Εγχειρίδιο Philips AVENT SCD113

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Philips AVENT SCD113. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Philips AVENT SCD113.

Pacier
Suce
FSC
3000.045.1966.1 (6/9/2019)
ENGLISH
Pacier
For your child‘s safety
WARNING!
Inspect carefully before
each use. Pull the pacier
in all directions. Throw
away at the rst signs of
damage or weakness.
Never attach other
ribbons or cords to a
pacier, your child may
be strangled by them. Do
not tie pacier around
child‘s neck as it presents
a strangulation danger.
Always make sure your
baby uses the correct
pacier size. Philips Avent
paciers come in dierent
sizes, based on age range.
Before rst use: Place
the pacier in boiling
water for 5 minutes. Let it
cool down for 5 minutes
before you give it to your
baby. Let water trapped
inside the nipple cool
down and then squeeze
it out. This is to ensure
hygiene.
Cleaning and sterilizing:
Clean the pacier with
warm water and mild
soap before every use.
DO NOT use abrasive
cleaning agents or
aggressive chemicals/
substances on paciers.
Excessive combinations
of detergents may
eventually cause plastic
components to crack. If
this occurs, replace your
pacier immediately.
Paciers are suitable
for all commonly used
forms of sterilization.
Clean surfaces and your
hands thoroughly before
contact with sterilized
paciers.
Using: Always use this
product under adult
supervision. Replace the
pacier after 4 weeks
of use, for safety and
hygiene reasons.
If the pacier becomes
lodged in the mouth,
DO NOT PANIC; it cannot
be swallowed and is
designed to cope with
such an event. Remove
from the mouth with care,
as gently as possible.
Never dip the nipple in
sweet substances or
medication, your child
may get tooth decay.
Storage: Store the
pacier in a dry covered
container. Do not leave a
pacier in direct sunlight
or near a source of heat,
or leave in sterilizing
solution for longer than
recommended, as this
may weaken the nipple.
If you need information
or support, please visit
www.philips.com/
support.
FRANÇAIS (CANADA)
Suce
Pour la sécurité de
votre enfant
AVERTISSEMENT!
Inspectez-les
soigneusement avant
chaque utilisation.
Tirez la suce dans
toutes les directions.
Jetez l’appareil si vous
constatez le moindre
signe de dommage
ou d’usure. N’attachez
jamais d’autres rubans
ou cordons à la suce.
Ces derniers pourraient
étrangler votre enfant.
N’attachez pas la suce
autour du cou de
votre enfant, car cela
représente un risque
d’étranglement. Vériez
toujours que votre bébé
utilise la taille de suce
qui lui convient. Les
suces Philips Avent sont
proposées en diérentes
tailles, selon l’âge.
Avant la première
utilisation :
Plongez la suce dans
l‘eau bouillante pendant
5 minutes. Laissez-la
refroidir pendant environ
5 minutes avant de la
donner à votre bébé.
Laissez refroidir l’eau
emprisonnée dans la
tétine, puis pressez pour
la faire sortir. Ceci en
garantit l’hygiène.
Nettoyage et
stérilisation : Nettoyez
la suce avec de l’eau
chaude et du savon
doux avant chaque
utilisation. N’APPLIQUEZ
JAMAIS de produits de
nettoyage abrasifs ni de
substances chimiques
corrosives sur les suces.
Les combinaisons
excessives de détergents
pourraient provoquer
des ssures dans les
composants plastiques.
Dans ce cas, remplacez
la suce immédiatement.
Les suces se prêtent à
toutes les méthodes
courantes de stérilisation.
Lavez soigneusement
les surfaces et vos mains
avant de toucher des
suces stérilisées.
Utilisation : Veillez à
ce que ce produit soit
toujours utilisé sous
la supervision d’un
adulte. Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité,
remplacez la suce après
4 semaines d’utilisation.
Si la suce se coince
dans la bouche,
NE PANIQUEZ PAS.
Elle ne peut pas être
avalée et est conçue pour
de tels cas. Retirez-la
de la bouche de votre
enfant aussi doucement
que possible. Ne trempez
jamais la tétine dans des
substances sucrées ou
des médicaments an
d‘éviter l‘apparition de
caries.
Rangement : Rangez la
suce dans un conteneur
sec et couvert. Ne
conservez pas la
suce dans un endroit
directement exposé à la
lumière du soleil ou près
d’une source de chaleur et
ne la laissez pas dans une
solution de stérilisation
au-delà de la durée
recommandée, car cela
pourrait l‘endommager.
Pour obtenir plus
d’informations ou de
l’assistance, visitez notre
site : www.philips.com/
support.
Trademarks owned by the
Philips Group.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All Rights Reserved.
Les marques de commerce sont
la propriété du Groupe Philips.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
In US manufactured for /
fabriqué aux États-Unis pour :
Philips Consumer Lifestyle /
Mode de Vie / Consommateurs
Philips, a division of /
une division de Philips
Electronics North America
Corporation, P.O. Box 10313,
Stamford, CT 06904.
In Canada imported for /
importé au Canada pour :
Philips Electronics Ltd /
Philips Électronique Ltée,
281 Hillmount Road,
Markham, ON L6C 2S3.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Philips AVENT SCD113;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Philips AVENT SCD113 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Philips AVENT SCD113 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Προδιαγραφές προϊόντων

Μάρκα Philips AVENT
Μοντέλο SCD113
Προϊόν Βρεφικό προϊόν
EAN 0075020068729
Γλώσσα Αγγλικά, γαλλική γλώσσα
Κατηγορία προϊόντος Βρεφικά προϊόντα
Τύπος αρχείου PDF
Τεχνικές λεπτομέρειες
Χωρητικότητα φιάλης 260ml
Χωρητικότητα φιάλης 2 260ml
Συνιστώμενη ηλικία (ελάχιστη) 0μήνας(ες)
Συνιστώμενη ηλικία (μέγιστη) 6μήνας(ες)
Βαλβίδα κατά των κολικών
Πλαστική φιάλη Πολυπροπυλένιο
εύκολο στον καθαρισμό
Χωρίς δισφαινόλη Α (BPA)
Υλικό θηλής Σιλικόνη
Περιλαμβάνονται εξαρτήματα 2 x Orthodontic Pacifiers
Υλικό Polypropylene (PP), Silicone
Χρώμα
Χρώμα προϊόντος Teal
Περιεχόμενο πακέτου
Αριθμός φιαλών που περιλαμβάνονται 2
Αριθμός των θηλών περιλαμβάνονται 2
Περιλαμβάνεται πιπίλα