Εγχειρίδιο Hotsy 855

Hotsy 855

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Hotsy 855. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Hotsy
Μοντέλο
855
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
8.921-206.0
OPERATOR MANUAL
FOR TECHNICAL ASSISTANCE OR THE HOTSY DEALER NEAREST YOU,
VISIT OUR WEB SITE AT WWW.HOTSY.COM
800
MOBILE
OIL-FIRED SERIES
®
c
L
I
S
T
E
D
®
89212060-1
USE ONL
Y KEROSENE, STOVE OIL OR
DIESEL FUEL IN THIS
TANK
C
A
UTION
:
RISK OF FIRE — DO NOT ADD FUEL
WHILE MA
CHINE
IS OPER
ATING OR
WHEN STILL H
O
T
.
U
NI
C
AME
N
TE USE
KEROSENE, ACEITE
COMBUSTIBL
E
O DI
E
SE
L
E
N E
ST
E
T
ANQU
E
PREC
A
UCIÓN: RIESGO DE INCENDIO — NO
A
GREGUE COM
BUS
TIBLE CON LA MÁ
Q
UINA OPERANDO O AL ES
T
AR CALIENTE.
UTILISER SEULEMENT DE KÉROSENE,
DE L'HUILE À POELE OU COMBUSTIBLE
DIÉSEL DANS CE RÉSERVOIR
A
TTENTION
: RIS
Q
UE DE FE
U
.
NE
PAS AJOUTER DE CAR
BURANT
LORS
Q
UE L'APPAREIL EST EN OPÉRATION OU ENCORE CH
AU
D
.
9.800-002.0
CAUTION
PRECAUCION /
A
TTENTION
COLD W
ATER INLET
INGRESO DEL A
G
U
A FRíA
ADMISSION D’E
A
U FROID
9.800-020.0
E
X
P
OSE
D PU
LLEYS A
N
D
BE
LT
S CA
N
C
AU
SE INJURY
KEEP CLEAR WHILE MACHINE
RY
IS OPERATING
P
OL
E
AS
Y C
ORR
E
AS
EX
PUEST
AS
PUE
DEN
CAUSAR
DAÑO
NO SE ACERQUE SI M
ÀQUINA EST
Á
FUNCIONANDO
DES
CO
URR
OIES OU
P
OULI
E
S E
XPO
SÉES
PE
UVENT
CAUSER DE
S
BLES
SU
R
ES
NE P
AS S’APPROCHER LORSQUE L
’APPAREIL EST EN OPÉR
A
TION
WARNING
PREC
A
UCIÓN /
AVE
RTISSEMENT
8.932-965.0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Hotsy 855;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: