Εγχειρίδιο Comet Scout Classic

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Comet Scout Classic. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Comet
Μοντέλο
Scout Classic
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, ιταλικός
Τύπος αρχείου
PDF
(I) MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
(GB) USE AND MAINTENANCE MANUAL
(FRA) MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
(D) BETRIEBS - UND WARTUNGSANLEITUNG
(E) MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
(P) MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
(GR)    
ATTENZIONE. Non usare l’apparecchio senza avere letto il foglio di istruzioni.
CAUTION. Do not use the device without the previous reading of the instruction lea et.
ATTENTION. Ne pas utiliser l’appareil sans avoir lu la notice d’utilisation.
ACHTUNG. Das Gerät nicht benutzen, ohne die vorliegende Gebrauchsanweisung gelesen zu haben.
CUIDADO. No utilicen el aparato sin haber previamente leído el folleto de instrucciones.
ATENÇÃO. Não usar o aparelho sem antes ter lido a folha de instruções.
.           
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
WARMWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE
HIDROLIMPADORAS COM ÁGUA QUENTE
   
SCOUT CLASSIC - SCOUT EXTRA

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Comet Scout Classic;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: