Εγχειρίδιο Panasonic HC-V500

Panasonic HC-V500

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic HC-V500. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
HC-V500
Προϊόν
EAN
885170070325
Γλώσσα
ιταλικός, Νορβηγός, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
HC-V500
HC-V500M
VQT3W37
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Îñíîâíè ôóíêöèè
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:
Óåáñàéò: http://www.panasonic-europe.com
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå êàìåðàòà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà èçïîëçâàíåòî íà òàçè
âèäåîêàìåðà ùå íàìåðèòå â "Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
(PDF ôîðìàò)" íà ïðåäîñòàâåíèÿ CD-ROM äèñê.
Èíñòàëèðàéòå ÿ íà êîìïþòúðà ñè, çà äà ÿ ïðî÷åòåòå.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic HC-V500;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Ποιότητα εικόνας
Megapixel 3 MP
Κάμερα τύπου Compact φωτογραφική μηχανή
Τύπος αισθητήρα Live MOS
Μέγιστη ανάλυση εικόνας - εικονοστοιχεία
Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας 1856 x 1392, 1920 x 1080, 2064 x 1376, 2304 x 1296
Σταθεροποιητής εικόνας yes
Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας 3:2, 4:3, 16:9
Συνολικά megapixel 1.5 MP
Τύποι φωτογραφικών μορφών JPG
Μέγεθος αισθητήρα εικόνας 1/5.8
Σύστημα Φακών
Οπτική εστίαση (zoom) 38 x
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) 2500 x
Εστιακή απόσταση 2.35 - 89.3 mm
Ελάχιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 32.4 mm
Μέγιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 1547 mm
Ελάχιστη οπή -
Μέγιστη οπή -
Σταθεροποιητής εικόνας yes
Οπτική εστίαση (zoom) 38 x
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) 2500 x
Εστιακή απόσταση 2.35 - 89.3 mm
Ελάχιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 32.4 mm
Μέγιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 1547 mm
Ελάχιστη οπή -
Μέγιστη οπή -
Εστίαση
Λειτουργίες αυτόματης εστίασης (AF) -
Έκθεση φωτός
Ευαισθησία ISO -
Λειτουργίες έκθεσης φωτός Αυτοκίνητο
Ευαισθησία ISO -
Λειτουργίες έκθεσης φωτός Αυτοκίνητο
Λειτουργίες σκηνής -
Κλείστρο
Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου 1/8000 s
Αργή ταχύτητα κλείστρου 0.017 s
Φλας/ Flash
Λειτουργίες φλας -
Λειτουργίες φλας -
Φωτογραφική μηχανή
Ισορροπία λευκού Auto, Cloudy
Λειτουργία αποτύπωσης Auto, Manual
Λειτουργίες σκηνής -
Αναπαραγωγή (playback) φωτογραφικής μηχανής Ταινία
Αυτοχρονομέτρηση - s
Εφέ φωτογραφιών -
3D συμβατότητα yes
Γλώσσες Οθόνης (OSD) ENG, ESP
Κάμερα σύστημα αρχείων DCF 2.0, Exif 2.2
Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας 3:2, 4:3, 16:9
Λειτουργία αποτύπωσης Auto, Manual
Αναπαραγωγή (playback) φωτογραφικής μηχανής Ταινία
Αυτοχρονομέτρηση - s
Εφέ φωτογραφιών -
3D συμβατότητα yes
Γλώσσες Οθόνης (OSD) ENG, ESP
Βίντεο/ Video
Μέγιστη ανάλυση βίντεο 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Ψηφίσματα βίντεο 960 x 540, 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Τύπος HD Full HD
Φορμά συμπίεσης AVCHD, H.264, MPEG4
Εγγραφή βίντεο yes
Μέγιστη ανάλυση βίντεο 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Ψηφίσματα βίντεο 960 x 540, 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Τύπος HD Full HD
Φορμά συμπίεσης AVCHD, H.264, MPEG4
Ηχος/ audio
Ενσωματωμένο μικρόφωνο yes
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου AAC
Ενσωματωμένο μικρόφωνο yes
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου AAC
Μνήμη
Εσωτερική μνήμη - MB
Συσκευή κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC
Οθόνη
Τύπος οθόνης LCD
Μέγεθος οθόνης 3
Ανάλυση οθόνης (αριθμητικά) 230400 εικονοστοιχεία
Τύπος οθόνης LCD
Μέγεθος οθόνης 3
Ανάλυση οθόνης (αριθμητικά) 230400 εικονοστοιχεία
Συνδεσιμότητα
PictBridge -
Έκδοση USB 2.0
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC yes
Προαιρετική συνδεσιμότητα USB 2.0
HDMI yes
PictBridge -
Πλήθος θυρών USB 2.0 1
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC yes
HDMI yes
Άλλα χαρακτηριστικά
Ποσότητα θυρών HDMI 1
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 52.5 x 119.5 x 65 mm
Τυπική συνδεσιμότητα USB 2.0, HDMI
Ηχογράφηση Dolby Digital
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης yes
Θύρες USB 2.0 1
Εύρος οπής 1.8 - 4.2
Megapixel 3 MP
Εσωτερική μνήμη - MB
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows yes
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 52.5 x 119.5 x 65 mm
Τυπική συνδεσιμότητα USB 2.0, HDMI
Θύρες USB 2.0 1
Εύρος οπής 1.8 - 4.2
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Βάρος και διαστάσεις
Πλάτος 52.5 mm
Βάθος 119.5 mm
Ύψος 65 mm
Βάρος 227 g
Πλάτος 52.5 mm
Βάθος 119.5 mm
Ύψος 65 mm
Βάρος 227 g
Μπαταρία
Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion )
Τάση μπαταρίας 3.6 V
Επιδόσεις μπαταρίας 1790 mAh
Τύπος πηγής ρεύματος AC, Battery
Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion )
Τάση μπαταρίας 3.6 V
Επιδόσεις μπαταρίας 1790 mAh
Απαιτήσεις Συστήματος
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows yes
Περιεχόμενο πακέτου
Δεσμίδα προσαρμογέων AC yes
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια AC, AV, USB
Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες yes
Δεσμίδα προσαρμογέων AC yes
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια AC, AV, USB
Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες yes
Αισθητήρας εικόνας
Τύπος αισθητήρα Live MOS
Συνολικά megapixel 1.5 MP
Ακίνητη εικόνα
Μέγιστη ανάλυση εικόνας - εικονοστοιχεία
Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας 1856 x 1392, 1920 x 1080, 2064 x 1376, 2304 x 1296
Τύποι φωτογραφικών μορφών JPG
Ισορροπία λευκού
Ισορροπία λευκού Auto, Cloudy
Μέσα Αποθήκευσης
Συσκευή κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC
Κάμερα σύστημα αρχείων DCF 2.0, Exif 2.2
Τεχνικές λεπτομέρειες
Μέγεθος αισθητήρα εικόνας 1/5.8