Εγχειρίδιο Bosch WAQ28468EE

Bosch WAQ28468EE
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 8
  • Τύπος αρχείου: PDF
1 2 3 4 5
6
7 - 90 °C V (temp. ºC) Select the temperature (7 = cold)
1 - 24 h (Ready in) End of programme after ...
- 1400* (rpm) Select the spin speed (* depending on the model) or c(without final spin,
laundry soaks in the last rinsing water, display panel - - - )Status displays Programme sequence displays:
1üü2üücü- ¯- Wash, rinse, spin, programme duration or end (-0-)
( Childproof lock apage 5
, Open the washing machine door, reload laundry apages 4, 5
End of programme when ...
... Inicio (Start/Reload) flashes and - ¯- appears on the display panel.
Note: If display panel lighting is switched off, press any button a Energy
saving mode, page 5.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Select Rinse /Centrif. adicional (Spin) .
– Press Inicio (Start/Reload).Programmes at lower temperatures:– Select Rinse
/Centrif. adicional (Spin) (deactivate Skin Care
button) or Empty >.– Press Inicio (Start/Reload).
Changing the programme if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:– Reselect the programme.– Press Inicio (Start/Reload). The new programme starts from the beginning.
Reloading laundry if ... apage 5
... Press Inicio (Start/Reload); both the symbols § + , are displayed
on the display panel. If ǯ is lit, the washing machine door cannot be opened.Press Inicio (Start/Reload).Correct installation according to the separate installations actions.Checking the machine– Never use a damaged machine!– Contact customer service!Connecting the mains plugMake sure your hands are dry! Handle the plug only!Turning on the tapCompartment II: detergent for the main wash, water softener,bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information!Sort laundry according to the label's indications.And according to type, colour, soiling and temperature.Do not exceed the maximum load aPage 7.Observe important information! aPage 6Wash laundry of different sizes in the same wash programme.Close the door. Take care not to trap items of laundry between the washing machine door andseal. Add detergent and care productsMeasure detergent according:amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply company) andmanufacturer's instructions.For models without insert for liquid detergent:Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations on having opted for a modern, high-quality domestic appliance manufactured by Bosch. This washing machine is distinguished by its economical energy consumption.Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly to ensure that it functions properly and is in perfect condition.For further information on our products, accessories, spares and services, consult our website www.bosch-home.com or contact any of our customer service centres.You can find the contact details for your nearest after-sales service here or in the after-sales service directory (depending on model).
GB 0844 8928979 (calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence
per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply)
IE 01450 2655 (0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute)
Environmentally friendly waste disposal All packaging must be disposed of in accordance with environmental guidelines.This appliance is certified in accordance with European Directive 2002/96/CE on the waste electrical and electronic equipment (WEEE).This directive provides the framework for the EU-wide collection and reuse of used appliances.
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ...................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care and cleaning .............................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if ... ................................................................................ 11
Protection of the environment/Conservation tips Always fill the washing machine with a maximum amount of laundry for the relevant programme. Wash normally soiled laundry without a pre-wash. Measure the detergent according to the manufacturer's instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select spin speed
according to instructions of dryer manufacturer.

Preparation

Before the first wash,run a wash cycle with no laundry in the machine aPage 9.
Setting** and adjusting programmes
Display panel / option buttonsProgramme selector Start /ReloadProgramme selector for switching the machine on and off and for selecting the programme. Can be turned in either direction.ProgrammesDetailed overview of programmes apage 7.Temperature and spin speed can be selected individually, irrespective of the selected programme and programme progress.Algodón/Algodão(Cottons)hard-wearing fabrics+ Prelav. (Prewash) hard-wearing fabrics, prewashSintéticos(Easy-Care)synthetic fabrics+ Prelav. (Prewash) synthetic fabrics, prewashMix Different types of laundryDelicado/Seda(Delicate/Silk)Delicate washable fabricsÿ Lana/Lã (Wool) Hand/machine washable woolRinse / Centrif. adicional (Spin) Laundry washed by hand, Skin Care button activated;if only using the spin cycle, deactivate the button
Empty > Drain rinsing water with c(without final spin)
Rápido(Super Quick) 15’ Short programmeR. de cama (Easy-Care plus)Bed linen or dark laundryCamisas/Blusas(Shirt/Blouses)No-iron shirtsPlumas/Penas(Down)washable down-filled clothing a page 6Sport microfibre fabricsAntialergias(Clinic Wash)hard-wearing fabrics**If the ( symbol flashes in the display panel, the childproof lock is activeaDeactivate childproof lock,page 5.Additional functions and option buttons aIndividual settings, page 5.Press Inicio (Start/Reload)

Washing

1
2
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.If (without final spin) is active: turn the programme selector to Empty > or select the spin speed. Choose Inicio (Start/Reload).– Remove any foreign objects. Risk of rusting.– Leave the washing machine door and detergent door open so that any residual water can evaporate.
Turn the tap off
Not required for Aqua-Stop models aRefer to Installation instructions.
Switching off
Turn the programme selector to Stop.

Washing

Compartment ~: Fabric softener, bleachCompartment I: Detergent for prewashʋ for domestic use only,ʋ for washing machine-washable fabrics and hand-washable wool in detergent solution, ʋ to be operated with cold or cold and hot (max. 60 ºC) drinking water, depending on model, and commercially available detergents and care products which are suita-ble for use in washing machines.
.
Follow the safety instructions on page 8! Do not leave children unattended near the washing machine. The washing machine is not to be used by children or persons not familiar with the operating instructions. Keep pets away from the washing machine.Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water. This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Option buttons
You can change the spin speed and the temperature before the selected programme starts and while it is running. The
effects depend on the programme progress.
ʑ
V (Temperature °C)You can change the displayed washing temperature. The maximum selectable temperature depends on the current programme.
ʑ
(Ready in)When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the end of the programme before it begins. The ready in-time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours.
Press the (Ready in) button until the required number of hours is displayed (h = hour). Choose Inicio (Start/Reload).
ʑ
(spin speed in rpm/ (without final spin))You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on the model and which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions aOverview of programmes, page 7
TurboPerfect i For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to that of the
standard programme. Maximum load aOverview of programmes, page 7.EcoPerfect
ć
For saving energy with a washing performance comparable to that of the standard programme.
Fácil S(Easy-iron) Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle final spin: residual moisture in
the laundry slightly increased.Skin Care Increased water level and additional rinse cycle, extended washing time. For areas with very soft water or for further enhancing the spin result.
ʑ
Childproof lock
(in the display panel You can lock the washing machine to prevent the functions you have set from being
changed inadvertently.
ON/OFF: after the start/end of the programme, press and hold (Start/Reload) for
approx. 5 seconds.Note: The childlock can remain activated until you wish to start the next programme, even after switching off the machine.Then you can deactivate the childlock before starting the programme and activate it again as necessary once the programme has started.Note:
The ( symbolis lit: Childlock active.
The ( symbolflashes: Childlock active and then the programme selector is altered.
To prevent the programme from stopping, move the programme selector back to the original programme, the ( symbol is lit again.
ʑ
Reloading§ + ,in the display panelPress Inicio (Start/Reload) if you want to add additional items of laundry after the programme has started. The machine checks whether reloading is possible.
§ + , are lit: reloading is possible.
ǯ flashes: wait until § + , are lit.
Note: do not open the door until both the § + , symbols are lit.
ǯ: it is not possible to reload.Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water level and/or temperature is high, or during spinning.To continue the programme, press the Inicio (Start/Reload) button.
ʑ
Energy saving mode
The display panel lighting goes out after a few minutes, Inicio (Start/Reload) flashes. Press any button to switch on
the lighting.
ʑ
Inicio (Start/Reload)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childproof lock.

Individual settings

ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine– When determining the dosage of all washing powders, additives and cleaning agents, you must follow the manufacturer's instructions..– Empty all pockets– Check for metal items (paper-clips, etc.).– Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).– Fasten zips, do up any buttons.– Brush sand out of pockets and collars.– Remove curtain fittings or place in the laundry bag. Laundry with varying degrees of soilingWash new items of clothing separately.
light Do not prewash. If required, choose the additional function TurboPerfect. i
Pre-treat any stains as necessary. intense wash Load less laundry. Choose a programme with a prewash.Soaking Load laundry of the same colour.
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's instructions. Turn the
programme selector to Algodón/Algodão (Cottons)
30 °C and press Inicio (Start/Reload). After approx. 10 minutes,
press Inicio (Start/Reload) to pause the programme. Once the required soaking time has elapsed, press Inicio (Start/
Reload) again to continue the programme, or select a different programme.Starch Laundry should not be treated with fabric softener. Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in accordance with the manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first if necessary).Dyeing / BleachingDye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel. Always follow the dye manufacturer's instructions. Do not use the washing machine for bleaching clothes.Plumas/Penas (Down) Laundry should not be treated with fabric softener. Wash down-filled clothing only, no down-filled cushions or duvets. Wash large items individually. Meter detergent sparingly. Then dry clothing in the dryer to prevent the down from clumping.Insert for liquid detergent depending on modelPosition the insert for dispensing liquid detergent:– Remove the detergent drawer completely a page 9– Slide the insert forwards and click into place.Do not use the insert (slide upwards): for gel detergents and washing powder, for programmes with + Prelav. (Prewash) and end time option.Set to
Â
1 step, the display panel lights uppress and
hold
+
1 step, releaseset to
Â
setting the volume*setting the volume* 1 step* if necessary, select the function several times1. Activating the mode for setting the signal volume2. Setting the volume for...directButton signals Information signals
j
j
All buttons are sensitive and need only to be touched lightly. Press and hold the (Ready in) option button for an automatic run through all setting options.Additionalfunctions
3
Detergent drawer with compartments I, II, ~
Door
Drum
Control panelService door1 2 3 4 5
6
Insert for liquid detergent (depending on model) apage 6
Do not switch on the washing machine until you have read these
instructions and the separate Installation instructions!
Bosch WAQ28468EE

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAQ28468EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch WAQ28468EE να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAQ28468EE εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAQ28468EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch WAQ28468EE προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAQ28468EE
Προϊόν Πλυντήριο
EAN 4242002711188
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) A+++
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο - kWh
Κατανάλωση ισχύος 2300 W
Ρεύμα 10 A
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο - L
Άλλα χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις ισχύος 220 - 240 V, 50 Hz
Ετήσια κατανάλωση νερού πλύσης 8700 L
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας πλύσης 179 kWh
Βαθμός πλυσίματος A
Σχέδιο
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Είδος οθόνης LED
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Τύπος Ανεξάρτητος (μη ενσωματωμένος)
Μήκος καλωδίου 1.6 m
Μεντεσές Αριστερά (αριστερός)
Όγκος τυμπάνου 58 L
Υλικό τυμπάνου Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάδου Πλαστικός
Τύπος ελέγχου Buttons,Rotary
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Πόρτα χρώμα Λευκός (Άσπρος)
Απόδοση
Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης -
Χωρητικότητα κάδου 8 kg
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1400 RPM
Κλάση στροφών στεγνώματος B
Χρονομετρητής Ναι
Επίπεδο θορύβου (πλύσιμο) 54 dB
Aquastop λειτουργία Ναι
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Σύστημα ελέγχου σαπουνάδας Ναι
Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου Ναι
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) 24 h
Επίπεδο θορύβου (περιστροφή) 76 dB
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 69000 g
Πλάτος 598 mm
Βάθος 550 mm
Ύψος 848 mm
Πακέτα δεδομένων
Βάρος πακέτου 70000 g
Προγράμματα πλυσίματος
Πρόγραμμα πλύσης ενάντια στις αλλεργίες Ναι
Πρόγραμμα πλύσης μαύρων Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAQ28468EE .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ