Εγχειρίδιο Samsung SC4034

Samsung SC4034
6.8 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 40 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοSamsung SC4034

èõãÖëéë

àÌÒÚÛÍˆË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
RU
EN
LT
ET
LV
Operating Instructions
Kasutusjuhis
Naudojimo instrukcija

Operating Instructions

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
è‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò ˝ÚËÏ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛
àÌÒÚÛÍˆË˛.
è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌË.
á‡Â„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register
DJ68-00287G(5EA) 7/5/06 2:21 PM Page 1

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Samsung SC4034 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 6.8. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SC4034 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SC4034 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Samsung SC4034 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Samsung SC4034 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Samsung SC4034.

Γενικά
Μάρκα Samsung
Μοντέλο SC4034
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Samsung SC4034 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα