Εγχειρίδιο Denon AVR-5803A

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Denon AVR-5803A. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Denon AVR-5803A.

AV SURROUND RECEIVER
AVR-5803
OPERATING INSTRUCTIONS
MASTER VOLUME
REMOTE SENSOR
ON / STANDBY
INPUT SELECTOR
HOME
THX CINEMA
PURE DIRECT
VOLUME LEVEL
AL24
RF
LOCK
DIGITAL
AUTO
PCM
DTS
INPUTSIGNAL
INPUT MODE
TUNER DVD VDP TV DBS / SAT VCR-1 VCR-2 VCR-3
V. AUX
CDR /TAPE-1
MD /TAPE-2
PHONO CD
SURROUND SPEAKER
BA
SURROUND
BACK CH
OUTPUT
SIGNAL
DETECT
PHONES
DIRECT STEREO
ANALOG EXT. IN
DOLBY
SURROUND
DTS
SURROUND
WIDE
SCREEN
CINEMA /
MUSIC
6.1 / 7.1
SURROUND
VIDEO
ON / OFF
STATUS
M-ZONE 1
FUNCTION CONTROL
INPUT
MODE
5CH / 7CH
STEREO
DSP
SIMULATION
TONE
DEFEAT
MODE
SELECT
REC /
M-ZONE 2
SURROUND MODE
INPUT REC SELECT / M-ZONE
MULTI FUNCTION
·
))
2
We greatly appreciate your purchase of the AVR-5803.
2
To be sure you take maximum advantage of all the features the AVR-5803 has to offer, read these instructions
carefully and use the set properly. Be sure to keep this manual for future reference should any questions or
problems arise.
“SERIAL NO.
PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE
CABINET FOR FUTURE REFERENCE”

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Denon AVR-5803A;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Denon AVR-5803A εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Denon AVR-5803A να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.