Εγχειρίδιο Indesit IDL 550 EU.2

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Indesit IDL 550 EU.2. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Indesit IDL 550 EU.2.

DISHWASHER
EN
English, 1
EN
Instruction booklet
IDL 550
IDL 600
Contents
Installation, 2-3
Positioning and levelling
Connecting the water and electricity supplies
Technical data
Description of the appliance, 4
Overall view
Control panel
Loading the racks, 5
Lower rack
Cutlery basket
Upper rack
Start-up and use, 6
Starting the dishwasher
Loading the detergent
Washing options
Wash cycles, 7
Wash cycle table
Rinse aid and refined salt, 8
Loading the rinse aid
Loading the refined salt
Care and maintenance, 9
Shutting off the water and electricity supplies
Cleaning the dishwasher
Preventing unpleasant odours
Cleaning the sprayer arms
Cleaning the filters
Leaving the machine unused for extended periods
Precautions and advice, 10
General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment
Troubleshooting, 11
FR
Français, 12
Espanol, 34 Portuges, 45
ES
Dutch, 23
PT
Polski, 56
EL
ÅëëçíéêÜ, 68
NL
PL

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Indesit IDL 550 EU.2;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Indesit IDL 550 EU.2 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Indesit IDL 550 EU.2 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.