Εγχειρίδιο Panasonic HC-V510

Panasonic HC-V510

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic HC-V510. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
HC-V510
Προϊόν
EAN
5025232723027
Γλώσσα
Αγγλικά, ιταλικός, Νορβηγός, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
HC-V520
HC-V520M
HC-V510
VQT4Q37
Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
 òàçè èíñòðóêöèÿ ñà îïèñàíè îñíîâíèòå ôóíêöèè íà âèäåîêàìåðàòà.
Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
(PDF ôîðìàò)”, êîÿòî å çàïèñàíà íà ïðåäîñòàâåíèÿ CD-ROM äèñê.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic HC-V510;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Αισθητήρας εικόνας
Τύπος αισθητήρα MOS
Συνολικά megapixel 2.51 MP
Μέγεθος αισθητήρα CCD 1/5.8
Effective megapixels (εικόνα) 2.25 MP
Effective megapixels (ταινία) 2.25 MP
Σύστημα Φακών
Οπτική εστίαση (zoom) 62 x
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) 150 x
Σταθεροποιητής εικόνας yes
Εναλλάξιμος φακός no
Εστιακή απόσταση 2.06 - 103 mm
Ελάχιστη οπή 1.8
Μέγιστη οπή 4.2
Ελάχιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 28 mm
Μέγιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) 1748 mm
Μέσα Αποθήκευσης
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης - GB
Τύπος μέσου βιντεοκάμερας Κάρτα μνήμης
Συσκευή κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC
Υποδοχές μνήμης 1
Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων no
Τύπος ταινίας βιντεοκάμερας no
Εστίαση
Προσαρμογή εστίασης Auto/Manual
Φλας/ Flash
Ενσωματωμένο φλας -
Ενσωματωμένο φως -
Κλείστρο
Ταχύτητα κλείστρου (φωτογραφία) 1/2 - 1/2000 s
Οθόνη
Μέγεθος οθόνης 3
Ενσωματωμένη οθόνη yes
Τύπος οθόνης LCD
Ανάλυση οθόνης (αριθμητικά) 460800 εικονοστοιχεία
Σκόπευτρο
Σκόπευτρο -
Φωτογραφική μηχανή
Τύπος βιντεοκάμερας Βιντεοκάμερα χειρός
Ελάχιστος φωτισμός 1 lx
3D συμβατότητα -
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
- yes
Βίντεο/ Video
Μέγιστη ανάλυση βίντεο 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Φορμά συμπίεσης MPEG4
Τύπος HD Full HD
Ακίνητη εικόνα
Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας 1920 x 1080, 4224 x 2376
Τύποι φωτογραφικών μορφών JPG
Μέγιστη ανάλυση εικόνας 4224 x 2376 εικονοστοιχεία
Ηχος/ audio
Εσωτερικός ήχος Stereo
Ενσωματωμένο μικρόφωνο yes
Ενσωματωμένα ηχεία yes
Συνδεσιμότητα
PictBridge -
Έξοδος component video (YPbPr/YCbCr) -
HDMI yes
Έξοδος S-Video -
Πλήθος θυρών USB 2.0 1
εξόδους ακουστικών -
Πλήθος θυρών USB 3.0 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α 0
Δικτύωση
Wi-Fi no
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) no
Μπαταρία
Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion )
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) - h
Επιδόσεις μπαταρίας 1940 mAh
Βάρος και διαστάσεις
Πλάτος 53 mm
Βάθος 116 mm
Ύψος 61 mm
Βάρος 225 g
Άλλα χαρακτηριστικά
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows yes
Λειτουργία φωτογράφισης yes
Περιεχόμενο πακέτου
Προεγκατεστημένο λογισμικό HD Writer AE 5.0
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια AC, HDMI, USB
Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες yes
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης yes
Δεσμίδα προσαρμογέων AC yes
Κάρτα εγγύησης yes