Εγχειρίδιο DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1.

123
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
GR
1 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ … … … … … … … … … … … … … … … … …124
2 ¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ … … … … … … … … … … … … … … … …125
3 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …125
4 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÙÔ˘ ηʤ … … … … … … … … … … … … …126
4.1 ¶Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ … … … … … … … … … … … … … … …126
4.2 ¶Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηʤ Û ÎfiÎÎÔ˘˜ … … … … … … … … … … …126
4.3 ¶ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …126
5 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηʤ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηʤ Û ÎfiÎÎÔ˘˜) … … … … …127
6 ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ̇ÏÔ˘ ¿ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ηʤ … … … … … … … … … … … … …129
7 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηʤ espresso Ì ·ÏÂṲ̂ÓÔ Î·Ê¤
(·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ηʤ) … … … … … … … … … … … … … …130
8 ¶·ÚÔ¯‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ … … … … … … … … … … … … … … … … … …130
9 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ cappuccino (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÙÌfi) … … … … … …131
10 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË … … … … … … … … … … … … … … … … …132
10.1 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ … … … … … … … … … … … … … … … …132
10.2 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯˘Ù‹Ú· … … … … … … … … … … … … … … …133
10.3 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ … … … … … … … … … … … … … … … …134
10.4 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ … … … … … … … …135
11 ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ Ï˘¯ÓÈÒÓ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ … … … … … …136
12 ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ Ï˘¯ÓÈÒÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È ÙÈ Ó· οÓÂÙÂ
fiÙ·Ó ·Ó¿„Ô˘Ó … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …137
13 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ χÛÂÙ ÚÈÓ Î·Ï¤ÛÂÙ ÙÔ ™¤Ú‚Ș … … … …138

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.