Εγχειρίδιο Samsung SC6570

Samsung SC6570
8.6 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 36 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοSamsung SC6570

èõãÖëéë

èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ ·˚ÚÛ ÔË ÌÓχθÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

RU
SC6520, SC6530, SC6532, SC6533,
SC6540, SC6560, SC6570
16.05.2008 15.05.2011
POCC KR.AE95.B11849
POCC RU.0001.11AE95
ᇂӉ: ë‡ÏÒÛÌ„ 䂇̘ÊÛ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ äÓ., ãÚ‰, 271, éÒÂÓÌ-ÑÓÌ„, 䂇ÌÒ‡Ì-ÉÛ, 䂇̘ÊÛ-ÒËÚË,
êÂÒÔÛ·ÎË͇ äÓÂfl
àÏÔÓÚÂ ‚ êÓÒÒËË: ééé “ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ êÛÒ äÓÏÔ‡ÌË”, 125009, „. åÓÒÍ‚‡, ÅÓθ¯ÓÈ
ÉÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÂÂÛÎÓÍ, ‰ÓÏ 1, ÒÚÓÂÌË 2
DJ68-00485A (0.5).indb 1 2010.7.14 5:30:18 PM

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Samsung SC6570 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SC6570 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SC6570 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Samsung SC6570 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Samsung SC6570 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Samsung SC6570.

Γενικά
Μάρκα Samsung
Μοντέλο SC6570
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Samsung SC6570 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα