Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Fujifilm instax mini 8. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Fujifilm instax mini 8.

明るさを調する
本機は適切な明の設定を自動で感知、明るさ調整ダイヤルのラ
ンプを点灯てお知らします。明るさ調整ダイヤルを回し、ラン
が点灯ている設定(
/ / / )に合わせてださい。
写 真を明 るい 仕 上 がりにした いとき は 、 明るさ 調 整ダイヤ ル を
合わせます
Adjusting the brightness
This camera automatically determines the best brightness for taking a
picture, and informs by lighting the corresponding lamp (
/ / /
). Turn the brightness adjustment dial to change the brightness.
If you prefer
a lighter picture, select .
Einstellen der Helligkeit
Diese Kamera bestimmt automatisch die beste Helligkeit zum Fotografieren
und zeigt dies durch Aufleuchten der entsprechenden Lampen an (
/ /
/ ). Drehen Sie die Helligkeitseinstellscheibe zum Ändern der Helligkeit.
Wenn Sie das hellere Bild bevorzugen, wählen Sie .
Ajustement de la luminosité
L’appareil photo détermine automatiquement la meilleure luminosité
pour prendre une photo et donne l’information en allumant le témoin
correspondant (
/ / / ). Tournez la molette de réglage de la
luminosité pour changer la luminosité.
Si vous préférez l’image plus lumineuse, sélectionnez
.
Ajuste de la luminosidad
La cámara determina automáticamente la mejor luminosidad para tomar
una fotografía y lo indica iluminando el piloto correspondiente (
/ /
/
). Para cambiar la luminosidad, gire el mando de ajuste de luminosidad.
Si prefiere una fotografía más luminosa, seleccione .
調節亮度
本照相機自動調節用於拍攝照片的最佳亮度,並通過點亮相應的燈
/ / / )進行告知。旋轉亮度調節刻度盤更改亮度。
•如果您偏愛亮一點的照片,則選擇
밝기 조절하기
이 카메라는 사진을 찍기에 최상의 밝기를 자동으로 감지하고, 해당
램프 (
/ / / )를 점등해서 알립니다. 밝기를 바꾸려면 밝기
조절 다이얼을 돌립니다.
더 밝은 사진을 원하면,
를 선택합니다.
取扱説明書 / Owner’s Manual / Bedienungsanleitung /
Mode d’emploi / Manual de Instrucciones / 使用說明書使用說明書 /
사용설명서
FPT-000000-XX-00
31
4 5
2
注意 / CAUTION / VORSICHT /
RECOMMANDATION / PRECAUCIÓN /
注意 / 주의
LR6 (AA)
FUJIFILM
instax mini
0621_InstaxMini8.indd 10621_InstaxMini8.indd 1 12.6.22 1:47:32 PM12.6.22 1:47:32 PM

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Fujifilm instax mini 8;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Fujifilm instax mini 8 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fujifilm instax mini 8 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Εχω την φωτογραφικη και μεχρι τωρα δεν εχει βγαλει μια σωστη φωτογραφια εξω βγαίνει πολη φωτεινά με αποτέλεσμα να μην φαίνεται τιποτα μεσα σε κλειστω χώρο πολύ σκοτεινή...θελει καποια ιδιαίτερη ρύθμιση?

Dimitra, 2017-04-09 09:17:03