Εγχειρίδιο Panasonic CU-Z71TKEA

Panasonic CU-Z71TKEA

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic CU-Z71TKEA. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
CU-Z71TKEA
Προϊόν
Γλώσσα
γαλλική γλώσσα, ισπανικά, Πορτογάλος, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
Eλληνικά Български Português Español Français
ACXF55-18930
POWERFUL
Mode d’emploi
Climatiseur
2-23
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire ce mode d’emploi dans
son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Le manuel d’installation inclus doit être conservé et lu par
l’installateur avant l’installation.
Instrucciones de funcionamiento
Climatizador de aire
24-45
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas
instrucciones de funcionamiento y conservarlas para futuras
consultas.
El instalador debe guardar y leer las Instrucciones de
instalación incluidas antes de la instalación.
Instruções de funcionamento
Aparelho de ar condicionado
46-67
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual
de utilização e guarde-o para future referência.
As Instruções de Instalação inclusas devem ser guardadas e
o instalador deve-as ler antes de efetuar a instalação.
Инструкции за работа
Климатик
68-89
Преди да задействате климатика, моля, прочетете
внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за
бъдещи справки.
Включеното ръководство за монтаж трябва да се
съхранява и прочете от монтажника преди извършване
на монтажа.
Οδηγίες λειτουργίας
Κλιματιστικό
90-111
Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά
αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική
αναφορά.
Οι Οδηγίες Εγκατάστασης που παρέχονται πρέπει να
φυλαχθούν και να διαβαστούν από τον εγκαταστάτη πριν από
την εγκατάσταση.
Operating Instructions
Air Conditioner
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-Z25TKEA
CS-Z35TKEA
CS-Z42TKEA
CS-Z50TKEA
CS-Z71TKEA
CU-Z25TKEA
CU-Z35TKEA
CU-Z42TKEA
CU-Z50TKEA
CU-Z71TKEA
ACXF55-18930_book2.indb 1ACXF55-18930_book2.indb 1 1/10/2018 11:54:17 AM1/10/2018 11:54:17 AM

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic CU-Z71TKEA;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: