Εγχειρίδιο Health-Mor Majestic

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Health-Mor Majestic. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Health-Mor
Μοντέλο
Majestic
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
1
ENGLISH
Welcome
13325 Darice Parkway, Unit A Strongsville, Ohio 44149 USA
phone: 440.846.7800 fax: 440.846.7899 www.filterqueen.com
Congratulations on becoming the proud owner of one of the most efficient home cleaning systems
available.
Your new FILTERQUEEN
®
Majestic
®
helps to remove the many pollutants and allergens that
can linger in indoor air and on the surfaces of the home. (Majestic
®
advanced filtration system and
powerful cleaning abilities help to provide a cleaner, healthier home environment.)
With over 85 years of experience, the Majestic
®
has a proven reputation for reliability and
performance.
This booklet contains explanations and illustrations of the many home cleaning features of the
Majestic
®
. Please take a few minutes to read all of the sections in this manual and familiarize
yourself with the Majestic
®
. If or when you need any additional information or service, contact
your local distributor or call 1-440-846-7800 for the distributor in your area (1-800-344-1840 in
North America).
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Thank you for choosing FILTERQUEEN
®
.
Table of Contents
Safety Instructions .......................................................................................................................2 - 3
Majestic
®
Parts .............................................................................................................................4 - 5
Air Scenting Chamber...................................................................................................................... 6
Assembly/Operations .......................................................................................................................7
Power Nozzle ....................................................................................................................................8
Periodic Maintenance ......................................................................................................................9
Attachments .............................................................................................................................10 - 11
Changing the Filters .......................................................................................................................12
Service Chart ...........................................................................................................................13 - 14
Warranty ......................................................................................................................................... 15
• For immediate service and information, your local Distributor is:

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Health-Mor Majestic;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: