Εγχειρίδιο Cavalry CAXA3702T0

Cavalry CAXA3702T0

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Cavalry CAXA3702T0. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Cavalry
Μοντέλο
CAXA3702T0
Προϊόν
EAN
94922822284
Γλώσσα
Αγγλικά, γαλλική γλώσσα
Τύπος αρχείου
PDF
Quick Start Guide
Guide rapide de début
1. FireWire 800
2. FireWire 400
3. USB
4. eSATA
5. Power / Alimentation
6. Power button / Bouton d’alimentation
(actual product may vary)
(le produit réel peut changer)
1. Connect your available/preferred interface to the drive and the computer.
Reliez votre disponible/avez préféré l'interface à la commande et à l'ordinateur.
2. Connect the unit’s AC adapter.
Reliez l'adapteur à CA de l'unité.
3. Turn your unit on.
Allumez votre unité.
4. Restart your computer. Your computer should detect the unit automatically.
Remettez en marche votre ordinateur. Votre ordinateur devrait détecter l'unité automatiquement.
5. Your external drive is ready to use !
Votre commande externe est prête à employer !
1.
2.
3.
4.
Troubleshooting/FAQs
My computer is not detecting the drive.
1. Make sure the cables are connected directly to your computer properly.
2. You may need to reformat your drive. Some Cavalry drives are preformat-
ted for either Windows or for Mac. If you are running an operating system
that your unit is not recongured for, you will need to reformat your drive.
For detailed instructions on how to reformat, please visit our website at:
www.cavalrystorage.com/su_download.htm
3. If you have multiple external hard drives, your computer may not be able
to see your newest addition. Try reassigning a new drive letter to your
existing unit.
My unit does not match the one shown in this guide.
This guide is a general guide for new users. Your product may vary from
what is shown here.
My unit came with an eSATA bracket, but I don’t know how to install it.
1. An eSATA bracket installation guide can be found on our website at:
www.cavalrystorage.com/su_download.htm/
2. Make sure your SATA ports are enabled in your BIOS.
My unit is making loud noises. Is this normal?
We apologize for the inconvenience. In most cases, loud noises coming from
the drive suggest that it is defective. Please contact us at:
customersupport@cavalrystorage.com
so that we can help resolve the issue quickly.
Should I backup my data?
Always backup your data. Cavalry Storage is not responsible for any data
loss. Keep extra copies of your data as hard drives are very sensitive and can
fail without warning.
Dépannage/FAQ
Mon ordinateur ne détecte pas la commande.
1. Assurez-vous que les câbles sont reliés directement à votre ordinateur
correctement.
2. Vous pouvez devoir restructurer votre commande. Quelques commandes
de cavalerie sont pré formaté pour Windows ou pour l'imper. Si vous
exploitez un logiciel d'exploitation que votre unité n'est pas modiée pour,
vous devrez restructurer votre commande. Pour des instructions détaillées
sur la façon dont restructurer, satisfaire la visite notre site Web à :
www.cavalrystorage.com/su_download.htm
3. Si vous avez les commandes dures externes de multiple, votre ordinateur
peut ne pas pouvoir voir votre plus nouvelle addition. Essayez de attribuer à
nouveau lettre d'entraînement à votre unité existante.
Mon unité ne correspond pas celui montré dans ce guide.
Ce guide est un guide général pour de nouveaux utilisateurs. Votre produit
peut changer de ce qui est montré ici.
Mon unité est venue avec une parenthèse d'eSATA, mais je ne sais pas
l'installer.
1. Un guide d'installation de parenthèse d'eSATA peut être trouvé sur notre
site Web à : www.cavalrystorage.com/su_download.htm/
2. Assurez-vous que vos ports de SATA sont permis dans votre BIOS.
Mon unité fait des bruits forts. Est-elle cette normale?
Nous faisons des excuses pour le dérangement. Dans la plupart des cas, les
bruits forts venant de la commande suggèrent qu'elle soit défectueuse.
Veuillez nous contacter à : customersupport@cavalrystorage.com de sorte
que nous puissions aider à résoudre la question rapidement.
Devrait-elle la protection d'I mes données ?
Toujours protection vos données. Le stockage de cavalerie n'est pas
responsable d'aucune perte de données. Gardez les copies supplémentaires
de vos données car les commandes dures sont très sensibles et peuvent
échouer sans avertissement.
Contact Us
Contactez-nous
Call/Appelez: 800.238.4453 (toll-free, USA only)
805.426.1000
Email: customersupport@cavalrystorage.com
Website: www.cavalrystorage.com
5.
6.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Cavalry CAXA3702T0;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Αποθηκευτικός δίσκος
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου 2000 GB
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου - RPM
Μέγεθος σκληρού δίσκου 3.5
Μέγεθος προσωρινής αποθήκευσης μονάδας αποθήκευσης 16 MB
Τύπος HDD
Συνδεσιμότητα
Ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων USB 480 Mbit/s
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων eSATA 3 Gbit/s
Σύνδεση Ethernet/LAN no
Wi-Fi no
eSATA yes
Άλλα χαρακτηριστικά
Πλήθος θυρών USB 2.0 1
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) 0
Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows XP / Vista / 7 + (32-bit & 64-bit)
Mac OS X 10.4.8 +
Χαρακτηριστικά
Χρώμα προϊόντος Άργυρος
Διαχείρηση ενέργειας
no
Τάση εισόδου AC προσαρμογέα 100-240 V
Συχνότητα AC προσαρμογέα 50 - 60 Hz
Εξωτερικό τροφοδοτικό yes
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 1600 g
Πλάτος 198 mm
Βάθος 127 mm
Ύψος 33 mm
Πακέτα δεδομένων
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια USB
Οδηγός χρήστη yes

Σχετικά προϊόντα: