Εγχειρίδιο Mont Blanc Vario 3

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Mont Blanc Vario 3. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Mont Blanc Vario 3.

Place the bicycles in the V-channels, adjust the steering and saddle of your bicycles if
necessary. Before fastening the bicycles with the frame holders make sure that the arms can
reach the bicycle frames. Fastening by tightening the handwheels. Finally fasten the wheels
with the straps.
Assemble the number plate, use positions in the plate holder which suit your number plate. Strap
the cabel to the frame and plug in the contact in the car.
5
6a
6 of 12
K - MB 1234
Den Nummerschildhalter montieren, dabei die Löcher verwenden, die am besten zu Ihrem
Schild passen. Elektrokabel mit Kabelbinder am Rahmen befestigen.Stecker in die Steckdose
stecken
Stellen Sie die Fahrräder in die einstellbaren V-Schienen, die Sie auf den jeweiligen Radabstand
anpassen. Den Lenker und Sattel evtl. justieren. Die Halteklauen um den Fahrradrahmen legen und
vorsichtig festschrauben.
Die Reifen in den V-Schienen mit den Spannriemen befestigen.
6b
K - MB 1234
Driving without bicycles
Step 1-2 Fold up the frame. Fasten the frame with the straps to the other frame. 3 Press the axis
which the lights and number plate are attached to and turn it in position (4).
1
3
4
4
7 of 12
Bei Leerfahrt den Tragerahmen hochklappen und mit den Spannriemen an dem anderen Rahmen
sichern. Schritt 1-2. Den Leuchtbalken zur Seite drücken ziehen und die Leuchten nach unten
abwinkeln wieder einrasten. Schritt 3-4.
Abbau.
7a
7b
Bei Leerfahrt, Driving without bicycles
2
2
ca:50 cm
Bevor die Riemen am Kofferraumdeckel befestigt werden, muss der Schutzfilm dort appliziert
werden, wo die Haken befestigt werden sollen. Die Haken werden 50 cm von einander befestigt.
(Siehe. Bild A und B, die verschiedene Karosstypen zeigen.) Die Haken dürfen nicht auf
Kofferaumdeckel aus Plastik montiert werden.
Before assembling the straps to the rear door/boot put the protection film on the surfaces which will
come in contact with the strap and (metal) hook. Assemble the (metal) hooks and tighten. Approx 50
cm apart. (See pict A and B showing different body types). It is not allowed to assemble the (metal)
hooks on plastic rear doors/boots.
Vario 2+1
Vario 3
Vario 3+1
6c
Handhabung der Klammern:
Die Klammer darf nur so fest angezogen werden, das die beiden Hälften der Klammer kontakt haben. Siehe gestrichelter
Pfeil Bild oben.
Ein Fahrradrahmen mit kleinem Durchmesser kann also nicht feste in der Klammer sitzen, sondern wird nur umschlossen.
Zieht man das Handrad an, nachdem die Hälften der Klammern kontakt haben, deformiert sich die Klammer (gepünktelter
Pfeil oben).
Handhabung der Klammern:

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Mont Blanc Vario 3;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Mont Blanc Vario 3 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Mont Blanc Vario 3 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.