Εγχειρίδιο Rokinon Cine DS DS135M-NEX

Rokinon Cine DS DS135M-NEX

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Rokinon Cine DS DS135M-NEX. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Rokinon
Μοντέλο
Cine DS DS135M-NEX
Προϊόν
EAN
0084438764291
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
Instruction Manual
We believe that this new 135mm T2.2 ED UMC lens for video recording will give you a
special photographic experience.
The 135mm T2.2 ED UMC lens completes an optical system based on superior optical
technologies, and maintains excellent resolution by adopting a high refractive low
dispersive lens and an UMC (Ultra Multi Coating).
Advantages of the 135mm T2.2 ED UMC
1. 35mm full frame image size.
2. It compensates for aberrations by using a high refractive low dispersive lens and high
class optical glass, and at the fully opened position, produces a high resolution and a
high contrast at the center of the lens as well as around the periphery.
3. Produces smooth focusing by means of the aperture design, which comes close to a
circular shape with its 9 diaphragm blades.
4. The hood and UMC(Ultra Multi Coating) design suppresses flaring and ghost images.
5. Robust durability with a high strength aluminum alloy body.
6. Smooth control when a follow focus is attached since the lens is equipped with a gear
for the focus and aperture.
7. Easy to use it for shooting animals, still life and close shot with its shortest shooting
distance of 0.8m, despite of its angle of view of 18º.
The 135mm T2.2 ED UMC lens for video recording is designed with its own mount.
You can mount the lens directly onto the camera without using an additional adaptor.
Please read this instruction manual carefully and use it accordingly.
Please read the 'Safety Precautions' at the back of this instruction manual prior to use.
Please read this instruction manual prior to use.
1. Component Names
Mount (camera
locking area)
Gear for aperture
adjustment
Distance scale
indicator mark
Focus Scale Gear for focus
adjustment
Hood locking tube
Hood T number
2. Attaching and Detaching
3. Focus Adjustment
The 135mm T2.2 ED UMC lens mount is uniquely designed for Canon, Nikon (Fujifilm) F,
Pentax (Samsung GX) K, Sony (Minolta) α, Cannon M, Sony E, Fujifilm X, Samsung NX,
Four-thirds and Micro four-thirds cameras.
Attaching
Gently hold the lens hood, align the camera mount attachment point with the attachment
reference point or line on the lens, push the lens into the camera and gently rotate the
lens 90 degrees clockwise from the front view, until it makes a clicking sound.
Detaching
Gently hold the lens hood, press the lens release button on the camera, and turn the lens
counterclockwise to detach the lens.
When using the 135mm T2.2 ED UMC lens, you can set the focus of a subject by turning
the focus adjustment gear, since it is an MF (Manual Focus) adjustment lens.
Nikon, Pentax K Mount
To change the focus from a subject that is far away to a subject that is close,Turn the
focusing gear counterclockwise (from to 0.8) and focus on the clearest subject by
using the indicator signal on the camera or by checking visually.
To change the focus from a subject that is close to a subject that is far away,Turn the
focusing gear clockwise (from 0.8 to ) and focus on the clearest subject using the
indicator signal on the camera or by checking visually.
Canon, Sony α, Cannon M, Sony E, Fujifilm X, Samsung NX, FT, MFT
Mount
To change the focus from a subject that is far away to a subject that is close,Turn the
focusing gear clockwise (from to 0.8) and focus on the clearest subject by checking
visually.
To change the focus from a subject that is close to a subject that is far away,Turn the
focusing gear counterclockwise (from 0.8 to ) and focus on the clearest subject by
checking visually.
4. Brightness Control
5. Mounting the Hood
You can set the brightness you want by turning the aperture adjustment gear when
using the 135mm T2.2 ED UMC lens.
You can set T NO from 2.2 to 22.
(The aperture is a stepless control type, so it does not stop exactly.)
The hood guarantees speedy, efficient, safe and precise installation, and enables you
to enjoy shooting that is free from ghosting or flaring.
Align the attachment reference point on the hood with the reference point for a hood on
the lens, push the hood onto the lens and turn the hood clockwise until it makes a
clicking sound.
6. Camera Settings
Some cameras require special settings when using this lens.
Canon Mount
Nikon Mount
Pentax K Mount
1) Record a video in Av, Tv, P, CA, or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of
1/30.
(The procedures above are for the 5D MARKII. The settings for the camera or the menu may
vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
Please refer to the following and set the camera when necessary.
1) Record a video in M or A mode.
2) Adjust the exposure using the dial steps +5 to -5.
(The procedures above are for the D7000. The settings for the camera or the menu may vary
based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of
1/30.
(The procedures above are for the K-30. The settings for the camera or the menu may vary
based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
Sony α Mount
Canon M Mount
Fujifilm X Mount
Sony E Mount
1) Record a video in A, S, P or M mode.
(The procedures above are for the A580. The settings for the camera or the menu
may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the
camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in Av, Tv, P, CA or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum
of 1/30.
(The procedures above are for the Cannon M. The settings for the camera or the
menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to
the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in mode.
(The procedures above are for the X-Pro1. The settings for the camera or the menu
may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the
camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in A, S, P or M mode.
2) Adjust the exposure by rotating the dial at the back of the camera.
(The procedures above are for the NEX-5. The settings for the camera or the menu
may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the
camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)
Samsung NX Mount
Four Thirds FT Mount
Micro Four Thirds Mount
1) Record a video in A, M or mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of
1/30.
(The procedures above are for the NX-200. The settings for the camera or the menu may vary
based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in , P, A, or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of
1/30.
(The procedures above are for the E-5. The settings for the camera or the menu may vary
based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
1) Record a video in , P, A, or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of
1/30.
(The procedures above are for the E-5. The settings for the camera or the menu may vary
based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or
contact the camera manufacturer for detailed information.)
SPECIFICATIONS
APERTURE RANGE
(T-STOP)
OPTICAL CONSTRUCTION
MINIMUM FOCUSING
DISTANCE
FILTER SIZE
MAXIMUM DIAMETER
MOUNT
ANGLE
OF VIEW
LENGTH (LENS MOUNT
TO FRONT)
WEIGHT (CAP, HOOD
DETACHABLE)
35mm
APS-C
FOUR_
THIRES 4/3”
GEAR
MODULE
FOCUS DIAMETER
APERTURE DIAMETER
1:2.2 135mm ED UMC
T2.2 to T22
11 ELEMENTS IN 7 GROUPS
0.8 m (2.62 ft)
Ø 77mm
Ø 82mm
7. SPEC
Symptoms Cause Countermeasures
A lens cannot be attached to
the camera.
A lens cannot be detached
from the camera.
Blurry images
The reference point on the lens is not aligned
with the lens attachment reference point on
the camera.
Align the attachment reference point on the lens
with the lens attachment reference point on the
camera.
Incorrect rotation direction for detaching the
lens.If you turn the lens while holding the
camera, it may cause damage to the lens.
Hold down the lens release button on the camera,
gently turn the lens toward the lens
attachment/detachment reference point marked on
the camera, and then pull the lens away.
Incorrect focusing.Camera shake, or
insufficient shutter speed.
Turn the focusing ring while checking the subject
with the indicator in the camera or checking
visually to set the focus until the subject is clear,
and then press the shutter. After selecting a
shutter speed of 1/125 sec or faster, steady the
camera and take a photograph.
Automatic focusing does not
work properly.
The pictures are too dark or
too bright.
The camera flash is not
synchronized to the camera.
A manual focusing lens has trouble with
automatic focusing.
Turn the focusing ring to focus on a subject.
The exposure is incorrect.
Set the aperture adjustment ring of the lens correctly.
With a non-CPU lens, the camera flash may
not be geared to some cameras.
Refer to the camera manual.
There is no camera finder
indication or display.
Zoom failure.
The lens can't be attached to
other cameras.
You want to attach our 2X or
1.4X converter lens.
This lens doesn't have electronic contacts, so
there is no electronic communication with the
camera.
No problem with shooting.
This lens is a single lens.
This lens is designed for a specific mount type.
Purchase the designated lens mount.
Our converter is designed for the T (M42
SCREW) mount only, thus it cannot be used
with this product.
You can use each company's own mount
converter.However, be aware that auto focusing
is unavailable.
8. Troubleshooting
9. Safety Precautions
WARNING!
Do not wet this product or expose it to a moist environment. It may cause a
fire or electric shock.
CAUTION!
Don't use this product or store it close to devices that generate heat i.e.,
heaters, thermal regulators, stoves, stereo amplifiers.
Do not expose the lens to drastic temperature changes.
Do not touch the surface of the lens with your hand, or let it come into
contact with sharp objects.
Do not drop the lens.
Do not soak the lens in water, and avoid water splashing onto the lens.
If there are foreign bodies on the lens, use a lens cleaning kit only.
http://www.syopt.co.kr
Headquarters and Factory : 123 Jayumuyeok 6-gil, MasanHoewon-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, Korea(Bongam-dong) (Masan Fee Trade Zone 2
P.O.BOX 340) Postal code: 630-500
TEL: 055) 250-5600 FAX : 055) 292-3135
Sales department : 5th floor, 124, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
(Yeoksam-dong Chungbo building) Postal code: 135-933
TEL: 02) 784-9961 FAX: 02) 784-1440
Figure
Figure
The following precautions are divided into two types
according to the level of danger.
Warning Caution
If this instruction is not
followed, it may cause death
or severe injury to the user.
If this instruction is not
followed, it may cause
damage or injury to the user.
The following pictograms are used in the below precautions:
Requires caution. Inside the pictogram it shows contents of
precautions. (The pictogram on the left shows the caution for ignition.)
Shows prohibition. Inside the pictogram it shows contents of prohibition.
(The pictogram on the left shows the prohibition of disassembly.)
Shows instruction. Inside the pictogram it shows contents of instructions.
(It shows instruction of precaution in the pictogram on the left.)
Warning Caution
Don't look at the sun through
the lens.It may cause blindness.
Attach the lens to the camera
correctly and make sure that
the lens is attached firmly. If the
lens is not attached correctly, it may
not be pulled out or it may fall down,
causing injury.
Do not apply excessive weight
on the lens attached to the
camera. It may cause damage
to the lens and camera
mounts. Be sure to hold the
lens when operating or moving.
Ensure that the camera
operates properly by checking
the lens beforehand or by test
shooting for important events such as
a wedding ceremony and an overseas
trip.
Keep the lens out of
children's reach. It may drop
or fall down, causing injury.
Do not modify or alter the
lens.It may lead to failure of
the camera. Modified or
altered lenses may not be repaired.
Don't leave the lens in direct
sunlight. It may cause a fire,
depending on lenses that
concentrate light on a close
object.
Don't look at the sun directly
through a camera with a lens
attached. It may cause
damage to one's eyesight.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Rokinon Cine DS DS135M-NEX;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Σύστημα Φακών
Εξάρτημα για SLR
Διάρθρωση φακού 11/7
Τύπος φακού Τηλεφακός
Σταθερή εστιακή απόσταση 135 mm
Ελάχιστη οπή 2.2
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 9
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.8 m
Μέγιστη οπή 22
Σταθεροποιητής εικόνας no
Γωνία θέασης, οριζόντια 18.8 °
Μορφή αισθητήρα εικόνας Πλήρες πλαίσιο
Διεπαφή σύνδεσης φακού Sony E
Απόδοση
Χειροκίνητη εστίαση yes
Συμβατότητα με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Sony
Κάλυμμα φακού yes
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Τύπος συναρμολόγησης Μπαγιονέ
Βάρος και διαστάσεις
Διάμετρος 82 mm
Μέγεθος φίλτρου 77 mm
Μήκος 148.1 mm
Βάρος 845 g

Σχετικά προϊόντα: