Εγχειρίδιο Fellowes Lotus RT

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Fellowes Lotus RT. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Fellowes Lotus RT.

Lotus™ RT Sit-Stand Workstation
1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143
1-800-955-0959
www.fellowes.com
Brands
© 2018 Fellowes, Inc. | Part #872443 RevB
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD.
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
NE PAS JETER.
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO TIRAR.
BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG
DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.
BITTE GUT AUFBEWAHREN.
LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.
NON GETTARE.
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
NIET WEGWERPEN.
LÄS DESSA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.
KASSERA EJ.
PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYT NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ. NIE WYRZUCAĆ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ
СИНСТРУКЦИЯМИ. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ.
LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO.
NÃO AS ELIMINE.
CUSTOMER SERVICE & SUPPORT
www.fellowes.com
U.S.: 1-800-955-0959
Europe Freephone: 00800-1810-1810
Canada: 1-800-665-4339
Mexico: 001-800-514-9057
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 91 00
Italia: +39-071-730041
Polska: +48-(22)-2052110
España/Portugal: +34-91-748-05-01
United Kingdom: +44 (0) 1302 836800
Australia: 1800 33 11 77
Lotus_RT_Manual_872443_RevB_10L_052918.indd 8-1 5/29/18 1:10 PM

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Fellowes Lotus RT;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Fellowes Lotus RT εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fellowes Lotus RT να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.