Εγχειρίδιο Mont Blanc RoofRide Alu+

Mont Blanc RoofRide Alu+

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Mont Blanc RoofRide Alu+. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Mont Blanc
Μοντέλο
RoofRide Alu+
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, ισπανικά, ιταλικός, ρωσικός, ρουμανικός, Σλοβάκος, ελληνικά, σλοβενικά, Κροατία
Τύπος αρχείου
PDF
=
kg
/ A11-1
rnard - CS 6 1 7 6 8
ex - Fra nce
1 12 70
1 12 71
x i.fr
Garder cette notice pour les utilisations futures.
Keep these instructions for future use.
Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
Guardar este manual para futuras utilizaciones.
Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
Guardar este manual para as utilizações futuras.
Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
FR
GB
DE
IT
ES
P
L
NL
PT
HU
GR
RU
Gem denne vejledning til senere brug.
Uschovejte návod pro pozdější použití.
Păstraţi instrucţiunile pentru consultarea lor ulterioară.
Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.
Saugokite šią instrukciją, kad ateityje galėtumėte ja pasinaudoti.
Hoidke need juhised edaspidiseks kasutuseks alles.
Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
Čuvati ove upute za daljnju uporabu.
Čuvajte instrukcije za da
lju upotrebu .
D
K
CZ
RO
LT
LV
E
S
K
S
H
R
SR
ÅR
ROKŮ
ANI
AASTAD
ROKOV
LETA
GODINE
GODINE
METAI
GADI
G
a
r
a
n
t
i
Z
á
r
u
k
a
G
a
r
a
n
ţ
i
e
G
a
r
a
n
t
i
j
a
G
a
r
a
n
t
i
j
a
G
a
r
a
n
t
i
i
Z
á
r
u
k
a
J
a
m
s
t
v
o
J
a
m
s
t
v
o
G
a
r
a
n
c
i
j
a
057819
MB BikeCarrier
RoofRide Alu Plus
2,8
= 15 kg
E
I
b x 1 c x 2
d x 3
f x 3
g x 1
h x 3
i x 2
k x 1
l x 1
m x 1
e x 3
ø6 x 50
Ø min. 25 mm
Ø max. 80 mm
L : min. 25 / max. 60 mm
H : min. 25 / max. 80 mm
L : min. 25 / max. 60 mm
H : min. 25 / max. 80 mm
L : min. 25 / max. 60 mm
H : min. 25 / max. 80 mm
a x 1
H
H
L max=38mm
H max=22 mm
L
L
recommended
spacing 700 mm
ø7
n x 3
Mont Blanc France
24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71
www.montblancgroup.com
Réf.Imp.: 057850 / A14-1

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Mont Blanc RoofRide Alu+;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: