Εγχειρίδιο Bosch WAS 24443

Bosch WAS 24443
6.7 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 10 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAS 24443
1 2 3 4 5 6
:c- 90 °C °CAA Select Temperature (: = cold)1 - 24  Programme end after - 1200* Select the spin speed (* depending on the model) or (Rinse Hold = no Final spin, laundry remains in the water after the final rinse).Status indicators Programme sequence indicators:þüü  ccWash, rinse, spin, programme duration or endRinse Hold reachedChildproof lock a page 5Programme selectorDisplay panel/ options buttons Start/ReloadAdditionalfunctions
Sorting and loading the laundry
Please note the manufacturer's care information.According to the information on the care labels.According to type, colour, soiling and temperature.Do not exceed the maximum load a page 7.Observe important information a page 9.Insert large and small items of laundry.Close the door. Ensure that items are not trapped between the door andrubber seal.
Adding detergent and care products
Measure according to:Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply company)and manufacturer's instructions.For models without insert for liquid detergent:Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.Be careful when opening the detergent drawer while the machine is inoperation.

Individual settings

ʑ
Audible signal
ʑ
$ Start/ReloadTo start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childproof lock.
2. Set the volume for ...1. Activate the mode for setting the signal volumeSet to 1 step, the display panel lights upPress and
hold
+
1 step, releaseSet to
skip
Button signalsInformation signalsSet the volume*1 step Set the volume** you may need to select the function several times.
Insert for liquid detergent (depending on model), page 10.Compartment II: detergent for main wash, water softener, bleach, stain remover

Your washing machine

Intended use

Contents Page

ʋ Intended use ...................................................................................... 1
ʋ Programmes ...................................................................................... 1
ʋ Setting and adjusting the programme .......................................... 3
ʋ Washing .......................................................................................... 3/4
ʋ After washing ..................................................................................... 4
ʋ Individual settings ......................................................................... 5/6
ʋ Overview of programmes ................................................................ 7
ʋ Safety instructions ............................................................................. 8
ʋ Consumption values ......................................................................... 8
ʋ Important information ...................................................................... 9
ʋ Insert for liquid detergent .............................................................. 10
ʋ Care ...................................................................................................10
ʋ Information on the display panel .................................................10
ʋ Instructions for blockages .............................................................11
ʋ What to do if ... .................................................................................12
ʋ Emergency release ..........................................................................13
ʋ After-sales service............................................................................13
Environmental protection/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of laundry for the relevant
programme. Wash normally soiled laundry without a prewash.
Instead of LFCottons 90 °C, select the LFCottons 60 °C programme along
with the additional j EcoPerfect function. Comparable cleaning with significantly
lower energy consumption. Measure the detergent according to the manufacturer's instructions and water hardness. If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the appropriate spin speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first timeWash once without any laundry a page 9.
Setting** and adjusting programmes
1
2

Washing

Compartment ~: fabric softener, starchCompartment I: detergent for Prewashʋ For domestic use onlyʋ for machine-washable fabrics and hand-washable wool in detergent solution,
ʋ To be operated with cold mains water and commercially
available detergents and care products which are suitable for use in washing machines. Do not leave children unattended near the washing machine The washing machine is not to be used by children or persons not familiar with the operating instructions Keep pets away from the washing machine.Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water. This prevents blockages.Detergent drawer with compartments I, II, ~ControlpanelWashing machine doorhandleService flapWashing machine doorCorrect installation according to the separate installation instructions.
Check the machine
Never use a damaged machine. Inform the after-sales service.
Connect the mains plug
Make sure your hands are dry. Take hold of the plug only.
Turn the tap on
**If the symbol flashes on the display panel, the Childlock is active a To deactivate, see page 5.Additional functions and options buttons a Individual settings, page 5.

Washing

Programme has ended when ...
... $Start/Reload is off and appears in the display panel.
Cancel the programme
Programmes at high temperatures:
To cool the laundry down: Select Rinse.
Select $ Start/Reload.Programmes at lower temperatures:
Select Spin or >Empty.
Select $ Start/Reload.
Change the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake: Reselect the programme.
Select $ Start/Reload.The new programme starts from scratch.
Reloading laundry, if ... a page 5
$ Start/Reload is selected, and then YES lights up in the display panel
and $ Start/Reload flashes. If NO lights up, the door cannot be
opened.Do not leave the washing machine door open for a prolonged period, as water from the laundry could leak out.Select $ Start/Reload

Individual settings

ʑ
Options buttonsThe spin speed and temperature can be changed before and during the selected programme runs. Effects depend on the programme progress.
ʑ
°C(Temperature)The washing temperature displayed can be modified. The maximum washing temperature that can be selected depends on the programme that has been set.
ʑ
 (Finished in)When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the start of the programme before it begins. The (Finished in) time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the button repeatedly until the desired number of hours is displayed (h = hours). $ Start/Reload.
ʑ
(Spin speed/ c(Rinse Hold = no Final spin)
You can change the spin speed displayed or select c(Rinse Hold = no Final spin, laundry
remains in the water after the final rinse display panel). The maximum selectable spin
speed depends on the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions a and overview of programmes, page 7
i SpeedPerfect Washes in a shorter time but with a washing outcome comparable to
that of the standard programme. Maximum load a Overview of programmes, page 7.
j EcoPerfect For saving energy with a washing performance comparable to that of
the standard programme.
Easy-iron Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle Final spin at
reduced speed - residual moisture in the laundry slightly increased.
Rinse Plus Extra rinse for areas with very soft water or for further enhancing the
washing results.
ʑ
Childproof lock and reloadingChildlock/appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.To activate/deactivate: After the programme has started/finished, press and hold Start/Nachlegen Start/Reload for 5 seconds.Note: the Childlock remains activated until the start of the next programme, even after the machine has been switched off.Then deactivate the Childlock after the machine has been switched back on.
YES
Reload
If you want to add subsequent items of laundry after the programme
has started, press $ Start/Reload. The machine checks whether reloading is possible.
If YES lights up and $ Start/Reload flashes, reloading is possible.
NO flashing: wait until YES lights up.Note: do not open the door until YES lights up.NO: reloading not possible.Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water level and/or temperature is high, or during a spin cycle.To continue the programme, press $ Start/Reload.Programme selector for switching the machine on and off and for selecting the programme. Can be turned in either direction.All buttons are sensitive and need only to be touched lightly. If you press and hold the
(Finished in) option button,
the appliance automatically runs through the settings options.
3
ProgrammesDetailed overview of programmes a page 7.Temperature and spin speed can be selected individually, depending on the selected programme and programme progress.Cottons LF Hard-wearing fabrics+ Prewash 7 Hard-wearing fabrics, prewash at 30°CEasy-care I Easy-care fabrics+ Prewash 7 Easy-care fabrics,prewash at 30 °CMix MF Different types of laundry
Delicate/Silk Delicate washable fabrics
:øWool / Hand/machine-washable wool
Rinse Extra rinse with SpinSpin Extra spin with selectable spin speed
Empty > Drain the rinsing water when c is activated
(Rinse Hold = no Final spin)Reduced Spin Extra spin with reduced spin speedSuperQuick 15’ 6 SuperQuick programme
Sensitive Hard-wearing fabrics, longer washing and
additional rinsing for particularly sensitive skin
Sports, Fitness $ Fabrics made from microfibre
Jeans Dark-coloured fabrics
Switch off the appliance
Turn the programme selector to Off.
Turn the tap off
Not required for AquaStop models a Installation instructions, page 7.
Remove the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If (Rinse Hold) = no Final spin is active: Turn the programme selector
to >Empty or cSpin. Select spin speed where necessary.
Press $ Start/Reload. Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent drawer open
so that any residual water can dry away.Congratulations - you have opted for a modern, high-quality domestic appliance manufactured by Bosch. This washing machine is distinguished by its economical water and energy consumption.Each machine that leaves our factory is inspected thoroughly to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
For further information about products, accessories, spare parts and
services visit our web site:www.bosch-home.com or contact our after-sales service centres.
Press $ Start/Reload
7
Overview of programmes a Check the consumption values table on page 8 and the instructions on page 9.
* reduced load with additional i SpeedPerfect function.
For a short programme, Mix 40°C with max. spin speed is ideal.
Programmes with no prewash - place detergent into compartment II, programmes with prewash - divide detergent between compartments I and II.
Programmes °C max.Type of laundry Additional functions; options; notesCottons LF: - 90 °C8 kg/5 kg*Hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics made of cotton or linen
i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold) + Prewash 7
Sensitive : - 60 °C Hard-wearing fabrics made of cotton or linen
i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold); for particularly sensitive skin, longer washing at the selected temperature, higher water level, extra rinseEasy-care I: - 60 °C3.5 kgEasy-care fabrics made of cotton, linen, synthetic fibres or blended fabrics
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold)+ Prewash 7
Mix MF : - 40 °C Fabrics made of cotton or easy-care fabrics
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold); different types of laundry can be washed togetherJeans :c- 40 °CDark-coloured fabrics made of cotton and dark easy-care fabrics
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold); reduced rinsing and Final spinDelicate/Silk : - 40 °C
2 kg
For delicate, washable fabrics, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics (e.g. curtains)
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c (Rinse Hold); no spin cycles between the rinse cycles: Wool O : - 40 °CHand or machine-washable fabrics made of wool or containing woolc(Rinse Hold); particularly gentle wash programme that prevents the laun-dry from shrinking, longer programme breaks (fabrics rest in the detergent solution)SuperQuick 15’ 6 : - 40 °CEasy-care fabrics made of cotton, linen, synthetic fibres or blended fabricsc (Rinse Hold); short programme, approx. 15 minutes,suitable for lightly soiled laundry
Sports, Fitness $ : - 40 °C Fabrics made from microfibre
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Easy-iron, Rinse Plus,
c(Rinse Hold)
Additional programmes Rinse, Spin, >Empty, cReduced Spin
1109 / 9000506578

*506578*

WAS24443ILRobert Bosch Hausgeräte GmbHCarl-Wery-Str. 3481739 München / Deutschland

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAS 24443 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 6.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS 24443 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS 24443 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAS 24443 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAS 24443 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAS 24443.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAS 24443
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAS 24443 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα