Εγχειρίδιο JVC KD-DV4207

JVC KD-DV4207
5.7 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 70 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοJVC KD-DV4207
ENGLISHРУCCKИЙ

DVD/CD RECEIVER

ПРИЕМНИК ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ DVD И КОМПАКТ-ДИСКОВ

KD-DV4207

For installation and connections, refer to the separate manual.Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции.

INSTRUCTIONS

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИGET0373-001A
[EE]
For canceling the display demonstration, see page 5. Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 5.
В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потре бителей” срок службы
(годности) данного товара “по истечении которого он может представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет семь (7)
лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного
товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения ин струк ции по эксплуатации
данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов
и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.
Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляе мые вместе с ним, могут
храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.
Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных космети ческих материалов,
упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в
частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о
правах потребителя или других законов, связанных с ним.
Cover_KD-DV4207[EE]f.indd 2Cover_KD-DV4207[EE]f.indd 2 12/11/05 2:11:09 PM12/11/05 2:11:09 PM

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το JVC KD-DV4207 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ραδιόφωνα Αυτοκινήτου και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το JVC KD-DV4207 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το JVC KD-DV4207 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του JVC KD-DV4207 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

JVC KD-DV4207 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του JVC KD-DV4207.

Γενικά
Μάρκα JVC
Μοντέλο KD-DV4207
Προϊόν Ραδιόφωνο Αυτοκινήτου
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το JVC KD-DV4207 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα