Εγχειρίδιο Pelgrim PSK960

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Pelgrim PSK960. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Pelgrim PSK960.

Handleiding
Notice d’utilisation - Anleitung - Manual
PSK660RVS
PSK960RVS
700003130000
Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.
La plaque d’identification de l’appareil se trouve sur l’intérieur de l’appareil.
Das Gerätetypenschild befindet sich innen am Gerät.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.
Plak hier het toestel-identificatieplaatje.
Placez ici la plaque d’identification de l’appareil.
Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein.
Stick the appliance identification card here.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department,
have the complete type number to hand.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Pelgrim PSK960;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Pelgrim PSK960 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Pelgrim PSK960 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.