Εγχειρίδιο Lavorwash Race 125

Lavorwash Race 125

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Lavorwash Race 125. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Lavorwash
Μοντέλο
Race 125
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά, Κροατία, Ουκρανός,
Τύπος αρχείου
PDF
IT
ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell’ utilizzo.
pag. 8
EN
WARNING: read the instructions carefully before use.
pag. 13
FR
ATTENTION: lire attentivement les istructions avant l’usage.
page 18
DE
ACHTUNG:
Die Anweisungen bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen
.
Seite 23
ES
ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso de aparado.
pág. 28
NL
LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen.
blz. 33
PT
ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização.
pág. 38
CS
POZOR: před použitím si přtěte návod k obsluze.
srt. 43
DA
PAS PÅ! læs instruktionsbogen før maskinen tages i brug.
sd. 48
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβαστε τις οδηγιες πριν τη χρηση.
σελ. 53
ET
TÄHELEPANU: lugege juhised enne seadme kasutamist läbi.
lk.
57
FI
HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä.
sivu 61
HU
FIGYELEM: használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
old.
66
LT
DĖMESIO: prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.
psl.
70
LV
UZMANĪBU: pirms lietošanas izlasiet rokasgr matu.
Ipp.
74
MT
ATTENZJONI: aqra sew listruzzjonijiet qabel l-użu.
paġna
78
NO
ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.
side 82
PL
UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcje.
str. 86
RU
ВНИМАНИЕ:
перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.
стр. 91
SK
UPOZORNENIE:
pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.
str.
96
SL
POZOR: pred uporabo preberite navodila.
str. 100
SV
VIKTIGT! läs anvisningarna före användning.
sid. 104
BG
ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди употреба.
стр. 108
HR
PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute.
str. 112
RO
ATENŢIE: citiţi instrucţiunile înainte de folosire.
pag. 116
TR
DİKKAT:
MAKİNAYI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATLARINI OKUYUNUZ.
sf. 120
UK
УВАГА: перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
стор
124
SR
PAŽNJA: pre upotrebe pročitajte uputstva
STR.
128
AR
تنبيه: اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
صفحة
1

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Lavorwash Race 125;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: