Εγχειρίδιο Denon AVR-2310

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Denon AVR-2310. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Denon AVR-2310.

AV SURROUND RECEIVER
AVR-2310
GraphicalUserInterface
English
Use this manual in combination with the operating
guide displayed on the GUI screen.
Menu Map (vpage 20)
Examples of GUI Menu Screen Displays (vpage 21)
Remote Control Unit Operations (vpage 55)
Deutsch
Verwenden Sie dieses Handbuch zusammen mit den
Bedienungsanweisungen auf dem GUI-Bildschirm.
Menüplan (vSeite 20)
Beispiele für GUI-Bildschirmanzeigen (vSeite 21)
Bedienung mit der Fernbedienung (vSeite 55)
Français
Utilisez ce manuel en même temps que le guide
d’utilisation affiché sur l’écran GUI (Interface
graphique).
Plan du menu (vpage 20)
Exemples d’affichage sur écran et d’affichage avant
(vpage 21)
Fonctionnement de la télécommande (vpage 55)
Italiano
Usare questo manuale insieme alla guida operativa
visualizzata sulla schermata GUI.
Mappa menu (vpagina 20)
Esempi di schermate GUI (vpagina 21)
Operazioni con telecomando (vpagina 55)
Español
Utilice este manual conjuntamente con la guía de uso
que aparece en la pantalla GUI.
Estructura de los menús (vpágina 20)
Ejemplos de indicaciones que aparecen en la pantalla
GUI (vpágina 21)
Operaciones con el mando a distancia (vpágina 55)
Nederlands
Gebruik deze gebruiksaanwijzing samen met de
aanwijzingen die op het GUI-scherm worden getoond.
Overzicht van het menu (vblz. 20)
Voorbeelden van GUI menuschermen (vblz. 21)
Bedieningsmogelijkheden van de afstandsbediening
(vblz. 55)
Svenska
Använd denna bruksanvisning i kombination med
anvisningarna på GUI-skärmen.
Menyöversikt (vsidan 20)
Exempel på GUI-skärmar (vsidan 21)
Telecomando principale (vsidan 55)
Owner’s Manual
Bedienungsanleitung
Manuel de l’Utilisateur
Manuale delle istruzioni
Manual del usuario
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
The illustrations used for explaining
operations in this manual show the
buttons of the remote control unit.
The same operations can be performed
using the buttons with the same names
on the main unit panel.
Die in diesem Handbuch verwendeten
Tasten-Illustrationen für die
Betriebserklärung beziehen sich auf die
Fernbedienung.
Sie können das Gerät mit der
gleichnamigen Taste an der Frontkonsole
des Gerätes bedienen.
Les illustrations des boutons présentes
dans ce manuel servent à expliquer le
fonctionnement de la télécommande.
Vous pouvez contrôler l’appareil à l’aide
du bouton portant le même nom sur la
façade de l’appareil.
Le illustrazioni dei pulsanti mostrate
in questo manuale di spiegazione si
riferiscono al telecomando.
E’ possibile adoperare l’unità utilizzando
i pulsanti del nome corrispondente
presenti sul pannello frontale dell'unità.
Las ilustraciones de los botones
utilizadas en este manual con propósitos
de explicación son para la unidad del
mando a distancia.
Puede operar la unidad utilizando el
botón del mismo nombre en el panel
delantero de la unidad.
De gebruikte toetsillustraties in deze
handleiding voor uitleg van de bediening
zijn voor de afstandsbediening.
U kunt het toestel bedienen door de toets
met dezelfde naam op het voorpaneel
van het toestel te gebruiken.
Bilder knappar i denna bruksanvisning
för att förklara användningen gäller
fjärrkontrollen.
Du kan också använda knapparna
med samma namn på frontpanelen
enheten.
b
b
b
b
b
b
b

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Denon AVR-2310;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Denon AVR-2310 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Denon AVR-2310 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Προδιαγραφές προϊόντων

Μάρκα Denon
Μοντέλο AVR-2310
Προϊόν Δέκτης
EAN 4582116361931
Γλώσσα Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά
Κατηγορία προϊόντος Δέκτες
Τύπος αρχείου PDF
Τεχνικές λεπτομέρειες
Εξισωτής
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Ηχος/ audio
Φάσμα συχνοτήτων 10 - 100000Hz
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) 0.05
Μετατροπέας audio D/A (DAC) 24-bit/192kHz
Αντίσταση
Ραδιόφωνο/ Ράδιο
Περιλαμβάνεται RDS tuner
Ραδιοσυχνότητα AM 522 - 1611kHz
Ραδιοσυχνότητα FM 87.5 - 108MHz
Είσοδοι
Συνιστώσα σήματος βίντεο (YPbPr/YCbCr) 3
Ψηφιακός ήχος, οπτική είσοδος σε 3
Ποσότητα εισροών S -Video 7
Άλλα χαρακτηριστικά
HDMI
Ποσότητα θυρών HDMI 5
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 431 x 377 x 171mm
Συνδεσιμότητα
Τεχνολογία συνδεσιμότητας Καλωδιωμένος (Ενσύρματος)
Έξοδοι
Οπτική έξοδος ψηφιακού ήχου 1
Συνδεσιμότητα Ακουστικών 3.5 mm
Ποσότητα εκροών S -Video 2
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 11200g