Εγχειρίδιο Denon AVR-484

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Denon AVR-484. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Denon AVR-484.

AV SURROUND RECEIVER
AVR-1404/484
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI
2
We greatly appreciate your purchase of this unit.
2
To be sure you take maximum advantage of all the
features this unit has to offer, read these instructions
carefully and use the set properly. Be sure to keep this
manual for future reference should any questions or
problems arise.
“SERIAL NO.
PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO
THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE”
“NO. DE SERIE
PRIERE DE NOTER LE NUMERO DE SERIE DE L’APPAREIL
INSCRIT A L’ARRIERE DU COFFRET DE FAÇON A POUVOIR
LE CONSULTER EN CAS DE PROBLEME.”
2
Nous vous remercions pour l’achat de cet appareil.
2
Pour être sûr de profiter au maximum de toutes les
caractéristiques qu’offre cet appareil, lire avec soin ces
instructions et bien utiliser l’appareil. Toujours
conserver ce mode d’emploi pour s’y référer
ultérieurement en cas de question ou de problème.
FOR ENGLISH READERS PAGE 2 ~ PAGE 50, 98 ~ 102 POUR LES LECTEURS FRANCAIS PAGE 2, 51 ~ PAGE 102

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Denon AVR-484;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Denon AVR-484 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Denon AVR-484 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.