Εγχειρίδιο Bosch WAS244C0EE

Bosch WAS244C0EE
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 10
  • Τύπος αρχείου: PDF
1 2 3 4 5 6
]7 - 90 °C V (Temperature) Select the temperature (7 = cold)
1 - 24h (Finished in) Programme end after
cc- 1200*
c(rpm)
Select the spin speed (* model-dependent) or (Rinse Hold = no final
spin, laundry remains in the water after the final rinse, --- appears in the
display panel).
Status indicators Programme sequence indicators:
1üü2üücü- ¯- Wash, rinse, spin, programme duration or end (- ¯-)
(
Childlock apage 5
, Open the washing machine door, add laundry apage 4, 5
Programme selector
Display panel/
Options buttons
Start/
Pause+reload
Additional
functions
Sorting and loading the laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load a page 7.
Observe the important information a page 9.
Insert items of laundry of varying sizes.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry between the washing
machine door and the rubber seal.
Adding detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, level of soiling, water hardness (ask your water supply company) and
manufacturer's instructions.
For models without insert for liquid detergent:
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.
During operation: Open the detergent drawer with care.

Individual settings

ʑ
Audible signal
ʑ
Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childlock.
1. Activate the
setting mode for signal volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
Press and
hold
+
1 step,
release
Set to
Button signals
Information signals
Set the
volume*
1 step
Set the volume*
* you may need to
select the function
several times.
2.
Set the volume for ..
.
skip
Insert for liquid detergent (depending on model), page 10
Compartment II: Detergent for main wash,
water softener, bleach, stain remover

Your washing machine Intended use

Contents Page

ʔ Intended use .......................................................................................................................... 1
ʔ Programmes ..........................................................................................................................1
ʔ Setting and adjusting the programme ............................................................................. 3
ʔ Washing ..............................................................................................................................3/4
ʔ After washing ........................................................................................................................ 4
ʔ Individual settings ............................................................................................................5/6
ʔ Overview of programmes ...................................................................................................7
ʔ Safety instructions ................................................................................................................ 8
ʔ Consumption values ............................................................................................................8
ʔ Important information ........................................................................................................ 9
ʔ Insert for liquid detergent................................................................................................ 10
ʔ Care .......................................................................................................................................10
ʔ Information on the display panel ....................................................................................10
ʔ Instructions for blockages ................................................................................................11
ʔ What to do if.................................................................................................................. 12/13
ʔ Emergency release .............................................................................................................13
ʔ After-sales service...............................................................................................................13
Environmental protection/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of laundry for
the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a prewash.
Instead of Resistentes/Algod. (Cottons) 90 °C, select the
Resistentes/Algod. (Cottons) 60 °C programme and the additional
j Eco Perfect function. Comparable cleaning result with significantly lower
energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's instructions and water
hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the appropriate spin speed
according to the instructions of the dryer manufacturer
.

Preparation

Before washing for the first time
Run a wash cycle without any laundry a page 9
Set** and adjust the programme
1
2

Washing

Compartment ~: fabric softener, starch
Compartment I: detergent for prewash
ʔ for domestic use only
ʔ for machine-washable fabrics and hand-washable wool in detergent
solution,
ʋ To be operated with cold drinking water and commercially available
detergents and care products which are suitable for use in washing
machines.
Do not leave children unattended near the washing machine
The washing machine is not to be used by children or persons
not familiar with the operating instructions
Keep pets away from the washing machine.
Dilute thick fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.
Detergent drawer
with compartments I, II, ~
Control panel
Washing machine
door handle
Service flap
Washing machine door
Install correctly, according to the separate
Installation instructions.
Check the machine
Never use a damaged machine.
Inform the after-sales service.
Connect the mains plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turn the tap on
**If the ( symbol is lit, the Childlock is
active
a Deactivate it, page 5.
Additional functions and options buttons
aIndividual settings, page 5
Press Inicio/Pausa+Carga
(Start/Pause+reload)

Washing

Programme has ended when...
... the Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) button is off and - ¯-
appears in the display panel.
If the display panel lighting is off, press any button
a Energy saving mode, page 5.
Cancelling the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Select 2/Centrif. adicional (Rinse/Spin).
Press Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload).
Programmes at lower temperatures:
Select 2/Centrif. adicional (Rinse/Spin)c(deactivate the
Skin Care (WaterPlus) button) or > (Empty).
Press Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload).
Change the programme, if...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload). The new
programme starts from the beginning.
Adding laundry, if ... a page 5
... Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) is pressed and then both
§ + , symbols are lit. If ǯ is lit, the washing machine door
cannot be opened.
Press the Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) button.

Individual settings

ʑ
Options buttons
The spin speed and temperature can be changed either before or while the selected programme runs. The effect this has
will depend on how far the programme has already run.
ʑ
V (Temperature °C)
You can change the displayed washing temperature. The maximum washing temperature that can be selected depends
on the programme that has been set.
ʑ
(Finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the start of the programme
before it begins. The "Finished in" time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the
(Finished in) button repeatedly until the desired number of hours is displayed (h = hour).
Press
Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload).
ʑ
(Spin speed in rpm) / (Rinse Hold = no final spin)
You can change the spin speed shown or select c(Rinse Hold = no final spin, laundry remains in the water after the
final rinse, --- appears in the display panel). You can change the spin speed shown. The maximum selectable spin speed
depends on the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions a overview of programmes, page 7
i Turbo Perfect For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to that of the standard
programme. Maximum load a Overview of programmes, page 7.
j Eco Perfect For saving energy with a washing performance comparable to that of the standard
programme.
Fácil (Easy-Iron) Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle Final spin at reduced spin speed.
Residual moisture in the laundry slightly increased.
Skin Care (WaterPlus) Additional rinse cycle. Increased water level. For areas with very soft water or for further
enhancing the washing result.
ʑ
Childlock
(in the display panel You can lock the washing machine to prevent the functions you have set from being
changed inadvertently.
ON/OFF: After the start/end of the programme, press and hold
Inicio/Pausa+Carga
(Start/Pause+reload)
for approx. 5 seconds.
Note: The childlock can remain activated until you start the next programme, even after
switching off the machine.
Then you can deactivate the childlock before starting the programme and activate it again
as necessary once the programme has started.
Note:
The (symbol is lit: Childlock active.
The (symbol flashes: Childlock active and then the programme selector is altered.
To prevent the programme from stopping, turn the programme selector back to the
original programme, the ( symbol is lit again.
ʑ
Reload
§ + o,
in the display panel
If you want to add additional items of laundry after the programme has started, press the
Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) button. The machine checks whether adding
laundry is possible.
§ + , are lit: Adding laundry is possible.
ǯ
flashing: Wait until § +
, are lit.
Note: Only open the washing machine door when both the § +
, symbols are lit.
ǯ: It is not possible to add laundry.
Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water level
and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the
Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) button.
ʑ
Energy saving mode
If the washing machine is switched on and is not operated for several minutes before the programme starts or at the end
of the programme, the display panel light goes out and the
Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload) button
flashes. Press any button to turn the light back on.
Programme selector for switching the
machine on and off and for selecting
the programme. Can be turned in either
direction.
All buttons are sensitive and need only
to be touched lightly.
Press and hold the
(Finished in)
option button for an automatic run
through all setting options.
3
Programmes
Detailed overview of programmes a page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
depending on the selected programme and programme progress.
Resistentes/Algod.
(Cottons)
Hard-wearing fabrics
+ Prelav. (Prewash) Hard-wearing fabrics, prewash at 30 °C
Sintéticos (Easy-care) Easy-care fabrics
+ Prelav. (Prewash) Easy-care fabrics, prewash at 30 °C
Mix Different types of laundry
Delicado/Seda
(Delicate/Silk)
Delicate washable fabrics
: Lana/Lã (Wool) Hand/machine-washable wool
/Centrif. adicional
(Rinse/Spin)
Laundry washed by hand, Skin Care (WaterPlus)
button activated; if only using the spin cycle, deac-
tivate the button
>(Empty) the rinsing water when c
(Rinse stop = no final spin)
Rápido 15
(SuperQuick)
SuperQuick programme
Ă Clinic Wash
(Sensitive)
Hard-wearing fabrics, longer washing and addi-
tional rinsing for particularly sensitive skin
$ Sport Fabrics made from microfibre
Camisas/Blusas
(Shirts/Blouses)
Non-iron shirts
U Colcha/Edredon
(Down)
Machine-washable fabrics, pillows, bedspreads or
eiderdowns that are filled with down
a page 9
R. de cama
(Dark-coloureds)
Dark-coloured fabrics
Switching off
Turn the programme selector to Stop (Off).
Turning off the tap
Not required for HydroSafe models
a Refer to Installation instructions.
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If (Rinse stop = no final spin) is active: Set programme selector to
> (Empty) or 2/Centrif. adicional (Rinse/Spin) (deactivate the
Skin Care (WaterPlus) button). Select the spin speed if necessary.
Press Inicio/Pausa+Carga (Start/Pause+reload).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent drawer open
so that any residual water can dry away.
Congratulations ä you have chosen a modern, high-quality domestic appliance
manufactured by Bosch. A distinctive feature of the washing machine is its
economical water and energy consumption.
Each machine that leaves our factory is inspected thoroughly to ensure that it functions
properly and is in perfect condition.
For further information on our products, accessories, spares and services, consult our
website www.bosch-home.com or contact any of our customer service centres.
Observe the safety instructions on page 8.
Read these instructions and the separate installation instructions
before operating the washing machine.
7
Overview of programmes a Check the consumption values table on page 8 and the instructions on page 9.
* Reduced load when using the i Turbo Perfect.
As a short programme, Mix 40 °C, with a maximum spin speed, is ideal.
Programmes without prewash - add detergent to compartment II, programmes with prewash - distribute the detergent between compartments I and II.
Programmes °C max.
Type of laundry
Additional functions; Options; information
Resistentes/Algod.
(Cottons)
7 - 90 °C
8 kg/
5 kg*
Hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics made of
cotton or linen
i Turbo Perfect*, j Eco Perfect, S cil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop)
+ Prelav. (Prewash)
Ă Clinic Wash
(Sensitive)
7 - 60 °C Hard-wearing fabrics made of cotton or linen
i Turbo Perfect*, j Eco Perfect, S cil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); for particularly sensitive skin, longer wash cycle at selected temper-
ature, higher water level, additional rinse cycle
Sintéticos
(Easy-care)
7 - 60 °C
3.5 kg
Easy-care fabrics made of cotton, linen, synthetic
fibres or blended fabrics
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop)
+ Prelav. (Prewash)
Mix 7 - 40 °C Fabrics made of cotton or easy-care fabrics
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); different types of laundry can be washed together
R. de cama
(Dark-coloureds)
7 - 40 °C
Dark-coloured fabrics made of cotton and dark easy-
care fabrics
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); reduced Rinse + spin and Final spin
Camisas/Blusas
(Shirts/Blouses)
7c- 60 °C
2 kg
Non-iron shirts made of cotton, linen, synthetic fibres
or blended fabrics
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); spin only, hang up to drip dry
U Colcha/Edredon
(Down)
7c- 60 °C
machine-washable fabrics, pillows, bedspreads or
eiderdowns that are filled with down
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, Skin Care (WaterPlus), c(Rinse stop);
wash large items separately, be sparing with washing detergent a page 9
Delicado/Seda
(Delicate/Silk)
7 - 40 °C
For delicate, washable fabrics, e.g. made of silk, satin,
synthetic fibres or blended fabrics (e.g. curtains)
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); no spin between rinse cycles
:üLana/Lã (Wool) 7 - 40 °C
Hand or machine-washable fabrics made of wool or
containing wool
c(Rinse stop); particularly gentle wash programme to prevent shrinkage of
laundry. Longer programme breaks (fabrics rest in the detergent solution)
Rápido 15
(SuperQuick)
7c- 40 °C
Easy-care fabrics made of cotton, linen, synthetic
fibres or blended fabrics
c(Rinse stop);
Short programme, approx. 15 minutes, suitable for lightly soiled laundry
$ Sport 7c- 40 °C Fabrics made from microfibre
i Turbo Perfect, j Eco Perfect, S Fácil (Easy-Iron), Skin Care (WaterPlus),
c(Rinse stop); do not treat laundry with fabric softener
Additional programmes /Centrif. adicional c(Rinse/Spin), > (Empty)
0111 / 9000612302

*612302*

WAS244C0EE
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
Bosch WAS244C0EE

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS244C0EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch WAS244C0EE να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAS244C0EE εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.2. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS244C0EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch WAS244C0EE προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAS244C0EE
Προϊόν Πλυντήριο
EAN 4242002655055
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) A
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο 1.03 kWh
Κατανάλωση ισχύος 2300 W
Ρεύμα 10 A
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο 56 L
Άλλα χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις ισχύος 220 - 240 V, 50 Hz
Βαθμός πλυσίματος A
Ετήσια κατανάλωση νερού πλύσης 11200 L
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας πλύσης 206 kWh
Σχέδιο
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Είδος οθόνης LED
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Μήκος καλωδίου 1.75 m
Μεντεσές Αριστερά (αριστερός)
Γωνία ανοίγματος πόρτας 165 °
Όγκος τυμπάνου 65 L
Υλικό τυμπάνου Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάδου Πλαστικός
Τύπος ελέγχου Buttons,Rotary
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Πόρτα χρώμα Xρώμιο
Εργονομία
Τοποθέτηση συσκευής Ελεύθερο
Απόδοση
Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης -
Χωρητικότητα κάδου 8 kg
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1200 RPM
Κλάση στροφών στεγνώματος B
Χρόνος κύκλου (μέγ) 205 λεπτά
Χρονομετρητής Ναι
Επίπεδο θορύβου (πλύσιμο) 51 dB
Aquastop λειτουργία Ναι
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Σύστημα ελέγχου σαπουνάδας Ναι
Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου Ναι
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) 24 h
Επίπεδο θορύβου (περιστροφή) 71 dB
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 76000 g
Πλάτος 600 mm
Βάθος 590 mm
Ύψος 842 mm
Πακέτα δεδομένων
Διαστάσεις πακέτου (ΠxΒxΥ) 660 x 690 x 875 mm
Βάρος πακέτου 77000 g
Προγράμματα πλυσίματος
Πρόγραμμα πλύσης ενάντια στις αλλεργίες Ναι
Πρόγραμμα πλύσης μαύρων Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAS244C0EE .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ