Εγχειρίδιο Fissler Vitavit Royal

Fissler Vitavit Royal
7.6 · 7
PDF Εγχειρίδιο
 · 19 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοFissler Vitavit Royal

FISSLER VITAVIT

®

FISSLER VITAVIT

®
A
B
X,Xl
YYZZ
a
b
c
d
5
6
3
2
10
1
12
11
10
12
9
4
7
8
3
Gebrauchsanleitung
EG-Konformitätserklärung - Siehe letzte Umschlaginnenseite
Instructions for Use
Page 17
EC-Declaration of Conformity - see inside back cover
Mode d’emploi
Page 34
Déclaration de conformité de l’UE - voir à l’intérieur de la
page de couverture.
Gebruiksaanwijzing
Pagina 51
EG-Conformiteitsverklaring - Zie laatste pagina aan de
binnenkant van de omslag.
Istruzioni per l’uso
Pagina 68
Dichiarazione di conformità CE - Vedere ultima pagina
interna sul retro
Indicationes de uso
Página 85
Declaración CE de Conformidad - Ver última cubierta interior
Instruções de utilização
Página 102
Declaração de conformidade CE - ver ínterior da página des-
dobrável.
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘ÛÂÏ›‰· 119
¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ – µÏ¤Â
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ˘.
D
GB
F
NL
I
E
P
GR
Kullanma Talimat›
Sayfa 136
Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› - arka kapa¤›n iç
taraf›ndad›r.
Bruksanvisning
Sidan 153
EU-konformitetsintyg - se insidan på bakre omslaget.
Instrukcjia obsługiStrona 170
Oświadczenie zgodności z wymogami Unii Euripejskiej -
Patrz tylna wewnętrzna strona okładki
Návod k použitíSeznam 187
Prohlášení o shodě EG - viz poslední strana vnitřní obálky
220
TR
S
PL
CZ
ARA
014 693 00 965
Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str. 1, 55743 Idar-Oberstein,Tel. 06781-403-0, Fax 06781-403-321, www.fissler.de

Vitavit

®

Royal

Vitavit
®
Royal
Fissler_VITAVIT_Umschlag.qxd 08.02.2006 16:39 Uhr Seite 2
s

Δείτε το εγχειρίδιο για το Fissler Vitavit Royal εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τηγάνια και έχει βαθμολογηθεί από 7 άτομα με μέσο όρο 7.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fissler Vitavit Royal ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fissler και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fissler να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αλεξία Βουζελάκη • 10-11-2022Χωρίς σχόλια

Γιατί δεν σηκώνεται η βαλβίδα αλλά βγαίνει ο ατμός από το χερούλι? Εχω αλλάξει τα εξαρτήματα

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
Γιωτα • 16-9-2022Χωρίς σχόλια

εκτονωση πιεσης σε vitavit altes modell

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
ΠΥΡΓΕΑ ΠΌΤΑ • 30-1-2021Χωρίς σχόλια

Πριν την πρώτη χρήση της Πώς την πλενω

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση

Αριθμός ερωτήσεων: 3

Γενικά
Fissler
Vitavit Royal
Τηγάνι
Αγγλικά
Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Fissler Vitavit Royal παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα