Εγχειρίδιο Nikon AF-S 18-200 3,5-5,6 G ED VR II

Nikon AF-S 18-200 3,5-5,6 G ED VR II

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Nikon AF-S 18-200 3,5-5,6 G ED VR II. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Nikon
Μοντέλο
AF-S 18-200 3,5-5,6 G ED VR II
Προϊόν
EAN
18208021925
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, κινέζικο,
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.nikon.com/
注意
ぬれた手でさわらないこ
感電の原因になることがあります
製品は幼児の手の届かないとこに置く
ケガの原因になることがあります
使用しないときは、レンズにキャプをつけるか太陽光のあたらない所に保管
するこ
太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります
三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこ
転倒したりぶつけたりてケガの原因になることがあります
感電注意
放置禁止
移動禁止
保管注意
English Deutsch Français
Thank you for purchasing the AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED. DX Nikkor
lenses are specially designed for use with Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such
as the D2-Series and D50. When mounted on Nikon DX format cameras, the lens’ picture
angle is equivalent to approx. 1.5x focal length in 35mm format. Before using this lens, please
read these instructions and the Notes on Safety Operations.
Notes on Safety Operations
CAUTION
Do not disassemble
Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be
performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a
fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection
after unplugging the product and/or removing the battery.
Turn off immediately in the event of malfunction
Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery
immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury. After removing
or disconnecting the power source, take the equipment to a Nikon-authorized service
representative for inspection.
Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas
If the electronic equipment is operated in the presence of flammable gas, it could result in an
explosion or a fire.
Do not look at the sun through the lens or viewfinder
Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause
permanent visual impairment.
Keep out of reach of children
Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts
into their mouths.
Observe the following precautions when handling the camera and lens
• Keep the camera or lens unit dry. Failure to do so could result in a fire or electric shock.
• Do not handle or touch the unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
• When the lens will not be used for a long time, attach both front and rear lens caps and store the
lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens might focus
sunlight onto an object.
Major features
• This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the
focusing mechanism, thus the “S” designation. As a result, autofocusing is smooth, silent,
and almost instantaneous.
• With this lens, you can take pictures at shutter speeds approx. 4 stops* slower than you
ordinarily could without using a VR lens, expanding the range of usable shutter speed
options and making telephoto shooting much easier without a tripod.
*Under Nikon measurement conditions
• Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the focus mode switch.
• Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to
manual focusing.
• More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having
3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the
lens to the camera body.
Focusing, zooming, and depth of field
First turn the zoom ring 5 until the desired composition is framed in the viewfinder before
focusing. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of
field can be observed while looking through the camera viewfinder.
• By using Internal Focusing (IF), the closest focusing distance of this lens is shorter than
previous models at the same focal length, which utilized traditional helicoid focusing.
Focusing
Set your camera’s focus mode selector according to this chart:
Autofocus with manual override (M/A mode)
1 Set the lens focus mode switch % to M/A.
(Fig. A)
2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate
focus ring while lightly depressing the shutter release button or AF start (AF-ON) button on
the camera body of cameras so equipped.
3 Remove your finger then press the shutter release button lightly or the AF start button once
again to cancel manual focus and resume autofocus.
Getting good results with autofocus
Refer to “Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses” on the back of this sheet.
Vibration reduction mode (VR
)
Basic concept of vibration reduction
Setting the vibration reduction ON/OFF switch (Fig. B)
ON: Vibration is reduced while the shutter release button is lightly pressed and also at the
instant the shutter is released. Because vibration is reduced in the viewfinder, auto/
manual focusing and exact framing of the subject are easier.
OFF: Vibration is not reduced.
Setting the vibration reduction mode switch (Fig. C)
NORMAL: The vibration reduction mechanism primarily reduces camera shake, making
smooth panning shots possible.
ACTIVE: The vibration reduction mechanism reduces camera shake when taking pictures
and those from a moving vehicle. In this mode, the lens does not automatically
distinguish panning from camera shake.
Notes on using vibration reduction
• Wait until the image in the viewfinder stops vibrating before fully depressing the shutter release
button after you have lightly pressed the shutter release button.
• When taking panning shots, be sure to set the vibration reduction mode switch to NORMAL. If
you move the camera in a wide arc when panning, vibration in the direction of that movement is
not affected. For example, if you pan the camera horizontally, only vibration in the vertical
direction is reduced, making smooth pans much easier.
• Due to the characteristics of the vibration reduction mechanism, the image in the viewfinder
may become blurred after releasing the shutter.
• Do not turn the camera power OFF or remove the lens from the camera while the vibration
reduction mode is in operation. (Otherwise, the lens may emit a chattering noise if the camera
is shaken. This is not a malfunction. Turn the camera power ON again to correct this.)
• With cameras (such as the D70-Series and D50) featuring a built-in flash, vibration reduction
does not work while the built-in flash is recycling.
• When the lens is mounted on a tripod, set the vibration reduction ON/OFF switch to OFF.
However, set the switch to ON when using a tripod without securing the tripod head, or when
using a monopod.
• If you set the AF start (AF-ON) button to ON on the camera, vibration reduction will not operate.
Flash photography using cameras with a built-in flash
• To prevent vignetting, do not use a lens hood 1.
Digital SLR cameras Usable focal length / Shooting distance
D100/D200 • 18 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater
• 24 mm or longer / No restriction
D70s/D70/D50 • 24 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater
• 35 mm or longer / No restriction
Setting the aperture
Set the aperture on the camera body.
Variable aperture
Zooming the lens from 18mm to 200mm decreases the maximum aperture 1-1/3 of an f/stop.
However, there is no need to adjust the aperture, because the camera automatically compensates
for this. When taking pictures using a built-in or separate exposure meter, or taking flash
photographs in the TTL or non-TTL auto flash mode, use the aperture displayed on the camera.
Using bayonet hood HB-35
Attaching the hood
Align the lens hood attachment index ( ) 2 on the hood with the lens hood mounting index 4 on
the lens, and turn the hood 1 counterclockwise (as viewed from the camera side) until it click stops.
(Fig. D)
• Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index ( ) 3.
• If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur.
• To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base (around the lens hood
attachment index) rather than its outer edge.
• To store the lens hood, attach it in the reverse position.
Detaching the hood
While holding its base (around the lens hood attachment index) rather than its outer edge, turn
the hood clockwise as viewed from the camera side to detach.
Lens care
Be careful not to soil or damage the CPU contacts $.
If the lens mount rubber gasket # is damaged, be sure to visit the nearest Nikon authorized dealer
or service center for repair.
Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton
cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from
center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause
health problems.
To protect the front lens element, an NC filter is available. A lens hood 1 also helps protect the
front of the lens.
When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.
When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also
store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an
excessively hot place.
Standard accessories
• 72mm snap-on front lens cap LC-72 • Rear lens cap LF-1 • Bayonet hood HB-35
• Flexible lens pouch CL-1018
Optional accessories
• 72mm screw-in filters
Incompatible accessories
• Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK,
K Ring and Bellows focusing attachment.
Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your
accessories instruction manual.
Specifications
Type of lens: G-type AF-S DX Zoom-Nikkor lens with built-in CPU and Nikon
bayonet mount [Specially designed for use with Nikon digital SLR
(Nikon DX format) cameras]
Focal length: 18mm–200mm
Maximum aperture: f/3.5–5.6
Lens construction: 16 elements in 12 groups (3 aspherical lens and 2 ED lens
elements)
Picture angle: 76˚– 8˚
Focal length scale: 18, 24, 35, 50, 70, 135, 200mm
Distance information: Output to camera body
Zoom control: Manually via separate zoom ring
Focusing: Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent
Wave Motor); manually via separate focus ring
Vibration reduction: Lens-shift method using voice coil motors (VCMs)
Shooting distance scale:
Graduated in meters and feet from 0.5m (3 ft.) to infinity ()
Closest focus distance:
0.5m (1.6 ft.) at all zoom settings
No. of diaphragm blades:
7 pcs. (rounded)
Diaphragm: Fully automatic
Aperture range: f/3.5 to f/22 (at 18mm), f/5.6 to f/36 (at 200mm)
Exposure measurement:
Via full-aperture method
Attachment size: 72mm (P = 0.75mm)
Dimensions: Approx. 77mm dia. x 96.5mm extension from the camera’s lens
mount flange
Weight: Approx. 560g (19.8 oz)
Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the
manufacturer.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3,5-5.6G IF-ED. DX Nikkor-
Objektive sind speziell für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format)
ausgelegt, wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell D50.
Bei Anbringen an Kameras im Nikon DX-Format entspricht der Bildwinkel des Objektivs ca. dem 1,5-
Fachen der Brennweite im 35-mm-Format. Machen Sie sich bitte vor dem Einsatz dieses Objektivs
mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den Hinweisen für sicheren Betrieb vertraut.
Hinweise für sicheren Betrieb
ACHTUNG
Keinesfalls zerlegen.
Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr.
Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es
durch einen heftigen Stoß (z. B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder
Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die
Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.
Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.
Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv
entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht
Verletzungsgefahr. Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an
eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.
Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.
Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u. U. Explosions- oder
Brandgefahr.
Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.
Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher
droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.
Dem Zugriff von Kindern entziehen.
Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere kleine Teile
in den Mund nehmen können.
Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtmaßnahmen
beachten:
• Halten Sie Kamera oder Objektiv stets trocken. Andernfalls droht Brand- oder
Stromschlaggefahr.
• Handhaben oder berühren Sie die Komponente keinesfalls mit nassen Händen.
Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
• Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren
Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf.
Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch die
Linse auf Gegenstände.
Die wichtigsten Merkmale
Dieses hochwertige Objektiv mit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (S) bietet einen
besonders schnellen und nahezu geräuschlosen Autofukusbetrieb.
Dieses Objektiv erlaubt Aufnahmen mit Verschlusszeiten ca. 4 Stufen* unter der, die sonst ohne
Einsatz eines VR-Objektivs möglich wäre; auf diese Weise werden der Bereich der verfügbaren
Verschlusszeitoptionen erweitert und Teleaufnahmen ohne Stativ erheblich vereinfacht.
*Unter Nikon-Messbedingungen
Mit dem Fokussierschalter kann zwischen dem Autofokus- (A) und dem manuellen Modus (M)
umgeschaltet werden.
Der Autofokus kann manuell umgangen werden und erlaubt sofortiges Wechseln von Autofokus auf
manuelle Scharfeinstellung.
Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die
Aufnahmedistanz vom Objektiv an die Kamera übertragen wird.
Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenschärfe
Drehen Sie am Zoomring 5, bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bevor Sie
die Scharfeinstellung vornehmen. Verfügt die Kamera über eine Taste oder einen Hebel zur
Schärfentiefe-Vorschau (Abblendung), lässt sich die Schärfentiefe im Kamerasucher überprüfen.
Durch Verwendung der Innenfokussierung (IF) ist die kleinste Fokussierentfernung dieses Objektivs bei
derselben Brennweite kürzer als bei früheren Modellen mit herkömmlicher Schraubenfokussierung.
Fokussieren
Wählen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand der folgenden Tabelle:
Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit (M/A-Modus)
1 Stellen Sie den Fokussierschalter % am Objektiv auf M/A. (Abb. A)
2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen
des separaten Entfernungseinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Auslösers oder der AF-
Starttaste (AF-ON) an Kameras, die über ein solches Bedienteil verfügen, deaktiviert werden.
3 Durch Freigabe und erneutes Antippen von Auslöser bzw. AF-Start-Taste wird die manuelle
Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den Autofokus-Modus geschaltet.
Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus
Siehe “Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven” auf der
Rückseite dieser Anleitung.
Vibrationsreduktions-Funktion (VR
)
Grundlagen der Vibrationsreduktion
Stellungen des ON/OFF-Ringschalter für Vibrationsreduktion (Abb. B)
ON: Unmittelbar nach dem Auslösen sowie auch bei Antippen des Auslösers werden
Vibrationen reduziert. Vibration wird im Sucher reduziert, erleichtert daher die
Schärfeneinstellung (A und M) und die Wahl des Bildausschnitts.
OFF: Keine reduzierte Vibration.
Stellungen des Vibrationsreduktions-Schalters (Abb. C)
NORMAL: Der Vibrationsreduktions-Mechanismus verringert Kameraverwacklungen und ermöglicht
gleichmäßige Kameraschwenks.
ACTIVE: Der Vibrationsreduktions-Mechanismus reduziert das Verwackeln der Kamera beim
Fotografieren aus einem Fahrzeug in Bewegung. In diesem Modus unterscheidet das
Objektiv nicht automatisch zwischen Kameraschwenks und Verwacklungen.
Hinweise zur Verwendung der Vibrationsreduktion
Warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert hat, bevor Sie den Auslöser nach kurzem
Antippen ganz herunterdrücken.
Bei Kameraschwenks muss der Vibrationsreduktions-Schalter auf NORMAL gesetzt sein. Wenn Sie
die Kamera in einem weiten Bogen bewegen (z. B. bei einem Kameraschwenk), sind Vibrationen in
die Richtung dieser Bewegung nicht betroffen. Wenn Sie die Kamera z. B. horizontal schwenken,
werden nur vertikale Vibrationen reduziert, so dass gleichmäßige Kameraschwenks möglich werden.
Aufgrund der Eigenschaften der VR-Funktion kann das Sucherbild nach dem Auslösen unscharf
erscheinen.
Solange der Vibrationsreduktions-Modus eingeschaltet ist, dürfen Sie keinesfalls die
Stromversorgung der Kamera ausschalten oder das Objektiv von der Kamera abnehmen.
(Andernfalls erzeugt das Objektiv u.U. ein klapperndes Geräusch, wenn die Kamera wackelt. Dies
ist keine Fehlfunktion. Schalten Sie die Kamera einfach wieder ein und die VR-Funktion aus.)
Bei Kameras mit eingebautem Blitz (z. B. der Serie D70 und D50) arbeitet die Vibrationsreduktion
nicht, während sich der Blitz wieder auflädt.
Befindet sich das Objektiv auf einem Stativ, setzen Sie den ON/OFF-Schalter zur
Vibrationsreduktion auf OFF. Wenn Sie dagegen ein Stativ ohne verriegelten Stativkopf oder ein
Einbeinstativ verwenden, setzen Sie den Schalter auf ON.
Ist die AF-Starttaste (AF-ON) an der Kamera aktiviert, so arbeitet die Vibrationsreduktion nicht.
Blitzaufnahmen mit dem in der Kamera eingebauten Blitzgerät
Zur Vermeidung von Vignettierung keine Gegenlichtblende 1 verwenden.
Digitale SLR-Kameras Verwendbare Brennweite / Aufnahmedistanz
D100/D200 • 18 mm / 1 m oder länger
• 24 mm oder länger / Keine Beschränkung
D70s/D70/D50 • 24 mm / 1 m oder länger
• 35 mm oder länger / Keine Beschränkung
Blendeneinstellung
Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.
Gleitende Lichtstärke
Beim Durchfahren des Brennweitenbereichs von 18 mm auf 200 mm verringert sich die
Anfangsöffnung um 1-1/3 Blendenstufen. Die Kamera gleicht dies jedoch automatisch ab. Bei
Aufnahmen Messung mit eingebautem oder separatem Belichtungsmesser oder bei TTL- oder
Computerblitzaufnahmen arbeiten Sie mit der an der Kamera angezeigten Blende.
Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-35
Anbringen der Gegenlichtblende
Richten Sie den Gegenlichtblende-Anbringindex ( ) 2 an der Gegenlichtblende mit dem
Gegenlichtblende-Montageindex 4 am Objektiv aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende 1
gegen den Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen), bis sie einrastet (Abb. D).
Stellen Sie sicher, dass der Gegenlichtblende-Montageindex und der Gegenlichtblende-
Einstellindex ( ) 3 aneinander ausgerichtet sind.
Wurde die Gegenlichtblende nicht korrekt angebracht, können Randabschattungen auftreten.
Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis (am
Gegenlichtblende-Anbringindex), nicht am Außenrand fest.
Soll die Gegenlichtblende verstaut werden, bringen Sie diese in Umkehrstellung an.
Abnehmen der Gegenlichtblende
Halten Sie die Gegenlichtblende an ihrer Basis (am Gegenlichtblende-Anbringindex) und nicht an
ihrem Außenrand fest und lösen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus
gesehen).
Pflege des Objektivs
• Halten Sie die CPU-Kontakte $ peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung! • Wenn
der Gummiring der Objektivfassung # beschädigt ist, bringen Sie das Objektiv zum nächsten
Nikon-Vertragshändler bzw. zu einer Nikon-Reparaturwerkstatt. • Säubern Sie Glasflächen mit einem
Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder
Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten.
Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne daß Wischspuren
zurückbleiben. • Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu
Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte. • Zum
Schutz der Vorderlinse ist ein Filter NC erhältlich. Die Gegenlichtblende 1 wirkt als zusätzlicher
Frontlinsenschutz. • Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel
aufgesetzt sein. • Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort
aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie
Kampfer oder Naphthalin fern. • Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu
Betriebsstörungen führen kann. • Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff.
Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten zurück!
Serienmäßiges Zubehör • Aufsteckbarer 72-mm-Frontobjektivdeckel LC-72
• Objektivrückdeckel LF-1 • Bajonett-Gegenlichtblende HB-35 • Objektivbeutel CL-1018
Sonderzubehör • Einschraubfilter 72 mm φ
Nicht geeignetes Zubehör • Telekonverter (alle Modelle) • Auto-Ring BR-4 und alle
Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K und Balgenvorsatz. Anderes Zubehör ist
möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig die Anleitungen zu
Ihrem Zubehör.
Technische Daten
Objektivtyp: AF-S DX Zoom-Nikkor-Objektiv Typ G mit integrierter CPU und Nikon-Bajonettfassung
(speziell ausgelegt für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras – Nikon DX-Format)
Brennweite: 18–200 mm
Maximale Blendenöffnung: f/3,5-5,6
Optischer Aufbau: 16 Linsen in 12 Gruppen (3 asphärische und 2 ED-Linsenelemente)
Bildwinkel: 76° – 8˚
Brennweitenskala: 18, 24, 35, 50, 70, 135, 200mm
Entfernungsdaten: Werden an Kameras übertragen
Zoomen: Manuell über separaten Zoomring
Fokussiersystem: Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent Wave-
Motor); manuell über separaten Fokussierring
Vibrationsreduktion: Linsen-Versatzverfahren mittels Schwingspulenmotoren (VCM)
Entfernungsskala: Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,5 m bis unendlich ()
Kürzeste Aufnahmedistanz: 0,5 m bei allen Zoomeinstellungen
Lamellenzahl der Irisblinde: 7 (gerundet)
Blendenart: Vollautomatisch
Blendenbereich: 3,5 bis 22 (bei 18 mm), 5,6 bis 36 (bei 200 mm)
Belichtungsmessung: Offenblendenmessung
Befestigungsgröße: 72 mm (P = 0,75mm)
Abmessungen: Ca. 77 mm Durchm. x 96,5 mm zum Objetivmontageflansch der Kamera
Gewicht: ca. 560 g
Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.
Merci d’avoir porté votre choix sur l’objectif AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3,5-5,6G IF-ED.
Les objectifs Nikkor DX sont conçus spécialement pour une utilisation avec les reflex numériques
(format DX Nikon), telles les séries D2 et D50.
Lorsqu’il est monté sur des appareils au format DX Nikon, l’angle d’image de l’objectif est environ
équivalent à 1,5x la focale au format 35mm. Avant d’utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions
et les remarques sur les utilisations en toute sécurité.
Remarques concernant une utilisation en toute sécurité
ATTENTION
Ne pas démonter
Le fait de toucher aux pièces internes de l’appareil ou aux lentilles pourrait entraîner des
blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l’appareil ou
l’objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de
service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.
En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement
Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l’appareil photo ou de
l’objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer
d’utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source
d’alimentation, confiez votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.
N’utilisez pas l’appareil photo ou l’objectif en présence de gaz inflammable
N’utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de
provoquer une explosion ou un incendie.
Ne regardez pas le soleil dans l’objectif ou le viseur
Regarder le soleil ou tout autre source lumineuse violente dans l’objectif ou le viseur peut
provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.
Tenir hors de portée des enfants
Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d’autres
petites pièces.
Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l’appareil et l’objectif
• Maintenez l’appareil et l’objectif au sec. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un
incendie ou une électrocution.
• Ne manipulez pas et ne touchez pas l’appareil avec les mains humides. Le non-respect de cette
précaution peut provoquer une électrocution.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’objectif pendant une longue période, fixez les capuchons avant et
arrière et rangez l’objectif à l’abris de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette
précaution peut provoquer un incendie, car l’objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un
objet.
Principales caractéristiques
C’est un objectif haute performance à mise au point interne (IF) utilisant un moteur à ondes
silencieux pour entraîner le mécanisme de mise au point, d’où la désignation “S”. Cela permet une
mise au point automatique régulière, silencieuse et presque instantanée.
Avec cet objectif, vous pouvez prendre des photos à des vitesses d’obturation 4 fois* plus lentes
qu’avec un objectif VR ordinaire, ce qui permet d’augmenter la gamme des options de vitesses
d’obturation et de prendre des photos avec téléobjectif beaucoup plus facilement sans trépied.
*Dans les conditions de mesure de Nikon
Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de
mode de mise au point.
Un autofocus avec commande manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de
l’autofocus à la mise au point manuelle.
Un contrôle d’exposition plus prévis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil
Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l’information de distance au sujet est transférée de
l’objectif au boîtier.
Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ
Tournez d’abord la bague de zoom 5 jusqu’à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le
viseur avant la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d’un bouton ou levier de
prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle), vous pourrez observer la profondeur de champ
en regardant dans le viseur.
Grâce à un système de mise au point interne (IF), la distance de mise au point de cet objectif est
plus courte que celle des modèles antérieurs à mise au point hélicoïdale, pour une distance focale
identique.
Mise au point
Réglez le sélecteur de mise au point de l’appareil conformément à ce tableau:
Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)
1 Réglez le commutateur du mode de mise au point % de l’objectif sur M/A. (Fig. A)
2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d’utiliser la priorité manuelle en
agissant sur la bague de mise au point manuelle séparée en pressant légèrement le déclencheur
ou le bouton de démarrage AF (AF-ON) sur l’appareil, sur un appareil qui en est pourvu.
3 Relâcher puis solliciter légèrement à nouveau le déclencheur ou le bouton de démarrage AF pour
annuler le mode de mise au point manuelle et revenir à l’autofocus.
Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique
Reportez-vous à “Remarques sur l’emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor”
au dos de cette page.
Mode réduction de la vibration (VR
)
Concept de base du système de réduction de la vibration
Réglage de la bague de commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET) de réduction de la
vibration (Fig. B)
ON: La vibration est réduite à l’instant du déclenchement et aussi quand le déclencheur est
légèrement sélectionné. Comme la vibration est réduite dans le viseur, la mise au point
auto/manuelle et le cadrage exact du sujet sont plus simples.
OFF: La vibration n’est pas réduite.
Réglage du commutateur de mode de réduction de la vibration (Fig. C)
NORMAL: Le mécanisme de réduction de la vibration réduit le bougé de l’appareil et rend les
panoramiques beaucoup plus faciles.
ACTIVE: Le mécanisme de réduction de la vibration atténue le bougé de l’appareil lors de la prise
de vue depuis un véhicule en mouvement. Sur ce mode, l’objectif ne fait pas
automatiquement la différence entre le panoramique et le bougé de l’appareil.
Remarques concernant la réduction de la vibration
Attendez que l’image cesse de vibrer dans le viseur avant d’appuyer à fond sur le déclencheur
après l’avoir légèrement enfoncé.
Lorsque vous prenez des panoramiques, vérifiez que vous avez bien placé le mode de réduction
de la vibration sur NORMAL. Si vous déplacez l’appareil en décrivant une courbe pendant le
panoramique, la vibration dans la direction du mouvement ne sera pas affectée. Si vous déplacez
latéralement et horizontalement l’appareil, seule la vibration verticale est réduite, ce qui facilite les
panoramiques.
Caractéristique du mécanisme de réduction de la vibration, l’image dans le viseur deviendra floue
après le déclenchement.
Ne mettez pas l’appareil hors tension et n’ôtez pas l’objectif de l’appareil quand le mode de
réduction de la vibration est activé. (Sinon, l’objectif risque d’émettre un claquement si l’appareil
est secoué. Il ne s’agit pas d’une anomalie. Remettez l’appareil sous tension pour éliminer ce
cliquetis.)
Avec des appareils photo (tels ceux de la série D70 et le D50) possédant un flash intégré, la
réduction de la vibration ne fonctionne pas lorsque le flash intégré se recharge.
Lorsque l’objectif est monté sur un trépied, placez le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET) de
réduction de la vibration sur OFF. Néanmoins, lorsque vous utilisez un trépied sans fixer la tête ou
lorsque vous utilisez un pied, placez le commutateur sur ON (MARCHE).
Si vous réglez le bouton Départ AF (AF-ON) sur ON sur l’appareil, la stabilisation d’image ne
fonctionnera pas.
Photographie au flash avec des appareils ayant un flash intégré
Pour éviter le vignetage, n’utilisez pas le parasoleil 1.
Appareils SLR numériques Focale à utiliser / Distance de prise de vue
D100/D200 • 18 mm / 1 m ou plus
• 24 mm ou plus / Pas de limite
D70s/D70/D50 • 24 mm / 1 m ou plus
• 35 mm ou plus / Pas de limite
Réglage de l’ouverture
Réglez l’ouverture sur le boîtier.
Ouverture variable
La variation de la focale de 18 mm à 200 mm implique une réduction de l’ouverture maximale de 1-1/3
valeur. Mais aucune compensation n’est nécessaire parce que l’appareil l’effectue automatiquement.
En prise de vues avec une cellule intégrée ou indépendante, ou en photographie au flash en mode
TTL ou non-TTL, utilisez l’ouverture affichée sur l’appareil.
Utilisation d’un parasoleil baïonnette HB-35
Fixation du parasoleil
Alignez l’index de fixation du parasoleil ( ) 2 sur le parasoleil avec l’index de montage du
parasoleil 4 sur l’objectif et tournez le parasoleil 1 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
(vue du côté de l’appareil) jusqu’au déclic de mise en place. (Fig. D)
Vérifiez que l’index de fixation du parasoleil est bien aligné sur l’index de réglage du parasoleil
() 3.
Si le parasoleil de l’objectif n’est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignettage.
Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs
de l’index de fixation du parasoleil) et non par le bord extérieur.
Avant de ranger l’objectif, fixez le parasoleil à l’envers.
Démontage du parasoleil
Tout en maintenant la base (aux environs de l’index de fixation du parasoleil) plutôt que le bord
extérieur, tournez le parasoleil dans le sens des aiguilles d’une montre (vue du côté de l’appareil)
pour le démonter.
Soin de l’objectif
• Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU $. • Si le joint en caoutchouc de l’objectif
# est endommagé, rendez-vous chez votre revendeur ou dans le centre de réparations agréé Nikon
le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires. • Nettoyer la surface de l’objectif avec un
pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces, utiliser de préférence un tissu de coton
doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l’alcool éthylique (éthanol). Essuyer en
mouvement circulaire partant du centre. • Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui
pourrait endommager l’objectif, prendre feu ou nuire à la santé. • Pour protéger la lentille de
l’objectif un filtre NC est disponible. Un paresoleil 1 assure également une bonne protection contre
les chocs. • Lors du rangement de l’objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons
avant et arrière.
• En cas d’inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et
aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits
chimiques (camphre, naphtaline, etc.). • Eviter les projections d’eau ainsi que l’immersion, qui peut
provoquer la rouille et des dommages irréparables. • Divers matériaux de synthèse sont utilisés
dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l’objectif à de fortes chaleurs.
Accessoires fournis • Bouchon avant d’objectif diamètre 72 mm LC-72 • Bouchon arrière
LF-1 • Parasoleil baïonnette HB-35 • Sac souple pour objectif CL-1018
Accessoires en option • Filtres vissants 72 mm
Accessoires incompatibles • Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4
et tous les modèles de bague d’auto-rallonge PK, les bagues K et les accessoires de mise au point
soufflet. L’emploi d’autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement
le manuel d’utilisation de l’accessoire pour les détails.
Caractéristiques
Type d’objectif: Zoom-Nikkor DX AF-S de type G avec processeur et monture baïonnette Nikon
(Spécialement conçus pour être utilisés sur des reflex numériques Nikon –
format DX Nikon)
Focale: 18–200 mm
Ouverture maximale: f/3,5-5,6
Construction optique: 16 éléments en 12 groupes (éléments: 3 lentilles asphérique et 2 lentilles ED)
Champ angulaire: 76° – 8˚
Focales: 18, 24, 35, 50, 70, 135, 200mm
Informations sur la distance: A l’appareil
Zooming: Manuel avec bague de zoom séparée
Mise au point: Système Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur à ondes silencieux interne);
manuel par bague de mise au point séparée
Réduction de la vibration: Méthode de déplacement de l’objectif en utilisant des moteurs à bobine
mobile (VCM)
Echelle des distances de prise de vue: Graduée en mètres et pieds de 0,5 m à l’infini ()
Distance de mise au point minimale: 0,5 m à tous les réglages zoom
Nb. de lamelles du diaphragme: 7 (rondes)
Diaphragme: Entièrement automatique
Plage des ouvertures: f/3,5 à f/22 (à 18 mm), f/5,6 à f/36 (à 200 mm)
Mesure de l’exposition: Par la méthode à pleine ouverture
Taille des accessoires: 72 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions: Env. dia. 77 mm x rallonge 96,5 mm de la bride de montage d’objectif de l’appareil
Poids: Env. 560 g
Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ni obligation de la
part du constructeur.
このたびはDXニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。このレンズは、
ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D2シリーズ、D50など)専用で
す。ニコンDXフォーマットでの撮影画角は、35mm判換算で焦点距離の約1.5倍の焦点距離
に相当する画角になります。ご使用の前に、この「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお
使いください。また、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
主な特長
このレンズは、俊敏で静かなAF(オートフォーカス)撮影を可能にするレンズ内超音波モ
ーター(サイレント・ウェーブ・モーター)駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。
手ブレ補正機能(VR
)を使用すると、使わないときと比べ約4段分*シャッタースピード
を遅くして撮影できるため、シャッタースピードの選択の範囲が広がり、手持ちの望遠撮影
が容易です。
*当社測定条件による
AF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影の切り換えが簡単に
できるフォーカスモード切り換えスイッチを装備しています。
AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル
優先オートフォーカス」機能を装備しています。
被写体までの距離情報をカメラボディー側に伝達する機能を備え、3D測光機能を持ったカ
メラとの組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現します。
ズーミングと被写界深度
撮影を行う場合は、ズームリング5を回転させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってくだ
さい。プレビュー(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することが
できます。
ニコン内焦方式は、通常のレンズと異なるため、至近距離になると焦点距離が若干短くなり
ます。
ピント合わせの方法
ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。
■ M/A(マニュアル優先オートフォーカス)モードの使い方(図A)
1 レンズのフォーカスモード切り換えスイッチ%をM/Aにセットします。
2 オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動ボタンを
持したまま、フォーカスングを手で回転させると、瞬時にマニュアルフォーカス撮影が行
えます。
3 シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。
■オートフォーカスが苦手な被写体について
裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。
手ブレ補正機能(VR
■ 手ブレ補正機能の概念図
■ 手ブレ補正スイッチの使い方(図B)
ON:シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。ファインダー内の画像のブレ
も補正するため、ピント合わせが容易で、フレーミングしやすくなります。
OFF:手ブレを補正しません。
■ 手ブレ補正モード切り換えスイッチの使い方(図C)
NORMAL:主に、通常の手ブレを補正します。パンニングに対応し、流し撮りも行えます。
ACTIVE:乗り物に乗っている等、揺れの激しい条件でのブレから通常の手ブレを補正します。
このモードではパンニング自動検出は行いません。
■ 手ブレ補正使用時のご注意
シャッターボタンを半押し後、ファインダー内画像が安定してから撮影されることをおすすめ
します。
流し撮りする場合は、必ずNORMALモードにしてください。NORMALモードでは、流し
撮りなどでカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しません。例
えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りが
行えます。
手ブレ補正の原理上、シャッターレリーズ後にファインダー像がずれることがあります。
手ブレ補正中にカメラの電源スイッチをOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでくだ
さい。(その状態でレンズを振るとカタカタ音がすることがありますが、故障ではありませ
ん。カメラの電源スイッチを再度ONにすれば、音は消えます。
内蔵フラッシュ搭載のカメラ(D70シリーズ、D50など)で、内蔵フラッシュ充電中には、
手ブレ補正は行いません。
三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチをOFFにしてください。ただし、三脚を使って
も雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、スイッチをONにすることをおすす
めします。
AF作動ボタンのあるカメラで、AF作動ボタンをONにしても、手ブレ補正は作動しません。
カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意
ケラレ(写真の一部に影ができる)を防止するため、レンズフード
1
は取り外して使用してください。
デジタル一眼レフカメラ
ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D100/D200 焦点距離18mmでは、撮影距離1.0m以上。
焦点距離24mm以上は制約なし。
D70s/D70/D50 焦点距離24mmでは、撮影距離1.0m以上。
焦点距離35mm以上は制約なし。
絞り値の設定
絞り値を設定する場合は、カメラで設定してください。
開放F値の変化
このレンズはズーミングにより、開放F値が最大1
1
/3段変化します。ただし、この変化量はカ
メラが自動的に補正しますので、露出を決める際に考慮する必要はありません。また、内蔵露
出計使用時やTTL調光によるスピードライト撮影時はもとより、外部露出計使用時やTTL調光
以外でのスピードライト撮影においてもカメラに表示される絞り値を使用すれば、このズーミ
ングによる開放F値変化に対する補正は不要です。
バヨネットフードHB-35の取り付け、取り外し
■取り付け方
レンズ先端のフード着脱指標4とフード取り付け指標 2ヶ所のいずれか)2を合わせ、
カメラ側から見て反時計回りにカチッと音がするまでフード1を回転させ、確実に取り付けま
す。図D
フード着脱指標とフードセット指標( 3が合っていることを確認してください。
フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元(フード取り
付け指標部分)付近を持って回転させてください。
収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けることができます。
■取り外し方
フードの根元(フード取り付け指標部分)付近を持ち、カメラ側から見て時計回りにフードを
回転させて取り外します。
レンズのお手入れと取り扱い上のご注意
レンズのCPU信号接点$は汚さないようにご注意ください。
レンズマウントゴムリング#が破損した場合は、そのまま使用せず修理を依頼してください。
レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木
綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの
中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルターをお使いいただけます。また、レン
ズフード1も役立ちます。
レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。
レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風
通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳の
あるところも避けてください。
レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外
観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。
付属アクセサリー
72mmスプリング式レンズキャップ LC-72
裏ぶた LF-1
バヨネットフード HB-35
ソフトケース CL-1018
別売アクセサリー
72mmねじ込み式フィルター
使用できないアクセサリー
テレコンバーター:全種類 
オート接写リング:PKリング全種類 
Kリング:全種類
オートリング:BR-4
ベローズアタッチメント:全種類 
※その他のアクセサリーでも、使用できない場合があります。アクセサリーの使用説明書でご
確認ください。
仕 様
型式 ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ
(ニコンデジタル一眼レフカメラ[ニコンDXフォーマット]専用)
焦点距離: 18mm ― 200mm
最大口径比: 1:3.5 ― 5.6
レンズ構成: 12群16枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚)
画角 76°―8°
焦点距離目盛: 18、24、35、50、70、135、200mm
撮影距離情報: カメラボディーへの撮影距離情報出力可能
ズーミング: ズームリングによる回転式
ピント合わせ: IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、
マニュアルフォーカス可能
手ブレ補正: ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
撮影距離目盛: ∞∼0.5m、3ft.(併記)
最短撮影距離: 0.5m(ズーム全域)
絞り羽根枚数: 7枚(円形絞り)
絞り方式: 自動絞り
絞りの範囲: 焦点距離18mm時 f 3.5―22、200mm時 f 5.6―36
測光方式: 開放測光
アタッチメントサイズ
72mm(P = 0.75mm)
大きさ: 約77mm(最大径)× 96.5mm(バヨネット基準面からレンズ先端まで)
質 量(重さ): 約560g
仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。
日本語
M/A
M
ON
OFF
NORMAL
ACTIVE
M/A
M
ON
OFF
NORMAL
ACTIVE
D
A
C
B
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害の発生が想定される内容を示しています。
安全上のご注意
ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を
安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な
内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
表示について
表示と意味は次のようになっています
注意
警告
警告
分解したり修理改造をしないこと
感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと
感電したり、破損部でケガをする原因となります。
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してください。
熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り
出すこと
そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに十分注意して
ください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してください。
水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
発火したり感電の原因となります。
引火爆発のおそれのある場所では使用しないこと
プロパンガスガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災
の原因となります。
レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと
失明や視力障害の原因となります。
接触禁止
に修理依頼を
分解禁止
水かけ禁止
電池を取る
使用禁止
見ないこと
絵表示の例
△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです図の中や近くに具体的な注意内容(左図
の場合は感電注意)が描かれています
記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです図の中や近くに具体的な禁止内容(左
図の場合は分解禁止)が描かれています
●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内
(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。
お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
に修理依頼を
AF (C/S)
マニュアル優先
オートフォーカス撮影
レンズの設定モード
M/A M
マニュアルフォーカス撮影
(フォーカスエイド可)
マニュアルフォーカス撮影(フォーカスエイド可)
カメラの
フォーカスモード
M
AF (C / S)
Autofokus-Modus mit manueller
Einstellmöglichkeit
Fokussiermodus des Objektive
M/A M
Manuelles Fokussieren
(Entfernungsmessung verfügbar)
Manuelles Fokussieren (Entfernungsmessung verfügbar)
Fokussiermodus
der Kamera
M
AF (C / S)
Autofocus avec
priorité manuel
Mode de mise au point de l’objectif
M/A M
Mise au point manuelle
(assistance à la mise au point disponible)
Mise au point manuelle
(assistance à la mise au point disponible)
Mode de mise au
point de l’appareil
M
1 フード
Lens hood
Gegenlichtblende
Parasoleil
Visera del objetivo
Paraluce
2 フード取り付け指標
Lens hood attachment index
Gegenlichtblende-Anbringindex
Index de fixation du parasoleil
Indice de acoplamiento de la visera
del objetivo
Indice di collegamento del paraluce
3 フードセット指標
Lens hood setting index
Gegenlichtblende-Einstellindex
Index de réglage du parasoleil
Indice de ajuste de la visera del
objetivo
Indice di regolazione del paraluce
4 フード着脱指標
Lens hood mounting index
Gegenlichtblende-Montageindex
Index de montage du parasoleil
Indice de montura de la visera del
objetivo
Indice di montaggio del paraluce
5 ズームリング
Zoom ring
Zoomring
Bague de zoom
Anillo de zoom
Anello dello zoom
6 焦点距離目盛
Focal length scale
Brennweitenskala
Echelle de focale
Escala de distancias focales
Scala della lunghezza focale
7 焦点距離目盛指標
Focal length index
Brennweiten-Index
Index des distances focales
Indicador de distancias focales
Indice delle distanze focali
8 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle des distances
Escala de distancias
Scala delle distanze
9 距離目盛基準線
Distance index line
Entfernungs Indexlinie
Ligne de repère des distance
Línea indicadora de distancias
Contrassegno distanza
! フォーカスリング
Focus ring
Entfernungseinstellring
Bague de mise au point
Anillo de enfoque
Anello di messa a fuoco
" レンズ着脱指標
Mounting index
Objektivindex
Index de montage
Indice de monturas
Indice di montaggio
# レンズマウント
ムリン
Lens mount rubber gasket
Gummiring der Objektivfassung
Joint en caoutchouc de lobjectif
Junta de goma de montaje del objetivo
Guarnizione in gomma della montatura
dellobiettivo
$ CPU信号接点
CPU contacts
CPU-Kontakte
Contacts CPU
Contactos CPU
Contatti CPU
% フォーカスモード切り換えスイッチ
Focus mode switch
Fokussierschalter
Commutateur de mode de mise au point
Interruptor de modo de enfoque
Interruttore del modo di messa a fuoco
& 手ブレ補正スイッチ
Vibration reduction ON/OFF switch
ON/OFF-Schalter zur Vibrationsreduktion
Commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET)
de réduction de la vibration
Interruptor de ON/OFF de reducción
de vibración
Interruttore di ON/OFF della riduzione
delle vibrazioni
( 手ブレ補正モード切り換えスイッチ
Vibration reduction mode switch
Schalter zur Vibrationsreduktion
(VR-Schalter)
Commutateur de mode de réduction
de vibration
Interruptor de modo de reducción
de vibración
Interruttore della modalità di riduzione
delle vibrazioni
NORMALモードで対応
パンニング
(流し撮り)
手ブレ
ACTIVEモードで対応
激しい揺れ
例)乗り物等
での揺れ
大
高
振  幅
手ブレ補正
NORMALモードまたはACTIVEモード
で対応
パンニング(流し撮り)での手ブレ補正
NORMALモードで対応
激しい揺れでの手ブレ補正
ACTIVEモードで対応
Set the vibration reduction mode
switch to
“NORMAL”.
Panning shots
Camera shake
Set the vibration reduction mode
switch to
“ACTIVE”.
When taking pictures
Set the vibration reduction mode switch to
either “NORMAL” or “ACTIVE”.
When taking panning shots
Set the vibration reduction mode switch to
“NORMAL”.
When taking pictures from a moving vehicle
Set the vibration reduction mode switch to
“ACTIVE”.
Strength of vibrations
Camera shake
when taking
pictures from a
moving vehicle
Number of vibrations
AF (C / S)
Autofocus with
manual priority
Lens focus mode
M/A M
Manual focus
(Focus assist is available.)
Manual focus (Focus assist is available.)
Cameras
focus mode
M
NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8331, JAPAN
使用説明書
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6 IF-ED
使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新しい使用説明書をお求め(有料)
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles
or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.
J
p
En
De
Fr
Es
It
Ck
Ch
Printed in Japan TT6A01000301 (80) 7MAA2680--
Einstellung des VR-Schalters auf
NORMAL
Kameraschwenks
Kameraverwacklungen
Einstellung des VR-Schalters auf
ACTIVE
Bei normalen Aufnahmen
Den VR-Schalter auf NORMAL
oder ACTIVE stellen.
Bei Schwenkaufnahmen
Den VR-Schalter auf NORMAL stellen.
Bei Aufnahmen aus einem Fahrzeug
in Bewegung
Den VR-Schalter auf ACTIVE stellen.
Stärke der Vibrationen
Kamera-
verwacklungen
bei Aufnahmen
aus einem
bewegten
Fahrzeug
Anzahl der Vibrationen
Placez le commutateur de mode de
réduction de vibration sur NORMAL.
Panoramiques
Bougé de lappareil
Placez le
commutateur de mode de
réduction de vibration sur
ACTIVE.
Pendant la prise de vue
Réglez le commutateur du mode de
réduction de la vibration soit sur NORMAL
soit sur ACTIVE.
Lors de la prise de vue de panoramiques
Réglez le commutateur du mode de
réduction de la vibration sur NORMAL.
Lors de la prise de vue depuis un
véhicule en mouvement
Réglez le commutateur du mode de
réduction de la vibration sur ACTIVE.
Force des vibrations
Bougé de
lappareil lorsque
les photos sont prises
dun véhicule en
mouvement
Nombre de vibrations

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Nikon AF-S 18-200 3,5-5,6 G ED VR II;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Σχετικά προϊόντα: