$ (Start/Pause)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate
the childproof lock.

Individual settings

ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine
When determining the dosage of all washing powders, additives and cleaning agents, you
must follow the manufacturer's instructions.
Empty pockets.
Look out for metal items (paperclips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light
Do not pre-wash. If required, choose the additional function
ĉøSpeedPerfect.
Pre-treat any stains as necessary.
intense Do not load as much laundry.
Choose a programme with a prewash (pre-wash at 30 °C).
Soaking Load laundry of the same colour
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's
instructions. Turn the programme selector to
LFCottons 30 °C and press $ (Start/Pause).
After approx. 10 minutes, press $ (Start/Pause) to pause the programme. Once the required
soaking time has elapsed, press $ (Start/Pause) again to continue the programme, or select
a different programme.
Starch Laundry should not be treated with fabric softener.
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in
accordance with the manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first
if necessary).
Dye/Bleach
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel.
Always follow the dye manufacturer's instructions! Do not use the washing machine for
bleaching clothes!
2. Setting the
volume for ...
1. Activating the mode
for setting the signal
volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
press and hold
+
1 step, release
Button signals Information signals
Set to
Setting the
volume*
Setting the
volume*
1 step
direct
* you may need to select
the function several times.
All buttons are sensitive and need
only to be touched lightly. If the
buttons are held for longer, the
appliance automatically runs
through the setting options.
Additional
functions
3
Drum
Control panel
Service flap
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If (Rinse Hold = without final spin) is active: Turn
programme selector to
>Drainor select the spin speed.
Choose $ (Start/Pause).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent
drawer open so that any residual water can
evaporate.
Turning the tap off
Not required for Aqua-Stop models > Refer to installation
instructions
Switching off
Turn the programme selector to Off.
Bosch WAE32463SN

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE32463SN ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch WAE32463SN να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAE32463SN εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE32463SN ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch WAE32463SN προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAE32463SN
Προϊόν Πλυντήριο
EAN 4242002650968
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) A+
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο - kWh
Κατανάλωση ισχύος 2300 W
Ρεύμα 10 A
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο - L
Άλλα χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις ισχύος 220 - 240V, 50Hz
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας πλύσης 196 kWh
Βαθμός πλυσίματος A
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 600 x 590 x 848 mm
Σχέδιο
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Είδος οθόνης LED
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Τύπος Ανεξάρτητος (μη ενσωματωμένος)
Μήκος καλωδίου 1.6 m
Μεντεσές Αριστερά (αριστερός)
Γωνία ανοίγματος πόρτας 180 °
Όγκος τυμπάνου 53 L
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Απόδοση
Κλάση στροφών στεγνώματος A
Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης -
Χωρητικότητα κάδου 6 kg
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1600 RPM
Χρονομετρητής Ναι
Επίπεδο θορύβου (πλύσιμο) 54 dB
Aquastop λειτουργία Ναι
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Σύστημα ελέγχου σαπουνάδας Ναι
Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου Ναι
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) 24 h
Λειτουργία ξεπλύματος Plus Ναι
Επίπεδο θορύβου (περιστροφή) 76 dB
Εργονομία
Κλείδωμα για παιδιά Ναι
Ένδειξη επαρκούς χρόνου Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 76000 g
Πλάτος 600 mm
Βάθος 590 mm
Ύψος 848 mm
Διάμετρος ανοίγματος πόρτας 300 mm
Προγράμματα πλυσίματος
Πρόγραμμα πλύσης ενάντια στις αλλεργίες Ναι
Πρόγραμμα πλύσης μαύρων Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAE32463SN .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ