Εγχειρίδιο Fellowes Powershred 79Ci

Fellowes Powershred 79Ci
5.6 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 84 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοFellowes Powershred 79Ci

Powershred

®

79Ci

The World's Toughest Shredders

®

ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī

ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě

Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορά.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
ǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
ǚƃƲƄƉƓȚ
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme
aufheben.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessità.
Deze instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Fellowes Powershred 79Ci εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Καταστροφείς εγγράφων και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred 79Ci ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred 79Ci και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fellowes Powershred 79Ci να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Fellowes Powershred 79Ci προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Fellowes Powershred 79Ci.

Γενικά
Μάρκα Fellowes
Μοντέλο Powershred 79Ci
Προϊόν Καταστροφέας εγγράφων
EAN 0438596290398
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)
Χαρακτηριστικά
Τεμάχιση συνδετήρων χαρτιών Ναι
Τύπος χαρτοφάγου Τεμαχισμένων σωματιδίων
Τεμάχιση συνδετήρων Ναι
Πλάτος εργασίας 230 mm
Τεμαχισμός CD Ναι
Καταστροφή χαρτιού Ναι
Καταστροφή πιστωτικών καρτών Ναι
Μέγεθος τεμάχισης 4 x 38 mm
Κύκλος εργασίας 20 λεπτά
Αυτόματο σταμάτημα στο μπλοκάρισμα Ναι
Επίπεδο ασφάλειας 4
Χωρητικότητα τεμάχισης 14 φύλλα
Αυτόματος έλεγχος on/off Ναι
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Άλλα χαρακτηριστικά
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 390 x 275 x 500 mm
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Fellowes Powershred 79Ci παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα