Εγχειρίδιο Pelgrim OSK955

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Pelgrim OSK955. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Pelgrim OSK955.

Handleiding
Manual
Notice d’utilisation
Anleitung
1111
1010
99
88
77
55
44
33
22
11
00
1111
1010
99
88
77
55
44
33
22
11
00
1111
1010
99
88
77
55
44
33
22
11
00
1111
1010
99
88
77
55
44
33
22
11
00
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
00
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
00
AA
UU
TT
ST STOPOPTIMETIME
Inbouwoven
Built-in-oven
Four encastrable
Einbau-Ofen
955-975-995
OSK/OKW
Pelgrim confère 5 années de garantie sur l'appareil à condition que celui-ci ait été raccordé
selon les règles de l'art par un installateur agréé conformément aux prescriptions d'installation.
Pelgrim s'engage à remplacer gratuitement et ce pendant 5 années à dater de l'achat les
pièces.
Pendant l'année suivant la date de l'achat il ne sera pas porté en compte de frais de
déplacement ni de main-d'oeuvre.
Tombent sous la garantie tous les vices et dysfonctionnements résultant de fautes de
construction ou de pièces défectueuses.
Les fautes d'installation et d'utilisation ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Nom et adresse de l'installateur:
Date d'achat:
Pelgrim gibt 5 Jahr Garantie auf dieses Gerät, falls es fachkundig durch einen anerkannten
Installateur und in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften angeschlossen wurde.
Pelgrim verpflichtet sich, 5 Jahr lang nach Ankaufdatum kostenlos Ersatzteile auszuwechseln.
1 Jahr lang nach Ankaufdatum werden keine Fahrtkosten und kein Arbeitslohn berechnet.
Unter die Garantie fallen alle Reparaturen, infolge von Konstruktionsfehlern oder fehlerhaften
Ersatzteilen.
Beim Service müssen Bezahlungsbeweis und Garantiezertifikat vorgezeigt werden.
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch-/Installation entstanden sind,gehören nicht zur
Garantie.
Name und Adresse Installateur:
Ankaufdatum:
CERTIFICAT DE GARANTIE
GARANTIEZERTIFIKAT

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Pelgrim OSK955;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Pelgrim OSK955 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Pelgrim OSK955 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.