Εγχειρίδιο Lavorwash Army

Lavorwash Army

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Lavorwash Army. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Lavorwash
Μοντέλο
Army
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, Τσέχος, ρουμανικός, τούρκικος, ελληνικά, σλοβενικά, Κροατία
Τύπος αρχείου
PDF
IT IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE pag. 2
EN HIGH PRESSURE CLEANER pag. 7
FR NETTOYEUR HAUTE PRESSION page 12
DE HOCHDRUCKREINIGER Seite 17
ES (HIDRO)LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN pág. 22
PT LAVADORA DE ALTA PRESSÃO pág. 27
FI KORKEAPAINEPESURI sivu 32
RU    стр. 37
NL HOGEDRUKREINIGER blz. 42
CS VYSOKOTLAKÝ MYCÍ STROJ srt. 47
DA HØJTRYKSRENSER sd. 51
EL ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ σελ. 55
NO YTRYKKSVASKER side 59
PL MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA str. 63
SL VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILNI APARAT str. 68
SV HÖGTRYCKRENGÖRINGSMASKIN sid. 72
BG     стр. 76
HR VISOKOTLAČNI VODENI ČIST str. 80
RO
MAŞINĂ DE SPĂLAT CU JET DE APĂ SUB PRESIUNE
pag. 84
TR YÜKSEK BASINÇLI HİDRO TEMİZLEYİCİ sf. 88
ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell’ utilizzo.
WARNING: read the instructions carefully before use.
ATTENTION: lire attentivement les istructions avant l’usage.
ACHTUNG: die anweisungen bitte vor gebrauch sorgfältig lesen.
ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso
de aparado.
ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização.
HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä.
ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию
по эксплуатации.
LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen.
POZOR: před použitím si přečtěte návod k obsluze.
PAS PÅ! læs instruktionsbogen før maskinen tages i
brug.
ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβαστε τι οδηγιε πριν τη χρηση.
ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.
UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcje.
POZOR: pred uporabo preberite navodila.
VIKTIGT! läs anvisningarna före användning.
ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди
употреба.
PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute.
ATENŢIE: citiţi instrucţiunile înainte de
folosire.
DİKKAT: MAKİNAYI KULLANMADAN ÖNCE
KULLANIM TALİMATLARINI OKUYUNUZ.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Lavorwash Army;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: