Εγχειρίδιο Logitech BCC950

Logitech BCC950

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Logitech%BCC950. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Logitech BCC950.

Μάρκα
Logitech
Μοντέλο
BCC950
Προϊόν
EAN
97855088024
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, Νορβηγός, φινλανδικός, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.logitech.com/
BCC950 ConferenceCam
Addendum
English
Additional package contents
• USBpowercable
ThisUSBcableprovidesanoptionalpowerconnectionfor
theConferenceCam.PlugthecableintoacomputerUSBport
andintothespeakerphonebase.
Warning:DonotplugthisUSBcableintoanon-powered
USBportorhubbecauseitcouldpreventyourConferenceCam
fromfunctioningproperly.
Deutsch
Zusätzlicher Inhalt
• USB-Netzkabel
ÜberdasUSB-KabelkanndieConferenceCamoptional
mitStromversorgtwerden.SchließenSiedasKabel
aneinenUSB-AnschlussdesComputersundandenSockel
mitderFreisprecheinrichtungan.
Warnung: SteckenSiedasUSB-KabelnichtineinenUSB-
AnschlussoderHubohneStromversorgung,dadadurch
dieFunktionalitätderConferenceCambeeinträchtigt
werdenkönnte.
Français
Contenu supplémentaire
• Câbled’alimentationUSB
CecâbleUSBfournitunesourced’alimentation(facultative)
pourledispositifConferenceCam.Branchezlecâbledans
leportUSBd’unordinateuretdanslabaseduhaut-parleur.
Avertissement: brancherlecâbleUSBsurunportouhubUSB
nonalimentéestsusceptibled’empêcherlebonfonctionnement
dudispositifConferenceCam.
Italiano
Ulteriore contenuto della confezione
• CavodialimentazioneUSB
UtilizzarequestocavoUSBperfornireun’alimentazione
facoltativaperConferenceCam.InserireilcavoinunaportaUSB
delcomputerenellabasedeltelefonoconvivavoce.
Attenzione: noncollegarequestocavoaunaportaUSBnon
alimentataoaunhubpoichélaConferenceCampotrebbenon
funzionarecorrettamente.
Español
Contenido adicional de la caja
• CabledealimentaciónUSB
EstecableUSBofreceunaconexióndealimentaciónopcional
paraConferenceCam.ConecteelcableaunpuertoUSB
delordenadoryalabasedelteléfonomanoslibres.
Advertencia: noconecteestecableUSBaunpuerto
oconcentradorUSBsinalimentaciónporquepodríaimpedir
elcorrectofuncionamientodeConferenceCam.
Português
Conteúdo adicional da embalagem
• CabodealimentaçãoUSB
EstecaboUSBofereceumaligaçãoopcionaldealimentação
paraaConferenceCam.LigueocaboaumaportaUSB
docomputadoreàbasedeumaltifalante.
Aviso: NãoligueocaboUSBaumaportaUSBsemalimentação
ouaumconcentradorUSBpoispodeimpedirofuncionamento
correctodasuaConferenceCam.
Nederlands
Aanvullende inhoud van pakket
• USB-stroomkabel
DezeUSB-kabelfungeertalseenextrastroomverbinding
voordeConferenceCam.SluitdekabelaanopeenUSB-poort
vandecomputerenophetvoetstukvandespeakerphone.
Waarschuwing: SluitdezeUSB-kabelnietaanopeenUSB-
poortof-hubzondervoeding.UwConferenceCamwerktdan
mogelijknietnaarbehoren.
Contact
address
Contact
address
Contact
address

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Logitech BCC950;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Logitech BCC950 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του LogitechBCC950 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Σχέδιο
Τύπος συναρμολόγησης Stand
Ενσωματωμένο μικρόφωνο yes
Τυπική συνδεσιμότητα USB
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Ενσωματωμένο φλας no
Γωνία κλίσης 0 - 55 °
Εύρος pan 0 - 180 °
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 568 g
Πλάτος 150 mm
Βάθος 104 mm
Ύψος 154 mm
Απόδοση
Υψηλή ευκρίνεια (HD) yes
Μέγιστος ρυθμός καρέ 30 fps
Μέγιστη ανάλυση βίντεο 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Megapixel - MP
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο 1080p
Αυτόματη εστίαση yes
Δυνατότητα ζουμ yes
Λογισμικό
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac Mac OS X 10.7 Lion
Περιεχόμενο πακέτου
Εγχειρίδιο yes