Εγχειρίδιο Goodram DataGO HDDGR-03-320

Goodram DataGO HDDGR-03-320

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Goodram DataGO HDDGR-03-320. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Goodram
Μοντέλο
DataGO HDDGR-03-320
Προϊόν
EAN
5908267922316
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
Thank You for choosing GOODRAM product. Before the first use, please read this
user manual to learn about how to use and store this product.
We recommend to retain this manual for future read.
Refers to the following product:
GOODRAM HDD DataGO
and future products from the series
Symbol explanation
Below you will find explanation of symbols used in this manual. Please read this
important information before continuing.
Manufacturer declares that this product, marked with CE sign, conforms
with the essential requirements contained in EU directives Responsible for
CE marking is Wilk Elektronik SA, with its registered office in Laziska Gorne
43-173, Mikolowska 42, Poland. Copy of the declaration can be obtained
by contacting Wilk Elektronik SA.
This product may not be treated as a household waste. It should be utilized
in appropriate recycling center
The product can be recycled which means that materials used for its
production can be reused.
The product is not a toy and is not intended for children under
the age of three.
It is forbidden to place the product near the naked flame.
It is forbidden to immerse any part of this product in water or other liquid,
especially when it operates.
It is forbidden to expose this product to potential damage and excess heat
or extremely low temperatures that do not comply with the product
specification.
Usage and compatibility
Mass storage device intended for storage and transfer of large amounts of data
between computers.
This product is compatible with the following operating systems:
ź Windows® XP® / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
ź Mac OS X 10.4 and newer (formatting the drive to a file system other
than NTFS is required)
ź Linux
This product is dedicated for consumer-class applications. It is not intended
to be used in systems that require high performance or high reliability
(e.g. industrial applications), unless it is stated that the product is dedicated
for these applications.
To achieve the highest performance, please connect the hard drive to USB 3.0
port. This hard drive is also compatible with USB 2.0 interface, but connecting
it will limit its performance to the level specified by this interface.
WARNING: Computer configuration, operating system or the voltage quality
in the USB port may affect performance of this external HDD.
Instruction of usage
Connect the attached USB cable to the external HDD and connect the other side
of the cable to a compatible USB port. The computer will identify hard drive
automatically and will install all required drivers, if needed. Product
is preformatted in NTFS file system by default. Please make sure that your
operating system supports this file system.
Capacity
Storage capacity for GOODRAM HDD is always expressed in decimal values.
That means, 1GB equals 1 000 000 000 bytes. Operating system that use the
binary conversion eg. 1GB equals 1 073 741 824 bytes may show lower storage
capacity value than advertised. Additionally, a part of the storage is reserved for
files and firmware, managing the drive.
Safety measures
To ensure the best user experience and safe use, please follow the precautions
listed below:
Do not:
ź expose this product to potential damage and excess heat or extremely low
temperatures
ź immerse any part of this product in water or other liquid
ź place the product near the naked flame
Caution:
ź provide accurate heat dissipation
ź this product is not a toy and is not intended for children under
the age of three.
ź use this product only with compatible devices
Manufacturer's warranty
Warranty conditions are listed in separate document, available at product
website at www.goodram.com/warranty
Manufacturer
Wilk Elektronik SA
Mikolowska 42
43-173 Laziska Gorne
Poland
User Manual for external
Hard Disk Drives „HDD”
EN

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Goodram DataGO HDDGR-03-320;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: